English | Arama | İletişim

Kulak-Burun-Boğaz

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

KULAK-BURUN-BOĞAZ ANABİLİM DALI


Hastanelerimizde Kulak Burun Boğaz hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kullanılan en modern tıbbi cihazlar ve tedavi yöntemleri Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nın öğretim üye ve görevlileri başta olmak üzere uzman personel tarafından kullanılmaktadır. Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Hacettepe Erişkin Hastanesi’nde, Odyoloji – Konuşma Bozuklukları Ünitesi Hacettepe Erişkin Hastanesi’nde ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Binası’nda hizmet vermektedir.

 

Kulak Burun Boğaz Polikliniği’nde 10 adet muayene odası, biri çocuk, diğeri erişkin için olmak üzere 2 adet fleksibl endoskopi, 1 adet videolaringostroboskopi, 1 adet akustik rinometri ve basit girişimlerin yapılabileceği küçük bir ameliyathane mevcuttur. Odyoloji – Konuşma Bozuklukları Ünitesi’nde 6 adet sessiz oda, 4 adet odyometri cihazı, 1 adet yüksek frekans odyometre, 4 adet impedansmetre, 2 adet ABR (beyin sapı işitsel uyarı) cihazı, 2 adet otoakustik stimülasyon cihazı, 1 adet kalorik test, 3 ayrı marka için koklear implant programlama sistemi, 1 adet bio-feedback cihazı, ses analizi cihazı ve işitme cihazları için bilgisayarlı uyarlama sistemi mevcuttur.

 

Kulak Burun Boğaz’a ait 2 adet ameliyathanede endoskopik sinüs cerrahisi sistemi ve mikrodebrider, kulak ameliyatlarında kullanılan 2 adet ameliyat mikroskopu, 1 adet CO2 lazer sistemi, horlama cerrahisinde kullanılan 1 adet Coblator sistemi ile Kulak Burun Boğaz alanında dünyada kullanılan en güncel ameliyat teknikleri uygulanmaktadır.

 

Odyoloji – Konuşma Bozuklukları Ünitesi Türkiye’de ilk defa Hacettepe Üniversitesi’nde kurulmuş olup halen Türkiye’nin en büyük merkezi konumundadır. Dört cerrah, 6 odyolog ve 3 eğitim odyoloğundan oluşan koklear implantasyon (biyonik kulak) ekibimiz Türkiye’nin en büyük koklear implantasyon ekibini oluşturmaktadır.

 

 Bölümümüzde yapılan tanısal işlemler ve ameliyatlar

 Doktorlarımız

 Randevu almak için

 Bölümümüze ulaşmak için

 

 

Bölümümüzde yapılan tanısal işlemler ve ameliyatlar    Başa Dön

Kulak-burun-boğaz muayene yöntemleri ve tetkikler

Odyolojik tetkik ve tedaviler

Ameliyatlar

 

Kulak-burun-boğaz muayene yöntemleri ve tetkikler

Kulak-burun-boğaz muayenesi

Kulak Burun Boğaz muayenesi poliklinik içindeki muayene odalarında yer alan muayene koltuklarında, hasta oturur pozisyonda iken yapılır. Hastanın şikayeti ne olursa olsun hastanın her iki kulağı, burunu, boğazı, genizi, gırtlağı ve boyunu mutlaka muayene edilir. Gırtlak muayenesi hastanın dili dışarıya doğru çekilmek suretiyle ağız içine sokulan bir ayna yardımı ile yapılır. Öğürme refleksi fazla olan hastalarda gırtlağın görülebilmesi için hastaların boğazını uyuşturmak için bir ilaç sıkılır. Bu ilacın tadı acı olup yutulmasında bir sakınca yoktur. Daha önce benzer bir ilacın tatbikini takiben beklenmeyen etkiler görülmüş ise bunu sizi muayene eden hekime mutlaka belirtiniz. Bu ilaç sıkıldıktan sonra en az 1 saat bir şeyler yiyip içmeyiniz.

 

Mikroskop ile kulak muayenesi

Bazı durumlarda kulaklarınızın mikroskop altında muayenesi gerekebilir. Bu muayene Kulak Burun Boğaz Polikliniği içindeki ameliyathane odası içinde, hasta sırt üstü yatar pozisyonda iken gerçekleştirilir.

 

Endoskop yardımı ile burun muayenesi

Burunun normal Kulak Burun Boğaz muayenesinde görülemeyen arka tarafının muayenesinin gerekli olduğu durumlarda rigid (sert) endoskoplar ile muayene yapılır. Bu muayene öncesi hastanın ağrı duymaması için burunun bir veya iki tarafına anestetik ilaç emdirilmiş pamuk tamponlar yerleştirilip 2-3 dakika beklenir. Daha sonra endoskopun burun pasajları içinde ilerletilmesi vasıtası ile burun içi muayenesi gerçekleştirilir. Daha önce benzer bir ilacın tatbikini takiben beklenmeyen etkiler görülmüş ise bunu sizi muayene eden hekime mutlaka belirtiniz.

 

Endoskop yardımı ile geniz ve gırtlak muayenesi

Geniz ve gırtlağın normal Kulak Burun Boğaz muayenesi ile yeterli değerlendirlemediği Bu durumlarda fleksil (kıvrılabilen) endoskoplar ile muayene yapılır. Bu muayene hasta muayene koltuğunda oturur pozisyonda iken yapılır. Bu muayene öncesi hastanın ağrı duymaması için burunun bir veya iki tarafına anestetik ilaç emdirilmiş pamuk tamponlar yerleştirilip 2-3 dakika beklenir. Ayrıca hastanın boğazına da uyuşturmak amacı ile ilaç sıkılır. Daha sonra burun içine sokulan endoskopun ilerletilmesi vasıtası ile geniz ve gırtlak muayene edilir. önce benzer ilaçların tatbikini takiben beklenmeyen etkiler görülmüş ise bunu sizi muayene eden hekime mutlaka belirtiniz.

 

Videolaringostroboskopi

Ses ile ilgili sorunları olan hastaların videolaringostroboskopi verilen cihaz ile muayeneleri gerekebilir. Bu cihaz gırtlağı ve ses tellerininin bir endoskop yardımı ile görülmesini sağlayan ve bu görüntüyü ekrana yansıtan bir cihaz olup bu görüntüler üzerinde ses analizini mümkün kılan bir cihazdır. Bu muayene Kulak Burun Boğaz Polikliniği içinde yer alan Videolaringostroboskopi odasında, hasta oturur pozisyonda iken gerçekleştirilir. Muayene hastanın dili dışarıya doğru çekilmek suretiyle ağız içine sokulan bir endoskop yardımı ile yapılır. Öğürme refleksi fazla olan hastalarda gırtlağın görülebilmesi için hastaların boğazını uyuşturmak için bir ilaç sıkılır. Bu ilacın tadı acı olup yutulmasında bir sakınca yoktur. Daha önce benzer bir ilacın tatbikini takiben beklenmeyen etkiler görülmüş ise bunu sizi muayene eden hekime mutlaka belirtiniz. Bu ilaç sıkıldıktan sonra en az 1 saat bir şeyler yiyip içmeyiniz.

 

Akustik rinomanometre

Burun tıkanıklığı olan hastalarda ve burun ameliyatlarından önce burun tıkanıklığının seviyesinin ve şiddetinin belirlenmesi için yapılan bir ölçümdür. Bu muayene Kulak Burun Boğaz Polikliniği içinde yer alan akustik rinometre odasında, hasta oturur pozisyonda iken gerçekleştirilir. Burunun her iki tarafının girişine yerleştirilen bir prob yardımı ile yapılan ölçüm, burunun her iki tarafına lokal dekonjestan (burun damarlarını büzen bir ilaç) tatbikini takiben tekrarlanır.

 

Alerji deri testi

Deri testleri Kulak Burun Boğaz Polikliniği içinde yer alan allerji odasında, hasta oturur pozisyonda iken gerçekleştirilir. Testin yapılabilmesi için hastanın Kulak Burun Boğaz Polikliniği’nde muayene olmuş olması gereklidir. Test için Poliklinik hemşiresinden randevu alınır. Teste gelmeden önce doldurulması gereken bir form hemşire tarafından hastaya verilir. Hastaların deri testi yaptırmadan önce en az 1 hafta antihistaminik (anti alerjik ilaç) kullanmamaları gereklidir.

 

Odyolojik tetkik ve tedaviler

Komple odyolojik tetkik

Çocuk odyometresi

Yüksek frekans odyometresi

Akustik impedans

Elektrokokleografi

ABR

ENoG

Otoakustik emsiyon

Kalorik testler

Komple vestibüler tetkik

Tinnitus (çınlama) tedavisi

Vestibüler rehabilitasyon

İşitme cihazı uygulaması

Koklear implant fittingi

Bilgisayarlı ses analizi

Konuşma bozuklukları tedavisi

Larinjektomililerin (gırtlağı alınmış kişilerin) konuşma tedavisi

Çocuk konuşma eğitimi

 

Ameliyatlar

Bölümümüzde kulak-burun-boğaz alanında modern tıpta uygulanan her türlü ameliyat gerçekleştirilmektedir. En sıklıkla uygulanan ameliyatlar aşağıda belirtilmiştir.

 

Kulak ameliyatları

Tüp tatbiki

Timpanoplasti (zar tamiri)

Stapedektomi

Mastoidektomi

Koklear implantasyon

Endolenfatik kese dekompresyonu

Labirentektomi

Vestibüler nörektomi

Akustik nörinom cerrahisi

Glomus tümörleri cerrahisi

 

Burun-sinüs ameliyatları

Septoplasti

Septorinoplasti

Rinoplasti

Endoskopik sinüs cerrahisi

Endoskopik dakriyosistorinostomi

Endoskopik optik sinir dekompresyonu

Burun ve sinüs tümörleri cerrahisi

 

Baş-boyun kanser ameliyatları

Larinjektomi

Glosektomi

Komando

Maksillektomi

Parotidektomi

Submandibuler gland eksizyonu

Boyun diseksiyonu

Kafa kaidesi cerrahisi

 

Çocuk KBB ameliyatları

Tonsillektomi (bademcik)

Adenoidektomi

Koanal atrezi açılması

Dış kulak yolu stenozu açılması

Auriküloplasti

Subglottik ve trakeal stenoz cerrahisi

 

Horlama cerrahisi

Ses cerrahisi

Maksillofasyal travma cerrahisi

 

Ameliyata gelirken...

Hastaların en az 6 saattir ağızdan bir şey almamış olması, üzerlerinde yüzük, küpe, kolye, künye gibi metal bir şeyin bulunmaması ve bayan hastaların makyajsız ve ojesiz olmaları gereklidir. Burun ameliyatı olacak erkek hastaların bıyıksız olmasında fayda vardır.

 

Doktorlarımız    Başa Dön

Kulak Burun Boğaz bölümümüzde çalışan doktorların özel ilgi alanları aşağıda belirtilmiştir (doktorlarımızın özgeçmişlerini görmek için isimlerinin üstüne tıklayınız):

Baş-Boyun Tümörleri Cerrahisi

Prof. Dr. Taner Yılmaz (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. A. Şefik Hoşal

Doç.Dr.Nilda Süslü

 

Burun ve Sinüs Hastalıkları-Allerji

Prof. Dr. Metin Önerci

Prof. Dr. Oğuz Öğretmenoğlu

Prof. Dr. Ö. Taşkın Yücel

 
Öğr. Gör. Dr. Serdar Özer
 
 

 

Çocuk Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

 

Prof. Dr. M. Umut Akyol

   

Horlama Cerrahisi

Prof. Dr. Metin Önerci

Prof. Dr. A. Şefik Hoşal

Prof. Dr. Oğuz Öğretmenoğlu

Prof. Dr. Taner Yılmaz

Prof. Dr. Taşkın Yücel

 

Kulak Hastalıkları

Prof. Dr. Levent Sennaroğlu

Prof. Dr. Sarp Saraç

 

Ses Hastalıkları

Prof. Dr. A. Şefik Hoşal

Prof. Dr. Taner Yılmaz

 

Yüz Kırıkları Cerrahisi

Prof. Dr. Bülent Sözeri

 

Odyoloji-Konuşma Bozuklukları Ünitesi

 

Doç. Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkçı

Y. Doç. Dr. Songül Aksoy

Y. Doç. Dr. Bilgehan Budak

Y. Doç. Dr. Gonca Sennaroğlu

Öğr. Gör. Dr. Aydan Genç

 

 

İşitme ve Konuşma Eğitimi Ünitesi

Dr. Şebnem Erdinç

Dr. Esra Özcebe

Dr. Fulya Yalçınkaya

Dr. Esra Yücel

 

Randevu almak için    Başa Dön

Kulak-burun-boğaz poliklinik muayene randevuları

Kulak-burun-boğaz öğretim üyesi muayene randevuları

Odyoloji-Konuşma Bozuklukları Ünitesi randevuları

Odyoloji-Konuşma Bozuklukları Ünitesi öğretim üyesi muayene randevuları

İşitme ve Konuşma Eğitimi Ünitesi randevuları

Ameliyat randevuları

Öğretim üyesi ameliyat randevuları

 

Kulak-burun-boğaz poliklinik muayene randevuları

Bölümümüzde poliklinik muayene randevuları 444 4 444 numaralı telefondan ve www.hacettepe.com.tr adresindeki “Online Randevu Al” linkinden verilmektedir.
 
Çarşamba günleri 12.00' a kadar eğitim vardır. Büyük ve Çocuk Acil Poliklinikleri’nden danışılarak acil olarak sevk edilen hastaların randevu alması gerekli değildir.

 

Odyoloji-Konuşma Bozuklukları Ünitesi randevuları

Hacettepe Erişkin Hastanesi’nin B katındaki (zemin katın iki kat altında) Odyoloji-Konuşma Bozuklukları Ünitesi içinde yer alan sekreterlikten verilir. Randevular Çarşamba günleri 14:00-17:00 saatleri arasında, diğer günler ise 08:30-12:00 ve 13:30-17:00 saatleri arasında sekreterliğe başvurmak suretiyle veya telefon ile alınabilir.

 

Odyoloji – Konuşma Bozuklukları Ünitesi’nde muayene olmak veya bir test yaptırmadan önce mutlaka Kulak Burun Boğaz’da muayene edilmiş ve muayene notu konulmuş olması gereklidir.

 

Muayeneye lütfen varsa resmi sevk kağıdınız ve/veya sağlık karneniz ile geliniz.

 

Telefon: 0-312-3051436

 

İşitme ve Konuşma Eğitimi Ünitesi randevuları

İşitme ve Konuşma Eğitim Ünitesi randevuları Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu binasının 3. katında bulunan ünite sekreterliğinden verilir. Randevular her ayın ikinci Çarşamba günü saat 08:30'dan itibaren aylık olarak dağıtılmaktadır.

 

İşitme ve Konuşma Eğitim Ünitesi’nde eğitim programına alınabilmek için mutlaka Kulak Burun Boğaz’da ve Odyoloji Ünitesi’nde değerlendirilmiş ve muayene notu konulmuş olması gereklidir.

 

Muayeneye lütfen varsa resmi sevk kağıdınız ve/veya sağlık karneniz ile geliniz.

 

Telefon: 0-312-3051068 ve 0-312-3054200

 

Ameliyat randevuları

Ameliyat indikasyonu konulan hastalara muayene eden hekim tarafından öğretim üyelerinden birisine danışılarak bir ameliyat randevusu verilir. Bu randevu tarihi hasta yoğunluğuna göre değişmekte olup genellikle 1-2 ay civarındadır. Acil vakalar ise sıra beklemeden ameliyat edilirler.

 

Ameliyatlar türüne göre hasta yatırılarak veya yatırılmadan (ayaktan), lokal veya genel anestezi altında gerçekleştirilebilir. Ameliyat öncesi tetkiklerin yapılabilmesi için hastalar ameliyat gününden en az 2 gün önce çağırılırlar. Ameliyatı olumsuz etkileyebilecek başka hastalıkları olan hastalar bu sorunların giderilebilmesi için daha erken de çağırılabilirler.

 

Yatırılmadan ameliyat edilecek hastalara, muayene ve tetkikleri bittikten sonra, ameliyattan bir gün önce, ameliyat günü saat kaçta nereye gideceği konusunda bilgi verilir.

 

Ameliyatların tümü Hacettepe Erişkin Hastanesi’nin A Katı’nda (zemin katın bir kat altı) yer alan ameliyathanenin 16,17 ve 20 No.lu odalarında gerçekleştirilmektedir.

 

Ameliyata lütfen varsa resmi sevk kağıdınız ve/veya sağlık karneniz ile geliniz.

 

Bölümümüze ulaşmak için    Başa Dön

Kulak-Burun-Boğaz Polikliniği

Hacettepe Erişkin Hastanesi’nin B katındadır (Zemin katın 2 kat aşağısı). 7 No.lu kapıdan girildiğinde görülen koridorun sonundan 2 kat aşağıda, 4 No.lu kapıdan girildiğinde 1 kat yukarıda ve1 veya 2 No.lu kapılardan girildikten sonra Erişkin Hastanesi’nin ana koridorlarına yürürken görülen ilk merdivenden 2 kat aşağıdadır.

 

Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalı’nda çalışan öğretim üyelerinin tümünün odaları bu poliklinik içinde yer almaktadır. Poliklinik ve öğretim üyesi muayenelerinin tümü de bu poliklinikte gerçekleşmektedir.

 

Telefon: 0-312-3051786

 

Odyoloji-Konuşma Bozuklukları Ünitesi

Hacettepe Erişkin Hastanesi’nin B katındadır (Zemin katın 2 kat aşağısı). 7 No.lu kapıdan girildiğinde görülen koridorun sonundan 2 kat aşağıda, 4 No.lu kapıdan girildiğinde 1 kat yukarıda ve1 veya 2 No.lu kapılardan girildikten sonra Erişkin Hastanesi’nin ana koridorlarına yürürken görülen ilk merdivenden 2 kat aşağıdadır. Kulak Burun Boğaz Polikliniği’nin karşısındadır.

 

Odyoloji öğretim üyelerinin tümünün odaları bu ünite içinde yer almaktadır ve tetkiklerin tümü burada gerçekleşmektedir.

 

Telefon: 0-312-3051436

 

İşitme ve Konuşma Eğitimi Ünitesi

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Binası 3. katında faaliyet göstermektedir. Bu bina Çocuk Hastanesi’nin karşısında yer alan 1 No.lu otopark içinden geçen yol yokuş yukarıya doğru takip edildiğinde sağ tarafta yer almaktadır.

 

Telefon: 0-312-3051068 (Bu telefon numaralarından KBB ve Odyoloji bölümlerine ulaşılmamaktadır.)

 

Erişkin Kulak-Burun-Boğaz Servisi (Bölüm 43)

Hacettepe Erişkin Hastanesi’nin 3. katındadır (zemin katın üç kat üstü). 7 No.lu kapıdan girildiğinde görülen koridorun sonundan 3 kat yukarıda, 4 No.lu kapıdan girildiğinde 5 kat yukarıda ve1 veya 2 No.lu kapılardan girildikten sonra Erişkin Hastanesi’nin ana koridorlarına yürürken görülen ilk merdivenden 3 kat yukarıdadır.

 

Telefon: 0-312-3051430

 

Hacettepe Erişkin Hastanesi’nin B katındaki (zemin katın iki kat altında) Odyoloji-Konuşma Bozuklukları Ünitesi içinde yer alan sekreterlikten verilir.
 
Randevular Çarşamba günleri 14:00-17:00 saatleri arasında, diğer günler ise 08:30-12:00 ve 13:30-17:00 saatleri arasında sekreterliğe doğrudan başvurmak suretiyle veya telefon ile alınabilir.
 
Odyoloji-Konuşma Bozuklukları Ünitesi’nde muayene olmak veya bir test yaptırmadan önce mutlaka Kulak Burun Boğaz’da muayene edilmiş ve muayene notu konulmuş olması gereklidir.
 
Telefon: 0-312-3051436
 
İşitme ve Konuşma Eğitimi Ünitesi randevuları
İşitme ve Konuşma Eğitim Ünitesi randevuları Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu binasının 3. katında bulunan ünite sekreterliğinden verilir. Randevular her ayın ikinci Çarşamba günü saat 08:30'dan itibaren aylık olarak dağıtılmaktadır.
 
İşitme ve Konuşma Eğitim Ünitesi’nde eğitim programına alınabilmek için mutlaka Kulak Burun Boğaz’da ve Odyoloji Ünitesi’nde değerlendirilmiş ve muayene notu konulmuş olması gereklidir.
 
Telefon: 0-312-3051068 ve 0-312-3054200

Kulak-Burun-Boğaz

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

KULAK-BURUN-BOĞAZ ANABİLİM DALI


Hastanelerimizde Kulak Burun Boğaz hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kullanılan en modern tıbbi cihazlar ve tedavi yöntemleri Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nın öğretim üye ve görevlileri başta olmak üzere uzman personel tarafından kullanılmaktadır. Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Hacettepe Erişkin Hastanesi’nde, Odyoloji – Konuşma Bozuklukları Ünitesi Hacettepe Erişkin Hastanesi’nde ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Binası’nda hizmet vermektedir.

 

Kulak Burun Boğaz Polikliniği’nde 10 adet muayene odası, biri çocuk, diğeri erişkin için olmak üzere 2 adet fleksibl endoskopi, 1 adet videolaringostroboskopi, 1 adet akustik rinometri ve basit girişimlerin yapılabileceği küçük bir ameliyathane mevcuttur. Odyoloji – Konuşma Bozuklukları Ünitesi’nde 6 adet sessiz oda, 4 adet odyometri cihazı, 1 adet yüksek frekans odyometre, 4 adet impedansmetre, 2 adet ABR (beyin sapı işitsel uyarı) cihazı, 2 adet otoakustik stimülasyon cihazı, 1 adet kalorik test, 3 ayrı marka için koklear implant programlama sistemi, 1 adet bio-feedback cihazı, ses analizi cihazı ve işitme cihazları için bilgisayarlı uyarlama sistemi mevcuttur.

 

Kulak Burun Boğaz’a ait 2 adet ameliyathanede endoskopik sinüs cerrahisi sistemi ve mikrodebrider, kulak ameliyatlarında kullanılan 2 adet ameliyat mikroskopu, 1 adet CO2 lazer sistemi, horlama cerrahisinde kullanılan 1 adet Coblator sistemi ile Kulak Burun Boğaz alanında dünyada kullanılan en güncel ameliyat teknikleri uygulanmaktadır.

 

Odyoloji – Konuşma Bozuklukları Ünitesi Türkiye’de ilk defa Hacettepe Üniversitesi’nde kurulmuş olup halen Türkiye’nin en büyük merkezi konumundadır. Dört cerrah, 6 odyolog ve 3 eğitim odyoloğundan oluşan koklear implantasyon (biyonik kulak) ekibimiz Türkiye’nin en büyük koklear implantasyon ekibini oluşturmaktadır.

 

 Bölümümüzde yapılan tanısal işlemler ve ameliyatlar

 Doktorlarımız

 Randevu almak için

 Bölümümüze ulaşmak için

 

 

Bölümümüzde yapılan tanısal işlemler ve ameliyatlar    Başa Dön

Kulak-burun-boğaz muayene yöntemleri ve tetkikler

Odyolojik tetkik ve tedaviler

Ameliyatlar

 

Kulak-burun-boğaz muayene yöntemleri ve tetkikler

Kulak-burun-boğaz muayenesi

Kulak Burun Boğaz muayenesi poliklinik içindeki muayene odalarında yer alan muayene koltuklarında, hasta oturur pozisyonda iken yapılır. Hastanın şikayeti ne olursa olsun hastanın her iki kulağı, burunu, boğazı, genizi, gırtlağı ve boyunu mutlaka muayene edilir. Gırtlak muayenesi hastanın dili dışarıya doğru çekilmek suretiyle ağız içine sokulan bir ayna yardımı ile yapılır. Öğürme refleksi fazla olan hastalarda gırtlağın görülebilmesi için hastaların boğazını uyuşturmak için bir ilaç sıkılır. Bu ilacın tadı acı olup yutulmasında bir sakınca yoktur. Daha önce benzer bir ilacın tatbikini takiben beklenmeyen etkiler görülmüş ise bunu sizi muayene eden hekime mutlaka belirtiniz. Bu ilaç sıkıldıktan sonra en az 1 saat bir şeyler yiyip içmeyiniz.

 

Mikroskop ile kulak muayenesi

Bazı durumlarda kulaklarınızın mikroskop altında muayenesi gerekebilir. Bu muayene Kulak Burun Boğaz Polikliniği içindeki ameliyathane odası içinde, hasta sırt üstü yatar pozisyonda iken gerçekleştirilir.

 

Endoskop yardımı ile burun muayenesi

Burunun normal Kulak Burun Boğaz muayenesinde görülemeyen arka tarafının muayenesinin gerekli olduğu durumlarda rigid (sert) endoskoplar ile muayene yapılır. Bu muayene öncesi hastanın ağrı duymaması için burunun bir veya iki tarafına anestetik ilaç emdirilmiş pamuk tamponlar yerleştirilip 2-3 dakika beklenir. Daha sonra endoskopun burun pasajları içinde ilerletilmesi vasıtası ile burun içi muayenesi gerçekleştirilir. Daha önce benzer bir ilacın tatbikini takiben beklenmeyen etkiler görülmüş ise bunu sizi muayene eden hekime mutlaka belirtiniz.

 

Endoskop yardımı ile geniz ve gırtlak muayenesi

Geniz ve gırtlağın normal Kulak Burun Boğaz muayenesi ile yeterli değerlendirlemediği Bu durumlarda fleksil (kıvrılabilen) endoskoplar ile muayene yapılır. Bu muayene hasta muayene koltuğunda oturur pozisyonda iken yapılır. Bu muayene öncesi hastanın ağrı duymaması için burunun bir veya iki tarafına anestetik ilaç emdirilmiş pamuk tamponlar yerleştirilip 2-3 dakika beklenir. Ayrıca hastanın boğazına da uyuşturmak amacı ile ilaç sıkılır. Daha sonra burun içine sokulan endoskopun ilerletilmesi vasıtası ile geniz ve gırtlak muayene edilir. önce benzer ilaçların tatbikini takiben beklenmeyen etkiler görülmüş ise bunu sizi muayene eden hekime mutlaka belirtiniz.

 

Videolaringostroboskopi

Ses ile ilgili sorunları olan hastaların videolaringostroboskopi verilen cihaz ile muayeneleri gerekebilir. Bu cihaz gırtlağı ve ses tellerininin bir endoskop yardımı ile görülmesini sağlayan ve bu görüntüyü ekrana yansıtan bir cihaz olup bu görüntüler üzerinde ses analizini mümkün kılan bir cihazdır. Bu muayene Kulak Burun Boğaz Polikliniği içinde yer alan Videolaringostroboskopi odasında, hasta oturur pozisyonda iken gerçekleştirilir. Muayene hastanın dili dışarıya doğru çekilmek suretiyle ağız içine sokulan bir endoskop yardımı ile yapılır. Öğürme refleksi fazla olan hastalarda gırtlağın görülebilmesi için hastaların boğazını uyuşturmak için bir ilaç sıkılır. Bu ilacın tadı acı olup yutulmasında bir sakınca yoktur. Daha önce benzer bir ilacın tatbikini takiben beklenmeyen etkiler görülmüş ise bunu sizi muayene eden hekime mutlaka belirtiniz. Bu ilaç sıkıldıktan sonra en az 1 saat bir şeyler yiyip içmeyiniz.

 

Akustik rinomanometre

Burun tıkanıklığı olan hastalarda ve burun ameliyatlarından önce burun tıkanıklığının seviyesinin ve şiddetinin belirlenmesi için yapılan bir ölçümdür. Bu muayene Kulak Burun Boğaz Polikliniği içinde yer alan akustik rinometre odasında, hasta oturur pozisyonda iken gerçekleştirilir. Burunun her iki tarafının girişine yerleştirilen bir prob yardımı ile yapılan ölçüm, burunun her iki tarafına lokal dekonjestan (burun damarlarını büzen bir ilaç) tatbikini takiben tekrarlanır.

 

Alerji deri testi

Deri testleri Kulak Burun Boğaz Polikliniği içinde yer alan allerji odasında, hasta oturur pozisyonda iken gerçekleştirilir. Testin yapılabilmesi için hastanın Kulak Burun Boğaz Polikliniği’nde muayene olmuş olması gereklidir. Test için Poliklinik hemşiresinden randevu alınır. Teste gelmeden önce doldurulması gereken bir form hemşire tarafından hastaya verilir. Hastaların deri testi yaptırmadan önce en az 1 hafta antihistaminik (anti alerjik ilaç) kullanmamaları gereklidir.

 

Odyolojik tetkik ve tedaviler

Komple odyolojik tetkik

Çocuk odyometresi

Yüksek frekans odyometresi

Akustik impedans

Elektrokokleografi

ABR

ENoG

Otoakustik emsiyon

Kalorik testler

Komple vestibüler tetkik

Tinnitus (çınlama) tedavisi

Vestibüler rehabilitasyon

İşitme cihazı uygulaması

Koklear implant fittingi

Bilgisayarlı ses analizi

Konuşma bozuklukları tedavisi

Larinjektomililerin (gırtlağı alınmış kişilerin) konuşma tedavisi

Çocuk konuşma eğitimi

 

Ameliyatlar

Bölümümüzde kulak-burun-boğaz alanında modern tıpta uygulanan her türlü ameliyat gerçekleştirilmektedir. En sıklıkla uygulanan ameliyatlar aşağıda belirtilmiştir.

 

Kulak ameliyatları

Tüp tatbiki

Timpanoplasti (zar tamiri)

Stapedektomi

Mastoidektomi

Koklear implantasyon

Endolenfatik kese dekompresyonu

Labirentektomi

Vestibüler nörektomi

Akustik nörinom cerrahisi

Glomus tümörleri cerrahisi

 

Burun-sinüs ameliyatları

Septoplasti

Septorinoplasti

Rinoplasti

Endoskopik sinüs cerrahisi

Endoskopik dakriyosistorinostomi

Endoskopik optik sinir dekompresyonu

Burun ve sinüs tümörleri cerrahisi

 

Baş-boyun kanser ameliyatları

Larinjektomi

Glosektomi

Komando

Maksillektomi

Parotidektomi

Submandibuler gland eksizyonu

Boyun diseksiyonu

Kafa kaidesi cerrahisi

 

Çocuk KBB ameliyatları

Tonsillektomi (bademcik)

Adenoidektomi

Koanal atrezi açılması

Dış kulak yolu stenozu açılması

Auriküloplasti

Subglottik ve trakeal stenoz cerrahisi

 

Horlama cerrahisi

Ses cerrahisi

Maksillofasyal travma cerrahisi

 

Ameliyata gelirken...

Hastaların en az 6 saattir ağızdan bir şey almamış olması, üzerlerinde yüzük, küpe, kolye, künye gibi metal bir şeyin bulunmaması ve bayan hastaların makyajsız ve ojesiz olmaları gereklidir. Burun ameliyatı olacak erkek hastaların bıyıksız olmasında fayda vardır.

 

Doktorlarımız    Başa Dön

Kulak Burun Boğaz bölümümüzde çalışan doktorların özel ilgi alanları aşağıda belirtilmiştir (doktorlarımızın özgeçmişlerini görmek için isimlerinin üstüne tıklayınız):

Baş-Boyun Tümörleri Cerrahisi

Prof. Dr. Bülent Sözeri (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. A. Şefik Hoşal

 

Burun ve Sinüs Hastalıkları-Allerji

Prof. Dr. Metin Önerci

Prof. Dr. Oğuz Öğretmenoğlu

Prof. Dr. Ö. Taşkın Yücel

 
Öğr. Gör. Dr. Serdar Özer
 
 

 

Çocuk Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

 

Prof. Dr. M. Umut Akyol

   

Horlama Cerrahisi

Prof. Dr. Metin Önerci

Prof. Dr. A. Şefik Hoşal

Prof. Dr. Oğuz Öğretmenoğlu

Prof. Dr. Taner Yılmaz

Prof. Dr. Taşkın Yücel

 

Kulak Hastalıkları

Prof. Dr. Levent Sennaroğlu

Prof. Dr. Sarp Saraç

 

Ses Hastalıkları

Prof. Dr. A. Şefik Hoşal

Prof. Dr. Taner Yılmaz

 

Yüz Kırıkları Cerrahisi

Prof. Dr. Bülent Sözeri

 

Odyoloji-Konuşma Bozuklukları Ünitesi

Prof. Dr. Erol Belgin

Y. Doç. Dr. Songül Aksoy

Y. Doç. Dr. Bilgehan Budak

Y. Doç. Dr. Gonca Sennaroğlu

Öğr. Gör. Dr. Aydan Genç

 

 

İşitme ve Konuşma Eğitimi Ünitesi

Dr. Şebnem Erdinç

Dr. Esra Özcebe

Dr. Fulya Yalçınkaya

Dr. Esra Yücel

 

Randevu almak için    Başa Dön

Kulak-burun-boğaz poliklinik muayene randevuları

Kulak-burun-boğaz öğretim üyesi muayene randevuları

Odyoloji-Konuşma Bozuklukları Ünitesi randevuları

Odyoloji-Konuşma Bozuklukları Ünitesi öğretim üyesi muayene randevuları

İşitme ve Konuşma Eğitimi Ünitesi randevuları

Ameliyat randevuları

Öğretim üyesi ameliyat randevuları

 

Kulak-burun-boğaz poliklinik muayene randevuları

Bölümümüzde poliklinik muayene randevuları 444 4 444 numaralı telefondan ve www.hacettepe.com.tr adresindeki “Online Randevu Al” linkinden verilmektedir.
 
Perşembe günleri 12.00' a kadar eğitim vardır. Büyük ve Çocuk Acil Poliklinikleri’nden danışılarak acil olarak sevk edilen hastaların randevu alması gerekli değildir.

 

Odyoloji-Konuşma Bozuklukları Ünitesi randevuları

 

Odyoloji-Konuşma Bozuklukları Ünitesi öğretim üyesi muayene randevuları

Hacettepe Erişkin Hastanesi’nin B katındaki (zemin katın iki kat altında) Odyoloji-Konuşma Bozuklukları Ünitesi içinde yer alan sekreterlikten verilir. Randevular Çarşamba günleri 14:00-17:00 saatleri arasında, diğer günler ise 08:30-12:00 ve 13:30-17:00 saatleri arasında sekreterliğe başvurmak suretiyle veya telefon ile alınabilir.

 

Odyoloji – Konuşma Bozuklukları Ünitesi’nde muayene olmak veya bir test yaptırmadan önce mutlaka Kulak Burun Boğaz’da muayene edilmiş ve muayene notu konulmuş olması gereklidir.

 

Muayeneye lütfen varsa resmi sevk kağıdınız ve/veya sağlık karneniz ile geliniz.

 

Telefon: 0-312-3051436

 

İşitme ve Konuşma Eğitimi Ünitesi randevuları

İşitme ve Konuşma Eğitim Ünitesi randevuları Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu binasının 3. katında bulunan ünite sekreterliğinden verilir. Randevular her ayın ikinci Çarşamba günü saat 08:30'dan itibaren aylık olarak dağıtılmaktadır.

 

İşitme ve Konuşma Eğitim Ünitesi’nde eğitim programına alınabilmek için mutlaka Kulak Burun Boğaz’da ve Odyoloji Ünitesi’nde değerlendirilmiş ve muayene notu konulmuş olması gereklidir.

 

Muayeneye lütfen varsa resmi sevk kağıdınız ve/veya sağlık karneniz ile geliniz.

 

Telefon: 0-312-3051068 ve 0-312-3054200

 

Ameliyat randevuları

Ameliyat indikasyonu konulan hastalara muayene eden hekim tarafından öğretim üyelerinden birisine danışılarak bir ameliyat randevusu verilir. Bu randevu tarihi hasta yoğunluğuna göre değişmekte olup genellikle 1-2 ay civarındadır. Acil vakalar ise sıra beklemeden ameliyat edilirler.

 

Ameliyatlar türüne göre hasta yatırılarak veya yatırılmadan (ayaktan), lokal veya genel anestezi altında gerçekleştirilebilir. Ameliyat öncesi tetkiklerin yapılabilmesi için hastalar ameliyat gününden en az 2 gün önce çağırılırlar. Ameliyatı olumsuz etkileyebilecek başka hastalıkları olan hastalar bu sorunların giderilebilmesi için daha erken de çağırılabilirler.

 

Yatırılmadan ameliyat edilecek hastalara, muayene ve tetkikleri bittikten sonra, ameliyattan bir gün önce, ameliyat günü saat kaçta nereye gideceği konusunda bilgi verilir.

 

Ameliyatların tümü Hacettepe Erişkin Hastanesi’nin A Katı’nda (zemin katın bir kat altı) yer alan ameliyathanenin 14 ve 15 No.lu odalarında gerçekleştirilmektedir.

 

Ameliyata lütfen varsa resmi sevk kağıdınız ve/veya sağlık karneniz ile geliniz.

 

Bölümümüze ulaşmak için    Başa Dön

Kulak-Burun-Boğaz Polikliniği

Hacettepe Erişkin Hastanesi’nin B katındadır (Zemin katın 2 kat aşağısı). 7 No.lu kapıdan girildiğinde görülen koridorun sonundan 2 kat aşağıda, 4 No.lu kapıdan girildiğinde 1 kat yukarıda ve1 veya 2 No.lu kapılardan girildikten sonra Erişkin Hastanesi’nin ana koridorlarına yürürken görülen ilk merdivenden 2 kat aşağıdadır.

 

Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalı’nda çalışan öğretim üyelerinin tümünün odaları bu poliklinik içinde yer almaktadır. Poliklinik ve öğretim üyesi muayenelerinin tümü de bu poliklinikte gerçekleşmektedir.

 

Telefon: 0-312-3051786

 

Odyoloji-Konuşma Bozuklukları Ünitesi

Hacettepe Erişkin Hastanesi’nin B katındadır (Zemin katın 2 kat aşağısı). 7 No.lu kapıdan girildiğinde görülen koridorun sonundan 2 kat aşağıda, 4 No.lu kapıdan girildiğinde 1 kat yukarıda ve1 veya 2 No.lu kapılardan girildikten sonra Erişkin Hastanesi’nin ana koridorlarına yürürken görülen ilk merdivenden 2 kat aşağıdadır. Kulak Burun Boğaz Polikliniği’nin karşısındadır.

 

Odyoloji öğretim üyelerinin tümünün odaları bu ünite içinde yer almaktadır ve tetkiklerin tümü burada gerçekleşmektedir.

 

Telefon: 0-312-3051436

 

İşitme ve Konuşma Eğitimi Ünitesi

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Binası 3. katında faaliyet göstermektedir. Bu bina Çocuk Hastanesi’nin karşısında yer alan 1 No.lu otopark içinden geçen yol yokuş yukarıya doğru takip edildiğinde sağ tarafta yer almaktadır.

 

Telefon: 0-312-3051068 (Bu telefon numaralarından KBB ve Odyoloji bölümlerine ulaşılmamaktadır.)

 

Erişkin Kulak-Burun-Boğaz Servisi (Bölüm 43)

Hacettepe Erişkin Hastanesi’nin 3. katındadır (zemin katın üç kat üstü). 7 No.lu kapıdan girildiğinde görülen koridorun sonundan 3 kat yukarıda, 4 No.lu kapıdan girildiğinde 5 kat yukarıda ve1 veya 2 No.lu kapılardan girildikten sonra Erişkin Hastanesi’nin ana koridorlarına yürürken görülen ilk merdivenden 3 kat yukarıdadır.

 

Telefon: 0-312-3051430

 

Her Hakkı Saklıdır © 2011 Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Bilgi İşlem Müdürlüğü
info@hacettepe.com.tr