English | Arama | İletişim

Göz Hastalıkları

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Bölümümüzde her yaştan hastaya her türlü göz, kapak ve çevre dokuları ilgilendiren hastalıklarda tanı ve tedavi hizmeti 24 saat kesintisiz verilmektedir. Bölümümüzde kırma kusurlarını (miyopi, hipermetropi ve astigmatizma) tespit eden üç adet bilgisayar, renkli görme testleri (Ishiara ve Lhantony testleri), göziçi basıncını ölçen cihazlar, biri bilgisayarlı (Humphrey), diğer ikisi klasik (Goldmann) üç adet görme alanı değerlendirme cihazı, iki adet göz yüzeyi topografi cihazı, oküler biyometri cihazı, fundus kamerası ve anjiyografi cihazı (floreseyin ve indosiyanin yeşili), elektroretinografi (ERG) ve elektrookülografi (EOG) cihazları, uyarılmış potansiyelleri ölçme cihazı (VEP), göz ultrasonu ve sinir lifi analizörü (NFA) vardır. Tedaviye yönelik olarak YAG, argon ve diod lazerler ve fotodinamik tedavi için özel lazer bulunmaktadır. Cerrahi girişim gerektiren durumlarda iki ameliyathanede hizmet verilmektedir. Burada üç adet fakoemulsifikasyon (ultrason ile katarakt tedavisi), iki adet vitrektomi cihazı, diod ve argon lazerler, ve kırma kusurlarının lazer ile tedavisine (LASIK, LASEK) imkan veren excimer lazer cihazi bulunmaktadır.

 

Bölümümüz bazı üveit hastalarında yavaş steroid salan deneysel göziçi implant uygulamaları konusunda Türkiye’de tek, dünyada sayılı merkezlerdendir.

 

 Bölümümüzde tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar

 Doktorlarımız

 Randevu almak için

 Bölümümüze ulaşmak için

 

 

Bölümümüzde tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar    Başa Dön

Göz Hastalıkları Polikliniği toplam yedi muayene odasından oluşmaktadır. 7 numaralı oda acil durumlar için ayrılmıştır ve her türlü göz acili (kazalar, yabancı madde kaçması, ani kızarmalar, ani görme kayıpları gibi) bu odada ivedilikle değerlendirilmektedir.

 

Poliklinikte her türlü genel göz hastalıklarına yönelik tanı ve tedavi hizmetleri verilmekte, gerek görülmesi halinde daha ayrıntılı inceleme yapılabilmesi için kendi alanında uzman ilgili alt birimden görüş istenmektedir. Bu alt birimler şunlardır:

 

Glokom Birimi

Karasu veya göz tansiyonu adı ile de bilinen glokom hastaları bu birimde izlenmektedir. Birimde göziçi basıncının ölçümünde kullanılan tonometreler, bilgisayarlı ve elle yönetilen görme alanı değerlendirme cihazları, sinir lifi analizörü gibi modern tıbbın öngördüğü tüm donanım mevcuttur. Bu birimin hizmetlerinden yararlanabilmek için öncelikle poliklinik başvurusu yapılmalıdır.

 

Kornea Kontakt Lens Refraktif Cerrahi Birimi

Gözün en önde yer alan saydam tabakası olan korneanın hastalıkları ileri tanı ve tedavisi bu birimde yapılmaktadır. Birimde bu tabakanın hassas ölçümlerini yapabilen topografi cihazları, kornea kalınlık ölçme cihazları, speküler mikroskopi, kornea çap ve kırma gücünü gösteren keratometreler bulunmaktadır. Refraktif cerrahi (cerrahi veya lazer yöntemleri ile kırma kusurlarının düzeltilmesi) bu birimin ilgi alanıdır. Gözlük veya kontakt lens kullanmak istemeyen sağlıklı bireylerde gözlükten kurtulmak için excimer lazer ile kırma kusurları düzeltilmektedir. Birimin diğer bir faaliyet alanı kontakt lenslerdir. Günümüzde güvenli bir kullanımı olan kontakt lenslerin uygun olanlarının seçilmesi, denenmesi ve ihtiyaç sahiplerine doğru kullanım konusunda bilgi verilmesi ve uygulama yaptırılması bu birimde gerçekleştirilmektedir. Bu birimin hizmetlerinden yararlanabilmek için öncelikle poliklinik başvurusu yapılmalıdır.

 

Oküler Onkoloji (Göz Kanserleri)

Bu birimde, göz kapakları, göz yüzeyi, göziçi, gözün içinde yer aldığı yuva olan orbitanın her türlü iyi veya kötü huylu tümörünün tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Uygulanan tanısal yöntemler arasında ince iğne aspirasyon biyopsisi ve oküler ultrasonografi de yer almaktadır. Birimde göziçi kitlelere yönelik argon, diod (TTT) ve fotodinamik tedavi gibi lazer seçenekleri sunulmaktadır. Ayrıca uygun hastalara İyot-125 radyoaktif plak tedavisi önerilebilmektedir. Bu tedaviden çoğunlukla retinoblastom ve melanom hastaları yararlanabilmektedir. Bunların dışında tümörü çıkarmaya yönelik her türlü cerrahi yöntem yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu birimin hizmetlerinden yararlanabilmek için öncelikle poliklinik başvurusu yapılmalıdır.

 

Oküloplasti

Bu birimde öncelikle göz kapakları ve çevresini etkileyen doğumsal bozukluklar, kaza sonucu oluşan değişiklikler, görünüm sorununa yol açabilecek ölçüde büyük kitleler, yaşlılığa bağlı gelişen çeşitli kozmetik sorunlar ele alınmakta ve çözümler sunulmaktadır. Her türlü kapak asma ameliyatı, blefaroplastiler, greftleme yöntemleri, alt ve üst kapağın yeniden oluşturulması sunulan hizmetler arasındadır. Bu birimin hizmetlerinden yararlanabilmek için öncelikle poliklinik başvurusu yapılmalıdır.

 

Pediatrik Oftalmoloji-Şaşılık

Bu birimde ağırlıklı olarak şaşılığı olan çocuk veya erişkin hastalar değerlendirilmektedir. Göz tembelliği (ambliyopi) çeşitli yöntemlerle tedavi edilmektedir. Ayrıca çocukluk kataraktı ve göz tansiyonu ve çeşitli doğumsal anomalilerin tanı ve tedavisi yürütülmektedir. Bazı tür şaşılıkların tedavisinde botulinum toksini de uygulanmaktadır. Bu birimin hizmetlerinden yararlanabilmek için öncelikle poliklinik başvurusu yapılmalıdır.

 

Retina-Üvea-Behçet

Bu birimde her türlü retina hastalığı (yırtıklar, damar sorunları, şeker hastalığına bağlı sorunlar) tıbbi ve cerrahi olarak tedavi edilmektedir. Erken ve düşük ağırlıklı doğan çocuklarda görülen prematürite retinopatisi dondurma (kriyoterapi) veya diod lazer ile tedavi edilebilmektedir. Göziçi iltihaplanmalarının (üveit) tanı, tedavi ve izlemleri yapılmaktadır. Behçet hastalığı konusunda hastanemizin ilgili birimleriyle ortak çalışılmaktadır. Yaşa bağlı makula dejeneresanslarında klasik lazer tedavilerinin yanında fotodinamik tedavi (PDT) de uygulanmaya başlanmıştır. Cerrahi olarak her türlü vitrektomi, dekolman ameliyatı, silikon verilmesi işlemleri yapılmaktadır. Bu birimin hizmetlerinden yararlanabilmek için öncelikle poliklinik başvurusu yapılmalıdır.

 

Doktorlarımız    Başa Dön

Glokom Birimi

Prof. Dr. Murat İrkeç

Prof. Dr. Mehmet Orhan

Doç. Dr. Mehmet Cem Mocan

Yrd. Doç. Dr. Sibel Kocabeyoğlu

 

Kornea Kontakt Lens ve Refraktif Cerrahi Birimi

Prof. Dr. Murat İrkeç

Prof. Dr. Mehmet Orhan

Doç. Dr. Mehmet Cem Mocan

Yrd. Doç. Dr. Sibel Kocabeyoğlu

 

Oküler Onkoloji Birimi

Prof. Dr. Hayyam Kıratlı

 

Oküloplasti Birimi

Prof. Dr. Uğur Erdener (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Mehmet Cem Mocan

 

Pediatrik Oftalmoloji-Şaşılık Birimi

Prof. Dr. Ali Şefik Sanaç

Prof. Dr. Cumhur Şener

Yrd. Doç. Dr. Hande Taylan Şekeroğlu

Öğr. Gör. Dr. Kadriye Erkan Turan

 

Retina-Uvea-Behçet Birimi

Prof. Dr. Bora Eldem

Prof. Dr. Sibel Çalışkan Kadayıfçılar

 

Randevu almak için    Başa Dön

Bölümümüzde poliklinik muayene randevuları 444 4 444 numaralı telefondan ve www.hacettepe.com.tr adresindeki “Online Randevu Al” linkinden verilmektedir.
Her türlü muayene ve tetkik için randevu alınması zorunludur. Başvuran her kişiye sadece bir randevu verilmektedir.

Perşembe günleri 12.00'e kadar eğitim vardır.

Telefonlar: 0-312-3051775 (Poliklinik Sekreterliği)
                    0-312-3051776 (Poliklinik Sekreterliği)
                    0-312-3051777 (Anabilim Dalı Sekreterliği)
                    0-312-3051778 (Anabilim Dalı Sekreterliği)

 

Bölümümüze ulaşmak için    Başa Dön

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı ve polikliniği Hacettepe Erişkin Hastanesi B katında yer almaktadır. En kolay ulaşım Hacettepe Erişkin Hastanesi 4 nolu kapıdan girip bir kat yukarı çıkarak olmaktadır.

 

Telefonlar: 0-312-3051775 (Poliklinik Sekreterliği)

0-312-3051776 (Poliklinik Sekreterliği)

0-312-3051777 (Anabilim Dalı Sekreterliği)

0-312-3051778 (Anabilim Dalı Sekreterliği)

Her Hakkı Saklıdır © 2011 Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Bilgi İşlem Müdürlüğü
info@hacettepe.com.tr