English | Arama | İletişim

Nöroloji

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

 

Nöroloji Bölümümüz 23 yataklı servisi, 9 yataklı yoğun bakım ünitesi, poliklinikleri, elektroensefalografi (EEG), elektromyonörografi (ENMG), kas ve sinir hastalıkları ve nörosonoloji/nörovasküler ultrasonografi laboratuvarları, serebrovasküler hastalık, hareket bozuklukları, nöroftalmoloji, kas ve sinir hastalıkları (nöromusküler hastalıklar), epilepsi, nöroimmünoloji, multipl skleroz,  davranış nörolojisi alt üniteleri ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalının öğretim üye ve görevlileri başta olmak üzere tüm uzman personeli ile modern tıbbın gerektirdiği hizmetleri bünyesinde barındırmaktadır.

Nöroloji Bölümümüz Hacettepe Erişkin Hastanesinde hizmet vermektedir. Poliklinik muayeneleri A katı ve Poliklinikler Ek-binada yapılmaktadır. Yatan hasta servisi ve Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi Bölüm 74’te yer almaktadır. EEG-ENMG Laboratuvarı A katında, Kas ve Sinir Hastalıkları Laboratuvarı Bölüm 74’te yataklı hasta servisi içinde yer almaktadır.

Nöroloji Bölümü bünyesinde 4 adet ENMG cihazı, manyetik uyarıcı ikisi video eşliğinde çekim yapabilen 3 adet dijital EEG cihazı,1 adet taşınabilir EEG cihazı, 4 adet transkranyal Doppler ve  ultrasonografi cihazı ve kas ve sinir biyopsilerinin işlenip değerlendirilebilmesine olanak sağlayan tam teşekküllü bir laboratuvar bulunmaktadır.

 

 Bölümümüzdeki tıbbi hizmetler ve üniteler

 Doktorlarımız

 Randevu almak için

 Bölümümüze ulaşmak için

 

 

Bölümümüzdeki tıbbi hizmetler ve üniteler    Başa Dön

Baş Ağrısı Ünitesi

Davranış Nörolojisi Ünitesi

Elektroensefalografi (EEG) ve epilepsi (sara hastalığı)

Elektromyografi (EMG)

Hareket Bozuklukları Ünitesi

Nöromusküler hastalıklar (kas ve sinir hastalıkları) ve kas ve sinir biyopsileri

Multıpl Skleroz (MS) Ünitesi

Nöro-oftalmoloji Ünitesi

İnme Ünitesi

Nöroyoğun Bakım Ünitesi

Nörosonoloji Ünitesi Ünitesi

 

Baş Ağrısı Ünitesi

Baş ağrıları hangi nedenlerle oluşur?

Baş ağrısı bir çok nedene bağlı olarak oluşabilir. Altta başka bir neden bulunmayan baş ağrıları primer baş ağrısı olarak adlandırılır ve bu grupta en sık görülen baş ağrısı gerilim ve migren tipi ağrılardır. Altta başka bir hastalık bulunan baş ağrılarına ise sekonder (ikincil) baş ağrıları denir ve bunlara yol açan nedenler sinüzit, açlık, enfeksiyonlar, damar ve metabolizma hastalıkları, kafa içi tümörleri gibi çok çeşitli olabilir.

 

Hasta ne zaman doktora başvurmalıdır?

Başağrıları periyodik veya süreğen, ilk veya çok şiddetli, yeni ve farklı, giderek artan, 50 yaştan sonra başlayan, kafa travması sonrası gelişen, ekzersizle, cinsel aktiviteyle ortaya çıkan, tedaviye yanıt vermeyen türdense vakit geçirmeden doktora başvurulmalıdır.

 

Hangi tetkikler yapılmalıdır?

Baş ağrıları aralıklı veya süreğen olabilir. Primer baş ağrılarını gösterecek bir tetkik yoktur. Tanı koymanın ilk basamağı sorunun tanımlanmasıdır. Bu da büyük ölçüde hekimin sorularının doğru yanıtlanması ile mümkündür. Farklı baş ağrılarını ayırt etmek için çeşitli tetkikler yapılabilir.

 

Nereye ve nasıl başvurulmalıdır?

Hacettepe Erişkin Hastanesi Nöroloji Bölümü’nün Başağrısı Polikliniği Perşembe günleri Poliklinikler Ek Bina'da bir öğretim üyesi danışmanlığında iki araştırma görevlisi tarafından yürütülmektedir. Diğer günlerde de hem poliklinikte hem de öğretim üyeleri tarafından randevulu muayene yapılmaktadır. Çok şiddetli ağrılarda hasta acil servise başvurmalıdır.

 

Davranış Nörolojisi Ünitesi

Davranış nörolojisinin en önde gelen ilgi alanı halk arasında “bunama” olarak adlandırılan, tıbbi olarak ise demans olan hastalıktır. Genellikle ileri yaşta unutkanlık, davranış bozuklukları, kişilik değişiklikleri, hayal görme, kendine bakım-hijende bozulma ve çevresine olan ilgide azalma gibi bulgularla başlayan bu hastalık halk arasında “Alzheimer hastalığı” olarak da tanınmaktadır. Unutulmaması gereken bir nokta şudur ki ortaya çıkan her unutkanlık bunama değildir, her bunama da Alzheimer hastalığı anlamına gelmemektedir. Stres, yorgunluk, depresyon  gibi pek çok nedenle kişilerde isimleri, adresleri, numaraları unutma gibi şikayetler oluşabilir. Bu tablolar genellikle kısa sürelidir ve unutkanlık altta yatan neden düzeldikten sonra kendiliğinden iyileşir. Ancak, kişilerde ortaya çıkan unutkanlık şikayetleri kişinin günlük ve iş yaşamını etkiliyorsa, giderek artış gösteriyorsa mutlaka bir nöroloji doktoruna başvurulması gereklidir. Meydana gelen şikayetlerin bunama olup olmadığı, bunama ise tedavisinin planlanması “davranış nörolojisi”nin ilgi alanıdır.

 

Elektroensefalografi (EEG) ve epilepsi (sara hastalığı)

Beynin elektriksel aktivitesini, amplifiye ederek kağıda ya da bilgisayar ortamına yazdıran bir tetkik yöntemidir. Gebelere dahi güvenlikle uygulanır.

Epilepsi teşhisi, epilepsi sınıflamalarında, epilepsi tedavisinin etkinliğini takip etmede ,metabolik, enfeksiyöz, toksik nedenlere bağlı olabilecek her türlü şuur değişikliklerinde bu tetkik gerekmektedir.

 

Hastanemizde  Hacettepe Erişkin Hastanesi Nöroloji Bölümü'nde,  A katında  EEG Laboratuvarında, daha çok ayaktan poliklinik hastalarına  hizmet veren 3 adet 32 kanallı (ikisi video eşliğinde çekim yapmaktadır) ve 1 adet 10 kanallı (bu taşınabilir cihaz ile ayrıca acil servis ve yoğun bakım ünitelerinde de çekim yapılabilir) EEG mevcuttur. EEG Laboratuvarında 5 teknisyen (Başteknisyen Ertuğrul Kaplan ve ekibi) görevlidir. Ayrıca hastaların yatırılarak uzun dönem EEG çekiminin mümkün olduğu, Bölüm 31’de yerleşimli 2 yatarlı bir Erişkin Video-EEG Monitorizasyon Ünitesi merkezimizde bulunmaktadır. Bu ünitede 1 adet 64 kanallı polisomnografi kaydı yapmaya uygun ve 1 adet 128 kanallı invazif EEG kaydı yapmaya uygun cihazlar mevcuttur. EEG’ler bu konuda deneyimli 1 profesör ve 1 doçent tarafından değerlendirilirler. 

 

Çekim tipleri

 • Ayaktan poliklinik hastalarına 20-30 dakikalık rutin kayıtlar şeklinde: Hasta çekime karnı tok gelmelidir. Hasta  gözü kapalı yatarken, hareketsiz halde 20-30 dakika kadar çekim yapılır. Çekim sırasında bir ara teknisyen hastadan derin nefesler alıp vermesini, göz açıp kapamalar yapmasını ister. Işık uyarısı da çekim sonuna doğru farklı frekanslarda verilir.
 • Hastadan gece doktorun önereceği şekilde uykusuz kalarak çekime gelmesi istenerek , 1-3 saat boyunca  EEG çekilir. Hastanın o sırada uykuya dalması ve çekimin uykuda olması arzu edilir. 32 kanallı EEG de çekim yapılıyorsa EKG, T1,T2 gibi ek elektrodlar da eklenir.

Yukardaki her iki çekim tipinde elektrod yapıştırıcıları kil ya da piyasada hazır satılan yapıştırıcılar olup, çekim bitince saç yıkama odasına alınan hasta burada  bulunan sıcak su, şampuan, temiz havlu  ile temizliğini yapar.

 • Epilepsi hastaları ile uğraşan hekimlerin istemesi halinde hastalar video-EEG monitorizasyonu yapılmak üzere erişikin video-EEG monitorizasyon ünitesine refakatçileri ile birlikte yatırılır. Burada amaç daha çok atakların video görüntüsü ile EEG nin eş zamanlı kaydıdır. Burada elektrodlar, günlerce dayanacak şekilde kollodyon denilen bir madde ile sıkıca kafa derisine yapıştırılır. Hastada sürekli EEG görüntüsü, hasta bir video kamera karşısında günlük normal aktivitesini sürdürürken kaydedilir. İlaçlara rağmen nöbet geçiren hastalarda nöbet kaynağını oluşturan beyin bölgesini tespit etmek istediğimizde, epilepsi tanısından şüphe ettiğimizde veya nöbet tiplerini tam olarak ayaktan tetkiklerle sınıflayamadığımızda bu tetkik gerekebilir.

Çekim sonrası kollodyon yapıştırıcısı, aseton ile hemşire tarafından temizlenir. Hastaların yatışa gelirken kremli bir şampuanla gelmeleri tavsiye edilir. Ayrıca bayan hastaların yatışa  gecelik yerine alt-üst pijama ile gelmeleri tavsiye edilir.

 • İntrakranyal elektrodlarla video-EEG monitorizasyonu için hastaların ilk aşama olan kafa derisine yapıştırılmış elektrodlarla video-EEG monitorizasyon yapılmış, epilepsi cerrahisi toplantısında tartışılmış olması gerekmektedir. Bir ameliyatla kafa içine elektrodlar yerleştirilir. Video-EEG monitorizasyonla nöbet kaydı yapılarak nöbetin geldiği bölge kesin olarak tanımlanmaya çalışılır. Ayrıca stimulasyon çalışmalarıyla konuşma ve motor alanlarla, epileptojenik alan ilişkisi anlaşılmaya çalışılır.
 • Ameliyat sırasında EEG  çekim  ve WADA testi sırasında EEG çekimi yine hastanemizde yapılabilmektedir. Bu tetkikler Ünite sorumlusu hekimlerin kararı ile seçilen hastalarda uygulanır.

Randevu nasıl alınır? Sonuçlar ne zaman verilir?

Randevular ayaktan rutin EEG ler için çoğu zaman günlük olarak hemen verilir. Uyku deprivasyonlu EEG ler için yine çoğu zaman ertesi güne randevu vermek mümkündür. Ayaktan uzun dijital EEG ler için de bir kaç gün içinde çekim randevusu alınabilinir.  Monitorizasyon Ünitesinde yatarak tetkik için ilgili hekimin hastayı görüp değerlendirip yatış sırasına alması gerekir. Yatış için de 6-8 hafta beklenebilir.

Çekimden sonraki gün, raporlar , öğleden sonra hastaya yazılı olarak verilir. Monitorizasyon raporları ise hasta taburcu olduktan sonra, 1-2 hafta içinde hazır olur..

 

Elektromyografi (ENMG)

ENMG nedir?

EMG (elektromyografi) kasların, sinirlerin, ve sinir köklerinin elektriksel özelliklerinin ölçülmesi yoluyla bu yapıların sağlık durumlarının değerlendirildiği bir muayene yöntemidir.

 

ENMG nasıl yapılır?

EMG tetkiki iki kısımda yapılır: 1) Sinirlerin iletimlerinin ölçümü, 2) Kasların incelenmesi.  Sizde düşünülen tanıya göre bunların her ikisinin veya yalnızca birinin yapılması gerekebilir.  Sinir iletimlerinin ölçümünü doktor veya doktorun belirlediği şekilde EMG teknisyeni, kasların incelenmesi işlemini ise doktor yapar.  Tetkik süresi yapılması planlanan işlemin kapsamına göre 15 dakika ile 1.5 saat arasındadır.

 

Sinir iletim ölçümü: Kol, bacak, veya diğer vücut kısımlarında tetkiki yapacak doktor tarafından seçilen bazı sinirler, deri üzerine yerleştirilen bir elektrot aracılığı ile elektrik akımı verilerek uyartılır.  Verilen elektrik akımı yüksek voltajlı olmakla birlikte (100 volt kadar) saniyenin binde birinden daha kısa sürelidir ve zararsızdır.  Bu elektrik akımı verildiği yerde hoşa gitmeyen bir his oluşturur, ancak bu his genellikle ağrı şeklinde algılanmaz.  Bu uyaran ile sinirde ortaya çıkan elektriksel aktivite sinir boyunca yayılır.  Sinirde yayılan aktivite ulaştığı çeşitli bölgelerde bir diğer elektrot ile kaydedilir.  Bu kayıttan yararlanılarak sinirin iletim hızı ve uyaranın oluşturduğu cevabın derecesi ölçülür.  Bir ENMG tetkiki sırasında genellikle böyle 5 - 10 sinirden ölçüm yapılır.

 

Kasların incelenmesi: İğne şeklinde bir elektrot kol, bacak, veya diğer vücut kısımlarında seçilen bir kas içine yerleştirilerek kastaki elektriksel aktivite incelenir.  Kullanılan elektrot, enjeksiyon iğnelerine benzer boyut ve görüntüdedir.  Bu elektrotlar tek kullanımlıktır, her hastada yeni bir iğne kullanılır, ve bu iğne inceleme bittikten sonra atılır (Tek-lif ENMG’si gibi bazı tetkiklerde elektrotlar tek kullanımlık değildir, sterilize edilerek yeniden kullanılır).  Elektrot iğnesinin kas içine yerleştirilmesi sırasında duyulan ağrı kas içine ilaç enjeksiyonu yapılışı sırasında duyulan ağrıya benzer; fakat ENMG’de herhangi bir madde enjeksiyonu yapılmadığı için ağrı daha az şiddetlidir.  Her bir kasın incelenmesi birkaç dakika sürer.  Bu süre içinde iğne kas içinde tutulur.  Kas içinde değişik yerlerden kayıt alma amacıyla iğnenin yönü ve yerinin birkaç kez değiştirilmesi gerekebilir.  Bu işlemler genellikle ağrısızdır, veya katlanılabilir derecede hafif şiddette bir ağrı oluşturur. Bir ENMG tetkikinde incelenmesi gereken kas sayısı düşünülen tanıya göre değişir; genellikle 1 - 10 arası sayıda kas incelenir.

 

Uyarılmış Potansiyeller: Merkezi sinir sistemi içindeki motor ve duyusal iletim yollarının incelenmesi için geliştirilmiş yöntemlerdir.  Görsel Uyarılmış Potansiyeller (VEP) görme yollarını; Somatosensoryel  Uyarılmış Potansiyeller (SEP)  omurilik ve beyindeki duyu yollarını, İşitsel Uyarılmış Potansiyeller (BAEP) ise beyinsapındaki iştme yollarının imcelenmesinde kullanılır.

Motor uyarılmış potansiyeller ise beyinden başayıp kasa kadar uzanan motor yolların incelenmesi için kullanılan bir tekniktir. Ağrısız ve zararsız olan transkortikal manyetik uyarım ile yapılmaktadır. Ayrıca bu yöntemle beyin korteksinin çalışma fizyolojisi mkonusunda birçok araştırma ve inceleme yapılabilmektedir.

 

İntraoperatif Nöromonitörleme: ENMG ünitesinde uygulanan tüm tekniklerden uygun ve gerekli olanları kullanılarak, sinir sistemini ilgilendiren ameliyatlarda, sinir sisteminin hasarlanmasını önlemek veya en aza indirmek içim, ameliyat sırasında  yapılan elektrofizyolojik işlemlerdir.

 

ENMG tetkiki öncesi nasıl bir hazırlık yapılmalıdır?

Tetkik öncesi aç kalmanız gerekmez. Tetkik sırasında kollarınızın dirsek üstüne, bacaklarınızın ise diz üstüne kadar sıyrılarak açılması gerekir.  Bazı durumlarda iç çamaşırlarınız kalacak şekilde soyunmanız istenebilir.  Bu nedenle kolayca çıkarıp giyebileceğiniz bol giysiler ile gelmeniz önerilir.  Yapılacak işlemlerde derinizin elektriksel iletkenliği önemli olduğu için cildinize krem ya da benzeri maddeler sürmemeniz, ve cildinizin tozlu, yağlı, kirli olmaması gerekir.  Benzeri nedenlerle, tetkik sırasında, eğer varsa, ilgili bölgelerdeki sargı, bandaj gibi örtüleri açmanız istenecektir.  Bazı durumlarda sizden önceki hastanın işlemleri beklenenden daha uzun zaman alabileceği için, size verilen randevu saatinden itibaren yaklaşık yarım saat kadar daha beklemeniz gerekebilir. Tetkikin de 1 saat sürebileceğini dikkate alıp ENMG laboratuvarında 1.5 saat geçirmeyi planlayarak gelmeniz önerilir.

 

Hareket Bozuklukları Ünitesi

Hareket bozuklukları beyinde hareketi ince planda kontrol eden merkezlerin hastalıklarına bağlı olarak kişinin hareketlerinde ortaya çıkan yavaşlık ya da istemsiz hareketlerle kendini gösteren geniş bir grup hastalığı kapsar. Bu hastalıklardan en sık görüleni temelde yavaşlık ve titreme ile giden Parkinson hastalığıdır. İstemsiz hareketlerle giden hastalıklar içinde en sık grubu genelde yaşlılıkla ortaya çıkan “iyi huylu titreme hastalığı” (esansiyel tremor) denen ailevi titreme bozukluğu oluşturur. Vücudun değişik bölgelerini etkileyen istemsiz kasılmalarla karakterize bozukluklar distoni, kore, atetoz, myoklonus şeklinde tanımlanırlar ve her biri için farklı tedavi yaklaşımları vardır. Daha değişik nitelikte olan tik bozuklukları da Nörolojinin bu özelleşmiş alt dalı yanında, görülen davranış değişiklikleri nedeniyle Psikiyatri bölümü ile ortak izlenir. Ayrıca daha çok  beyincik hastalıklarına bağlı olarak görülen ve “ataksi” şeklinde isimlendirilen denge ve koordinasyon problemleri de hareket bozuklukları kapsamında ele alınır. Ünitemiz bu bahsedilen ve daha nadir görülen benzer tarzdaki tüm hareket bozukluklarının tanısı ve tedavisi için bir referans merkezi olarak hizmet vermektedir. Bu hastalıklar arasında ailevi olanların bazıları için ortaya konmuş bilinen genetik nedenler taranmakta, gerekli durumlarda özel yöntemlerle ayrıntılı elektrofizyolojik tanısal analizler yapılmaktadır. Distoni olarak tanımlanan yüz, boyun, kol ve bacaklardaki istemsiz kasılmalar ve benzer tarzdaki yüz spazmları (hemifasiyal spazm) Botulismus toksin enjeksiyonları ile doğrudan veya EMG eşliğinde tedavi edilmektedir. Ayrıca medikal (ilaçla) tedaviye cevap alınamayan olgularda Nöroşirurji Anabilim Dalı ile beraber özel fonksiyonel cerrahi tedavi yaklaşımları uygulanmaktadır.

 

Nöromusküler hastalıklar (kas ve sinir hastalıkları) ve kas ve sinir biyopsileri

Nöromusküler hastalıklar kaslar, kasların hareketini kontrol eden sinirler ve omurilikte bu sinirlerin çıktığı yerlerin hastalıkları ile ilgilenir. Bu hastalıklar içerisinde en sık görülenleri kas hastalıkları, halk arasında “kas erimesi” olarak bilinen “musküler distrofiler”, yine halk arasında “sinir iltihabı” olarak adlandırılan “nöropatiler”,  myasteni ve ALS (amyotrofik lateral skleroz ya da motor nöron hastalıkları) dir. Bölümümüzde bu hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu hastalıkların bir kısmının  tanısı için gerekli olan kas ve sinir biyopsileri bölümümüz bünyesinde yer alan “Nöromusküler Hastalıklar Laboratuvarı”nda yapılabilmektedir. Bu laboratuvar ülkemizde konusunda nöroloji anabilim dalları  bünyesinde yer alan  iki büyük laboratuvardan biridir. Kas ve sinir biyopsileri konunun uzmanı öğretim üyeleri tarafından yapılmakta ve laboratuvar bünyesinde işlenerek yine aynı öğretim üyelerince değerlendirilmektedir.

 

Kas biyopsisi hakkında bilmeniz gerekenler

Kas biyopsisi için önceden ilgili öğretim üyelerinden randevu almanız gerekmektedir. Randevu almaya gelirken doktorunuzun vereceği hastalığınız hakkındaki bilgileri detaylı bir şekilde içeren belgeyi ve EMG sonucunuzu getirmeniz gerekmektedir. Size verilen tarih ve saatte biyopsi için gelirken bir kutu yara bandı getirmeniz gerekecektir. Biyopsi için aç olmanız GEREKMEZ.

 • Kas biyopsileri genellikle sol kol daha az olarak sol bacaktan yapılmaktadır.
 • İşlem sırasında kola ya da bacağa yapılacak 4cm’lik kesi ile kasın bir parçası çıkarılır. Alınan parça küçük olduğundan güçsüzlük yapmaz.
 • Kas biyopsisi  kesi yeri lokal anestetik ile uyuşturularak yapılır. Daha önceden lokal anesteziye karşı allerjik reaksiyonunuz oldu ise lütfen bildiriniz.
 • İşlem sırasında kanama olabileceğinden kanın pıhtılaşmasını geciktirici bir ilaç (aspirin, kumadin gibi) kullanıyor iseniz lütfen önceden bildiriniz.

Kas çıkarıldıktan sonra kesi yeri dikiş ile kapatılır. Deri altındaki dikişler kendiliğinden emilecektir. Deriye, yaklaşık bir hafta sonra alınacak bir adet dikiş konur.  Biyopsi işlemi 30 dk sürmektedir. Biyopsi yapıldığı gün biyopsinin yapıldığı kol veya bacağınızı istirahat ettirmeniz gerekir. Ertesi gün normal aktivitenize dönebilirsiniz. Dikişiniz alınıncaya kadar kesi yerini kuru tutmanız gerekmektedir. Pansumana ihtiyaç yoktur. Dikiş 1 hafta sonra tarafımızdan alınacaktır. Biyopsi sonucunuz da aynı günde verilir.

 

Sinir biyopsisi hakkında bilmeniz gerekenler

Sinir  biyopsisi için önceden ilgili öğretim üyelerinden randevu almanız gerekmektedir. Randevu almaya gelirken doktorunuzun vereceği hastalığınız hakkındaki bilgileri detaylı bir şekilde içeren belgeyi ve ENMG sonucunuzu getirmeniz gerekmektedir. Size verilen tarih ve saatte biyopsi için gelirken bir kutu yara bandı getirmeniz gerekecektir. Biyopsi için aç olmanız GEREKMEZ.

 • Sinir biyopsileri sol bacaktan yapılmaktadır.  Biyopsiye geleceğiniz gün sol bacağınızın diz altından itibaren traşlanmış olması gerekmektedir.
 • İşlem sırasında bacağa yapılacak 4cm’lik kesi ile sinirin bir parçası çıkarılır. Alınan sinir tamamen hissi bir sinirdir, yani deriden duyu taşır, kaslara gitmez ve çıkarılması güçsüzlük yapmaz.
 • Sinir biyopsisi  kesi yeri lokal anestetik ile uyuşturularak yapılır. Daha önceden lokal anesteziye karşı allerjik reaksiyonunuz oldu ise lütfen bildiriniz.
 • İşlem sırasında kanama olabileceğinden kanın pıhtılaşmasını geciktirici bir ilaç kullanıyor iseniz (aspirin, kumadin gibi) lütfen önceden bildiriniz.
 • Sinir çıkarıldıktan sonra kesi yeri dikiş ile kapatılır. Deri altındaki dikişler kendiliğinden emilecektir. Deriye, yaklaşık 10 gün sonra alınacak bir adet dikiş konur.  Biyopsi işlemi 30-40 dk sürmektedir. Biyopsi yapıldığı gün biyopsinin yapıldığı bacağınızı istirahat ettirmeniz gerekir. Ertesi gün normal aktivitenize dönebilirsiniz. Dikişiniz alınıncaya kadar kesi yerini kuru tutmanız gerekmektedir. Pansumana ihtiyaç yoktur. Dikiş 10 gün sonra tarafımızdan alınacaktır. Biyopsi sonucunuz da aynı günde verilir.

Biyopsi sonrasında ayağın dış kısmını topuğu da içine alabilecek uyuşukluk, biyopsi sahasında bir kaç hafta, nadiren bir yıla kadar sürebilecek iğnelenme ve ağrı hissi olabilir.

 

Multipl Skleroz ve Diğer Demyelinizan Hastalıklar Ünitesi

Multipl skleroz nedir?

Multipl skleroz beyin ve omurilikten oluşan merkezi sinir sisteminde meydana gelen bir hastalıktır. Bu hastalık, sinirleri çevreleyen ve bir kılıf olarak görev yapan “myelin” adındaki dokunun hasar görmesi sonucunda oluşmaktadır. Hastalığın nedeni bilinmese de vücuttaki bağışıklık sisteminin bu tablonun ortaya çıkmasında rol oynadığı düşünülmektedir.

 

Belirtiler nedir?

Belirtiler sinir sisteminde etkilenen yere göre değişiklik göstermektedir ve bu nedenle belirtiler herkesde farklı olabilmektedir. Halsizlik, karıncalanma, denge problemleri, görme bozuklukları, konuşma bozuklukları, kuvvetsizlik belli başlı belirtileri oluşturmaktadır.

 

Tedavisi ve takibi nasıl olmalıdır?

Hastalığın bilinen bir tedavisi olmamakla beraber ataklar sıklıklığını veya ciddiyetini azaltan ve özürlülük artışını yavaşlatan yeni tedaviler bulunmaktadır. Bu tedavilere ilaveten hastalardaki belirtileri (örneğin kas sertliği, yorgunluk, mesane ve barsak problemleri, ağrı) iyileştirmeye yönelik farklı tedaviler mevcuttur. Tüm bu tedaviler ile birlikte hastanın rehabiltasyonu multipl skleroz konusunda uzmanlaşmış bir ekibi gerektirmektedir. Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı bünyesinde çalışan Multipl Skleroz ünitesi bu hastalığın tanısının konulması, hastaların düzenli takipleri, tedavilerinin düzenlenmesi konusunda tecrübeli bir ekibi bünyesinde bulundurmaktadır.

 

Nöro-oftalmoloji Ünitesi

Nöro-oftalmoloji nedir, hangi hastalıklarla ilgilenir?

Nöro-oftalmoloji, göz ve sinir sisteminin ortak hastalıkları ile ilgilenen bilim dalıdır. Bir cismin görülebilmesi, görüntünün önce gözde daha sonra beynin arka kısımlarındaki görme merkezinde algılanması ile mümkündür. Bu görme yollarında bir sorun olduğu zaman belirtiler ani veya ilerleyen görme kaybı şeklinde ortaya çıkabilir. Göz hareketlerini ilgilendiren hastalıklarda ise başlıca belirti çift görmedir ve sorun göz kaslarını, sinirlerini veya beyindeki kontrol merkezlerini ilgilendirebilir. Geçici görme kaybı veya çift görme, hayal görme, göz kapağında düşüklük, göz bebeklerinin büyüklüklerinde farklılık gibi şikayetleri olan hastalar yine Nöro-oftalmoloji’nin ilgi alanına girer.

 

Bu sorunları olan hastalar nereye başvurmalıdır?

Bu tür şikayetleri olan hastalar doğrudan Nöroloji Anabilim dalı, Nöro-oftalmoloji Ünitesi’ne başvurabilecekleri gibi, vakit geçirmeden bir göz doktoruna başvurabilir ve gözle ilgili nedenler ayırt edildikten sonra Nöro-oftalmoloji ünitesine sevk edilebilirler. Nöro-oftalmoloji ünitesi, bir öğretim üyesi danışmanlığında, Nöroloji ve Göz Anabilim Dalları’ndan birer araştırma görevlisi ve diğer hastanelerden eğitim için gelen 3 uzmanla birlikte Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi A katı Nöroloji Polikliniği’nde haftada 1 gün randevulu poliklinik hizmeti vermektedir. Diğer günlerde yine randevu ile özel hasta görülmektedir.

İnme Ünitesi

 

Beyin damar tıkanıklığı veya kanamaları sonrası görülen motor, duysal, bilişsel veya diğer fonksiyonlardaki yitime “inme” denir. Hem yatarak hem de poliklinik seviyesinde “her türlü” inme olgusunun tanı ve tedavisinin yapıldığı gelişmiş bir ünitedir. İnme hastalarının ayaktan takip ve tedavisinin öğretim üyeleri denetiminde yapıldığı inme polikliniği Cuma günleri saat 13.30-17:00 arasında hizmet vermektedir.

Nöroyoğun bakım Ünitesi

Nöroloji Anabilim dalı içerisinde yer alan nöroyoğun bakım ünitesi yıllardır personel ve teknolojik olarak en üst düzeyde “yoğun bakım hizmeti” vermektedir. Ünite özellikle akut inme, subaraknoid kanama ve vazospazm, nöromuskuler solunum yetmezliğinde ekstubasyon, ensefalit ve mekanik ventilasyon gibi konularda özellikli hizmet sunmaktadır.

Nörosonoloji (Nörolojik ultrasonografi) ünitesi

Tüm rutin ve araştırma amaçlı ultrasonografik testlerin yapılabildiği ileri düzey bir ultrason laboratuarıdır. Boyun ve beyin damarlarındaki darlıklar, kalpteki delik ve açıklıklar, Parkinson hastalığı ve beyin damarlarının fonksiyonlarına yönelik ultrason çalışmaları ilgili öğretim üyeleri tarafından doğrudan yapılmaktadır. Laboratuara dış merkez ve polikliniklerden hasta kabülü “sadece” Pazartesi günleri saat13:30-17:00 arasıdır. 

Doktorlarımız    Başa Dön

Nöroloji Bölümü’nde görev yapan öğretim üye ve görevlileri ilgi alanlarına göre düzenlenmiştir.

 

Temel Nörolojik Bilimler

Prof. Dr. Turgay Dalkara

Prof. Dr. Yasemin Özdemir

Doç. Dr. Müge Yemişçi Özkan

 

İnme Ünitesi/Nöroyoğun Bakım Ünitesi/Nörosonoloji Ünitesi

Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu

Doç. Dr. Ethem Murat Arsava

 

Hareket hastalıkları (Parkinson hastalığı ve benzeri hastalıklar)

Prof. Dr. Bülent Elibol

 

Serebrovasküler hastalıklar (beyin damar tıkanıklıkları, felçler)

Prof. Dr. Turgay Dalkara

Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu

 

Davranış nörolojisi

Prof. Dr. Esen Saka Topçuoğlu

 

Nöro-oftalmoloji

Prof. Dr. Tülay Kansu

 

Multipl skleroz

Prof. Dr. Rana Karabudak

Doç. Dr. Aslı Tuncer

 

Nöromusküler hastalıklar (kas ve sinir hastalıkları)

Prof. Dr. M. Ersin Tan

Prof. Dr. Sevim Erdem Özdamar (Anabilim Dalı Başkanı)

 

Epilepsi ve EEG (sara hastalığı)

Prof. Dr. Serap Saygı

Doç. Dr. Neşe Dericioğlu

Doç. Dr. İrsel Tezer Filik

 

Elektrofizyolojik incelemeler (ENMG)

Prof. Dr. Kubilay Varlı

Prof. Dr. Gülay Nurlu

Prof. Dr. Mehmet Demirci

Doç. Dr. Çağrı Temuçin

 

Algoloji

Prof. Dr. M. Ersin Tan

Prof. Dr. Sevim Erdem Özdamar

Prof. Dr. Işın Ünal Çevik

 

Randevu almak için    Başa Dön

Bölümümüzde poliklinik muayene randevuları 444 4 444 numaralı telefondan ve www.hacettepe.com.tr adresindeki “Online Randevu Al” linkinden verilmektedir. Bunların yanı sıra Poliklinik sekreterliğinden de kontrol randevuları verilmektedir. 17 yaş üstü hastalar muayene edilmektedir. 

Elektroensefalografi (EEG) randevuları

Hacettepe Erişkin Hastanesi A katındaki EEG-EMG laboratuvarı sekreterliğinden alınmaktadır. EEG ve uykusuzluk EEG’si için en fazla 3 iş günü sonrasına kadar, dijital EEG için en fazla 10 iş günü sonrasına kadar randevu verilmektedir. Randevu almaya lütfen Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nin İstek Belgesi ve resmi sevk kağıdınız veya sağlık karneniz ile geliniz. İstek belgenizdeki “Klinik Bilgi” ve “Doktor Adı” bölümleri gereğince doldurulmuş olmalıdır.

 

Elektronöromyografi (ENMG) randevuları

Hacettepe Erişkin Hastanesi A katındaki EEG-ENMG sekreterliğinden alınmaktadır. Yaşanan yoğunluk nedeniyle poliklinik ENMG randevuları 1 yıl sonrasına kadar verilebilmektedir. Poliklinik ENMG randevuları dışında öğleden sonraları öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilen özel ENMG randevuları mevcuttur. Özel randevulara en fazla 10 iş günü sonrasına kadar randevu verilmektedir. Randevu almaya lütfen Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nin İstek Belgesi ve resmi sevk kağıdınız veya sağlık karneniz ile geliniz. İstek belgenizdeki “Klinik Bilgi” ve “Doktor Adı” bölümleri gereğince doldurulmuş olmalıdır.

 

Kas ve sinir biyopsisi randevuları

Biyopsi randevuları ilgili öğretim üyelerinden alınmaktadır. Randevular yaşanan yoğunluk durumuna göre 10 iş günü içerisinde verilmektedir. Randevu almaya gelirken doktorunuzun vereceği hastalığınız hakkındaki bilgileri detaylı bir şekilde içeren belgeyi ve ENMG sonucunuzu getirmeniz gerekmektedir.

 

Bölümümüze ulaşmak için    Başa Dön

Poliklinikler

Hacettepe Erişkin Hastanesi Poliklinikler Ek Binası ve A katlarında olmak üzere iki tanedirler. Poliklinikler Ek Bina, Sıhhiye Yerleşkesi içinde yer alan İç Hastalıkları(Morfoloji) Binası'nın yan tarafındadır.

 

Telefon: 0-312-3053138

 

A Katı polikliniği Nöroloji Anabilim Dalı Başkanlığı, öğretim üye ve görevlilerinin odaları ve EEG-ENMG ünitesini de içinde bulundurmaktadır. 3 No’lu kapıdan girildikten sonra iki kat yukarıda veya 7 No’lu kapıdan girilip koridorun sonuna kadar yürünüldügü takdirde bir kat alttadır.

 

Telefon: 0-312-3051806

 

EEG-ENMG Laboratuvarları

Hacettepe Erişkin Hastanesi A katında bulunmaktadır. 3 No’lu kapıdan girildikten sonra iki kat yukarıda veya 7 No’lu kapıdan girilip koridorun sonuna kadar yürünüldügü takdirde bir kat alttadır.

 

Telefon: 0-312-3051182

 

Kas ve Sinir Hastalıkları (Nöromusküler Hastalıklar) Laboratuvarı

Hacettepe  Erişkin Hastanesi 7. Blok 4. Katta (Bölüm 74 içerisinde) yer almaktadır. 7 nolu kapıdan girildikten sonra 4 kat yukarıda Bölüm 74 içerisinde sekreterliğin yanında yer alır.

 

Telefon: 0-312-3051741

Her Hakkı Saklıdır © 2011 Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Bilgi İşlem Müdürlüğü
info@hacettepe.com.tr