English | Arama | İletişim

Plastik Cerrahi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ ANABİLİM DALI

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, 1965 tarihinde Dr. Güler Gürsu tarafından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde kurulmuş ve Türkiye’nin Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi eğitimi veren ilk kliniği olarak Türk Plastik Cerrahi tarihçesinde yer almıştır. Kuruluşunu takiben kısa sürede Hacettepe Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uluslararası saygınlığı olan bir bölüm haline gelmiştir.

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’ndan 2012 yılına kadar 70 araştırma görevlisi arkadaşımız uzmanlık eğitimini tamamlayarak Plastik Cerrah ünvanı almıştır. Klinik ve deneye dayalı araştırmaların yapıldığı Bölümümüzden mezun olan birçok plastik cerrahın uluslararası ödülleri vardır. Yıllar içerisinde Kraniyomaksillofasiyal cerrahi konusunda birçok yeniliğe imza atmıştır. 1997 yılından bu yana “İleri Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bilimler Doktora Programı” çerçevesinde Kraniyofasiyal, El ve Estetik cerrahi konularında PhD eğitimi verilmektedir. El cerrahisi Bilim Dalımız, Türkiye’de ilk el cerrahisi uzmanlık eğitimi vermiş merkezdir. Günümüzün yükselen değerleri olan Kök hücre ve Kompozit Doku Nakilleri konusunda da birçok araştırma ve çalışmalar yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. 2012 yılında anabilim dalımızın moderatörlüğünü yaptığı multidisipliner bir yapı olan “Dudak-Damak Yarığı ve Kraniyomaksillofasiyal Şekil Bozukluğu Tedavi, Uygulama ve Araştırma  Merkezi” kurulmuştur. Bu merkez yıllardır tedavisi multidisipliner olarak devam eden hastalara hizmet verirken araştırmaları da yaparak geleceği şekillendirmeyi amaçlamaktadır.

 

Anabilim Dalımızda çalışan ve mezun doktorlarımızın uluslararası saygın dergilerde çok sayıda yazıları bulunmaktadır. Hacettepe Üniversitesi’nde ihtisasını tamamlamış plastik cerrahların yarısından fazlası akademik kariyer yapmıştır, anabilim dalı başkanı olarak veya öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.  Bunların birçoğu bulundukları üniversitedeki Anabilim Dalının kurucusu olmuşlardır. Altı uzmanımız ise halen yurt dışında çalışmaktadırlar.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda yılda 10.000'in üzerinde hastaya poliklinik hizmeti verilmekte olup, yıllık ameliyat sayısı 5000'in üzerindedir.

 

 Bölümümüzde tanı ve tedavi işlemleri yapılan hastalıklar

 Doktorlarımız

 Randevu almak için

 Bölümümüze ulaşmak için
 

Bölümümüzde tanı ve tedavi işlemleri yapılan hastalıklar    Başa Dön

Anabilim dalının alt birimleri

El cerrahisi Bilim Dalı 2011 yılında kurulmuş olup 2013 yılı itibarıyla yan dal uzmanlık eğitimine başlamıştır. İki yıllık bir eğitim sürecini kapsayan bu program Ortopedi Anabilim Dalı ile sıkı bir korelasyon içerisinde yürütülmektedir. Akademik kadro:

Doç. Dr. Ali Emre Aksu (Bilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Serdar Nasır

 

Çalışma konuları

Anabilim Dalımızda Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ameliyatlarının tümü uygulanmaktadır. İlk kurulduğu yıllardan itibaren damak-dudak yarıkları ana konularımızdan olmuştur ve bu konuda Türkiye’nin en geniş hasta serisine kliniğimiz sahiptir. Tüm hastalar “Dudak- Damak Yarıkları konseyi’nde multidisipliner olarak geniş bir katılımla değerlendirilirler.  Daha sonra bir kısmı cerrahi tedavi için uygun bulunurken bir kısmı cerrahi öncesi tedavi için, bir kısmı ise cerrahi sonrası tedavi için uzun bir tedavi protokolüne alınmaktadır. Kraniofasiyal ve Maksillo-fasiyal Cerrahi bölümümüzün ilgilendiği diğer ana konudur. Hastalar kraniyofasial ve maksillofasial cerrahi konseylerinde multidisipliner olarak incelendikten sonra tedavileri planlanmaktadır. Doğuştan kraniofasiyal anomalilerin ve başarı ile cerrahilerinin yapıldığı merkez olarak öncülük etmektedir.

Üniversitemizin gelecek planları içerisinde bölümümüzün önderliğinde dudak-damak yarıklarının takip ve tedavisinin yapılacağı ayrı bir fiziki mekan kurulması da yer almaktadır. Üniversite senatomuzdan geçerek “Dudak-damak Yarıkları ve Kraniyomaksillofasiyal Şekil Bozukluğu Tedavi-Uygulama ve Araştırma  Merkezi” adı altında ve Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahinin önderliğinde bir merkez kurulmuştur.

Anabilim Dalımız bünyesinde “El Cerrahisi Bilim Dalı” yer almaktadır. Hastalar multidisipliner olarak “El Cerrahisi Konseyi”nde değerlendirildikten sonra Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Ortopedi Anabilim Dallarının katkılarıyla tüm tedavileri yapılmaktadır. Ayrıca tümör, travma ve benzeri nedenlerle doku kayıplarında veya yeni bir uzvun tekrar yapılanmasında gerekli olan mikrocerrahi ameliyatlarının Türkiye’de ilk başladığı merkezlerden olan Anabilim dalımızda acil mikrocerrahi ve replantasyon hizmeti yirmidört saat boyunca verilmektedir.

Yaptığı bilimsel aktiviteler ile öncü Anabilim Dalımızda 2012 yıllı içinde kompozit doku allotransplantasyonlarına başlanmıştır. Bu çerçevede dünyanın ilk dört uzuv nakli ve Türkiye’nin ikinci tam yüz nakli bölümümüzde gerçekleştirilmiştir.

Estetik cerrahi en sık yapılan ameliyatlarımızın başında gelmekte olup tüm akademik kadro tarafından başarı ile yapılmaktadır. Bu konuda daha fazla çalışıp, araştırmalar da yapabilmek amacıyla “Estetik Cerrahi Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurulması planlanmaktadır. Bu konudaki çalışmalarımız devam etmektedir. Doktora programımız içerisinde var olan “Estetik Cerrahi” dersleri de bu yıl aktive edilmiş ve bu konuda da doktora verilmesine karar verilmiştir.

Doktorlarımız    Başa Dön

Prof. Dr. Figen Özgür (Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Mehmet Emin Mavili

Prof. Dr. Tunç Şafak

Prof. Dr. Aycan Uğur Kayıkçıoğlu

Prof. Dr. Gökhan Tunçbilek

Doç. Dr. İbrahim Vargel

Doç. Dr. Ali Emre Aksu

Doç.Dr. Serdar Nasır

Doç. Dr. Ersoy Konaş

Yrd. Doç. Dr. Haldun Kamburoğlu

Yrd. Doç. Dr. Ozan Bitik

 

Randevu almak için    Başa Dön

Bölümümüzde poliklinik muayene randevuları 444 4 444 numaralı telefondan ve www.hacettepe.com.tr adresindeki “Online Randevu Al” linkinden verilmektedir.
Bunların yanı sıra Poliklinik sekreterliğinden de muayene ve kontrol randevuları verilmektedir.
 
El, ayak, damak ve dudak şikayeti olan hastalara bölüm tarafından randevu verilir.
 
Çarşamba günü eğitim vardır.
 
Poliklinik randevularımızda Pazartesi günleri Dudak-Damak Yarığı Konseyi ve Kranyofasyal Cerrahi Konseyi; Perşembe günleri El Cerrahisi Konseyi; Salı, Çarşamba ve Cuma günleri ise diğer poliklinik hastalarına bakılmaktadır.

Poliklinik muayenelerimiz 08:30-12:00 saatleri arası devam etmektedir.


Bölümümüze ulaşmak için    Başa Dön

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı’nın Hacettepe Erişkin Hastanesi Bölüm 41’de 29 adet hasta yatağı mevcuttur. Anabilim Dalı Sekreterliğimiz ise Erişkin Hastanesi “B katı”nda yer almaktadır. Ameliyathanemiz Erişkin hastanesi Ameliyathaneleri bünyesinde yer almakta ve haftanın her günü çift, bazı günler ise üç ameliyat masası olarak çalışılmaktadır.

Poliklinik randevusu için 4 no.lu kapıdan girilmesi 1 kat yukarıda bulunan B katına gelinmesi gerekmektedir.

 

Telefonlar: 0-312-3051762

0-312-3051797
0-312-3051798

Her Hakkı Saklıdır © 2011 Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Bilgi İşlem Müdürlüğü
info@hacettepe.com.tr