English | Arama | İletişim

Beyin ve Sinir Cerrahisi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

NÖROŞİRURJİ ANABİLİM DALI

Hastanemizde sinir sisteminin (beyin, omurilik, periferik sinirler ve bunların yer aldığı yapılar) cerrahi hastalıklarının tanı ve tedavisi Nöroşirürji (Beyin ve Sinir Sistemi Cerrahisi) Anabilim Dalı’nın öğretim üye ve görevlileri başta olmak üzere uzman ve asistan personel tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

Nöroşirürji Anabilim Dalı ilk olarak 1959’da Çocuk Sağlığı Enstitüsü’ne bağlı olarak pediatrik (çocuk) hasta grubuna hizmet vermeye başlamış, 1963’ten günümüze kadar ayrı bir anabilim dalı olarak Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı erişkin ve çocuk hastanelerinde tedavi ve eğitim faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürmüştür.

 

Nöroşirürji Bölümü Hacettepe Erişkin Hastanesi’nde yer alan bir poliklinik, 14 yataklı bir Yoğun Bakım Ünitesi, erişkin yaş grubundaki hastalara yönelik toplam 65 yatak kapasiteli üç ayrı yataklı tedavi servisi, Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi’nde bulunan ve çocukluk yaş grubundaki hastalara yönelik 25 yatak kapasiteli bir nöroşirürji servisi ve sürekli çalışan iki ameliyathane ile ülkemizde önemli bir referans merkezi olarak hizmet vermektedir.

 

 Bölümümüzde yapılan tanı ve tedavi çalışmaları

 Doktorlarımız

 Randevu almak için

 Bölümümüze ulaşmak için

 

 

Bölümümüzde yapılan tanı ve tedavi çalışmaları    Başa Dön

Kliniğimizde beyin, omurilik ve periferik sinir sisteminde yerleşen veya buraya uzanan tümörlerin cerrahi tedavisi, damar hastalıkları (anevrizma, AVM, kanama, damar darlığı ve tıkanıklığı vb), çocukluk çağına özgü sinir sistemi hastalıkları ve doğumsal anomaliler (meningosel, meningomyelosel, ensefalomyelosel gibi açık disrafizm sendromları, spinal lipom, dermal sinüs, split kord malformasyonları, tethered kord gibi kapalı disrafizm sendromları, hidrosefali, sinir sisteminin çocukluk çağı tümörleri, damarsal anomaliler ve yer işgal eden infeksiyöz hastalıkları vb), baş ve omurga travmalarına bağlı hastalıklar (kırık, kayma, kanama, yaygın beyin ve omurilik hasarı vb), spinal cerrahi (omurilik ve omurgayı ilgilendiren tümörler, damarsal anomaliler, dejeneratif hastalıklar, infeksiyöz hastalıklar, instabilite, disk hernileri vb), epilepsi cerrahisi (tıbbi tedavi ile kontrol altına alınamayan sara hastalıklarının cerrahi tedavisi), fonksiyonel hastalıklar (tıbbi tedavi ile kontrol altına alınamayan ağrı ve hareket bozukluğu hastalıkları, örn. Parkinson hastalığı), periferik sinir sistemi cerrahisi (travmatik sinir kesileri, brakyal pleksus yaralanmaları, periferik sinir tümörleri vb) ve sinir sisteminde kitle etkisi veya komşu iskelet sisteminde instabilite oluşturan infeksiyon hastalıkları gibi sinir sistemini ilgilendiren tüm hastalıklarların tanı ve cerrahi tedavisi konularında yoğun bilgi ve deneyime sahip öğretim üye ve yardımcıları tarafından güncel teknolojiye sahip sistemler kullanılarak sürdürülmektedir.

 

Nöroşirürji kliniğinde mikrocerrahi ameliyatları 1968’de başlamış olup, günümüzde video kamera ve kayıt sistemlerini içeren gelişmiş cerrahi mikroskoplar, lazer, ultrasonik aspiratör, intraoperatif EEG monitörizasyonu, mikro-stereotaksik cerrahi sistemi, 4 kanallı tek hücre mikrokayıt ve eş zamanlı EMG, mikro-makro stimülatör ve RF jenerator sistemleri ve spesifik cerrahi setler ile donatılmış yüksek teknolojiye sahip iki ameliyathanede yılda 1200’ün üzerinde ameliyat yapılmaktadır.

 

Klinik ve Acil Servis hizmetleri

Bölümümüzde klinik (yatarak tedavi) ve acil servis hizmetleri başta öğretim üye ve görevlileri olmak üzere uzman sağlık personeli tarafından her gün, 24 saat süreyle düzenli ve kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Erişkin hastalara yönelik ameliyat öncesi ve sonrası tedavi hizmeti toplam 3 serviste (Bölüm 61, Bölüm 51, Bölüm 72) her birinde klima, buzdolabı, kablo-TV, özel dolaplar, banyo-WC gibi donanımların standart olduğu tek veya en çok iki yataklı odalarda verilmektedir. Tek kişilik odalarda hastanın veya yakınlarının isteğine bağlı olarak bir kişinin sürekli refakat etmesi için gerekli donanım bulunmaktadır. İki kişilik odalarda diğer hastanın etkilenmemesi için refakatçi kalmasına izin verilememektedir. Çocuk hastaların yatarak tedavisi Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi’nde toplam 25 yatak kapasiteli Bölüm 31’de sürdürülmektedir. Ameliyat öncesi veya sonrası dönemde yoğun bakım tedavisine gerek duyulan erişkin ve çocuk hastalar her biri tam monitörizasyon sistemi içeren toplam 14 yatak kapasiteli Nöroşirürji Yoğun Bakım Ünitesi’nde izlenmektedir.

 

Hacettepe Erişkin ve İhsan Doğramacı Çocuk Hastaneleri Acil Servisleri’nce kabul edilen ve Nöroşirürji Bölümü’nce değerlendirilmesi istenen tüm hastalar herhangi bir zaman kısıtlaması olmaksızın (hergün, 24 saat aralıksız olarak) en kısa zamanda görevli doktorlarımız tarafından görülür ve tedavileri öğretim üye ve yardımcılarının mutlak denetim ve sorumluluğunda planlanarak sürdürülür. Yatarak tedavi gören ve hastanemiz acil servislerine başvuran hastaların izlem ve tedavilerinde herhangi bir gecikme olmaması için en az 4-5 kişiden oluşan doktor, 12-14 hemşire ve diğer görevlilerden oluşan uzman sağlık personeli mesai dışı saatlerde klinikte sürekli hazır bulunmakta ve bu şekilde gerekli tanı ve tedavi hizmetleri öğretim üye ve yardımcılarının mutlak denetim ve sorumluluğunda mümkün olan en üst düzeyde sürdürülmektedir. Tıbben acil olan tüm cerrahi girişimler gece ve gündüz, 24 saat süreyle gecikme olmaksızın yapılabilmektedir.

 

Yatarak tedavi gören tüm hastalar ameliyat öncesi dönemde ayrıntılı olarak değerlendirilir. Her hastada özellikle kalp ve dolaşım, solunum, böbrek, karaciğer ve kanama-pıhtılaşma sistemlerine yönelik muayene, laboratuar tetkikleri ve radyolojik incelemeler yapılır ve gerekli görülürse bu sistemlerle –ve/veya önceden var olan başka bir sistemik problemle- ilgili uzman bölümlere danışılarak operasyon öncesi ve sonrası dönemde karşılaşılabilecek olası sorunlar çözümlenmeye veya en aza indirilmeye çalışılır. Ameliyat öncesi dönemde hastaların kendisine ve yakınlarına hastalığın tipi, olası seyri, tedavi seçenekleri, beklentiler ve tedavi sırasında veya sonrasında olabilecek tüm gelişmelerle ilgili ayrıntılı bilgi verilir. Her hasta ve ailesinden birlikte karar verilen tedavi yöntemi ile ilgili olarak sözlü ve/veya yazılı izin talep edilir.

 

Yatarak tedavi görmesi önerilen hastaların ilk yatış sırasında yanlarında pijama ve/veya gecelik ve kişisel temizlik eşyaları (diş fırçası, diş macunu, traş makinası, banyo havlusu vb) dışında bir eşya getirmesine gerek yoktur. Hastalar yanlarında sağlığı ve tedavisi ile ilgili olmayan gereksiz eşya, fazla para ve mücevher bulundurmaktan özenle kaçınmalıdır. Servis ve odaların temizlik ve bakımı, yatak örtülerinin değişimi günde birkaç kez düzenli olarak yapılmakta ve hastalara yönelik sürekli berber hizmeti –hastanın isteğine veya tıbbi gerekliliğe bağlı olarak- sağlanmaktadır. Hastaların beslenmesi uzman diyetisyenlerin denetiminde gerekli kalori, karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineral içeriği hesaplanarak kişiye ve uygulanan tedaviye özgü nitelikte sürdürülmekte ve öğün aralıkları gerekli şekilde düzenlenmektedir. Genel anestezi altında ameliyat edilecek hastalarda ameliyattan önceki son 8-10 saatte beslenme kısıtlanmakta, bu amaçla genellikle bir gece önce saat 22:00’den itibaren ağızdan hiç bir şekilde su ve diğer gıdaları almaması önerilmektedir.

 

Servislerde yatan hastalar her gün saat 12:30-13:30 arasında ziyaret edilebilir. Hastaların sağlığı ve rahatı için tek seferde çok sayıda ziyaterçi gelmemesine, çocuk ziyaretçi getirilmemesine, özellikle ziyaret sırasında açık gıda maddelerinin getirilmemesine ve hastane idaresince belirlenen kurallara tam olarak uyulmasına dikkat edilmelidir. Yoğun Bakım Ünitesi’ne görevli doktor ve sağlık personeli dışındaki kimselerin girmesi yasak olup burada tedavi gören hastaların yakınlarınca ziyareti -zorunlu hallerde tedaviyi sürdüren öğretim üyesinin özel izni dışında- mümkün değildir.

 

Doktorlarımız    

Prof. Dr. Kemal Benli 

Prof. Dr. Osman Ekin Özcan

Prof. Dr. Selçuk Palaoğlu

Prof. Dr. Nejat Akalan

Prof. Dr. Servet İnci (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. H. Hakan Oruçkaptan

Prof. Dr. Mustafa Berker

Doç. Dr. Atilla Akbay

Doç. Dr. Melike Mut

Doç. Dr. Burçak Bilginer

Doç.Dr. Gökhan Bozkurt

 

Randevu almak için    Başa Dön

Her Çarşamba öğlene kadar bölüm içi ve bölümler arası bilimsel toplantılar nedeniyle eğitim günü olarak belirlenmiştir.

Poliklinik muayeneleri hafta içi her gün (Çarşamba günü öğleden sonra) 08:00-12:00 ve 13:30-17:30 saatleri arasında kesintisiz olarak sürdürülmektedir.

Muayene randevuları mesai saatleri içinde  444 4 444 no'lu randevu hattından veya poliklinik bünyesinde yer alan sekreterliğe bizzat başvurarak veya aşağıdaki telefonlardan alınabilir.
 Kontrol randevusu da poliklinik sekreterliğinden veyaaşağıdaki telefonlardan alınabilir.
 

Telefonlar: 0-312-3051717
                    0-312-3051718

 

Bölümümüze ulaşmak için    Başa Dön

Nöroşirürji Polikliniği (Bölüm 71)

Hacettepe Erişkin Hastanesi’nin 7. bloğunda 1. katta yer almaktadır. Bölüm 71’e zemin katta 7. blok girişinde yer alan asansör veya merdivenlerden bir kat çıkılarak ulaşılabilir. Poliklinik girişinde hasta randevu ve işlemlerini takip eden Danışma Sekreterliği ve hasta oturma salonu bulunmaktadır. Hasta muayene odaları, toplantı odası, bölüm dersanesi, öğretim üyelerinin odaları ve kütüphane de bu bölümde yer almaktadır.

 

Telefonlar: 0-312-3051717

0-312-3051718

 

 

Bölüm 61

Hacettepe Erişkin Hastanesi’nin 6. bloğunda 1. katta yer alan erişkin hastalar için düzenlenmiş yataklı tedavi ünitesidir. Buraya zemin katta 7. blok girişinin hemen yanında veya biraz ilerisindeki Genel Yoğun Bakım Ünitesi’nin yanında yer alan asansör veya merdivenlerden bir kat çıkılarak ulaşılabilir.

 

Bölüm 61 toplam 28 yatak kapasiteli olup her biri banyo-WC, klima, buzdolabı, kablo-TV, hasta dolapları ve hasta güvenlik sistemlerine sahip tek veya iki kişilik odalardan oluşmuş bir servistir. Girişin hemen dışında başasistanlık ve uzman doktor odaları, servis içinde oturma salonu, uzman ve asistan doktor odaları bulunmaktadır. Tek kişilik odalar isteğe bağlı refakatçi kalabilmesi için gerekli donanıma sahiptir. Bu bölüm 2002 yılında tüm alt yapı ve donanımı yenilenerek yeniden düzenlenmiştir.

 

Telefonlar: 0-312-3051610

0-312-3051615

 

Bölüm 51

Hacettepe Erişkin Hastanesi’nin 5. bloğunda 1. katta yer alan erişkin hastalar için düzenlenmiş yataklı tedavi ünitesidir. Buraya zemin katta Nükleer Tıp Bölümü’nün hemen karşısındaki Nöroşirürji Yoğun Bakım Ünitesi girişine komşu asansör veya merdivenlerden bir kat çıkılarak veya Bölüm 61’den geçerek ulaşılabilir.

 

Bölüm 51 toplam 28 yatak kapasiteli olup her biri banyo-WC, klima, buzdolabı, kablo-TV, hasta dolapları ve hasta güvenlik sistemlerine sahip tek veya iki kişilik odalardan oluşmuş bir servistir. Servis içinde oturma salonu, uzman ve asistan doktor odaları bulunmaktadır. Tek kişilik odalar isteğe bağlı refakatçi kalabilmesi için gerekli donanıma sahiptir. Bu bölüm 2003 yılında tüm alt yapı ve donanımı yenilenerek yeniden düzenlenmiştir.

 

Telefonlar: 0-312-3051510

0-312-3051515

 

Bölüm 31

Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi’nin 3. bloğunda 1. katta yer alan çocuk hastalar için düzenlenmiş 25 yataklı tedavi ünitesidir. Buraya İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi’ne ait 3 numaralı kapıdan girip hemen karşıdaki asansör veya merdivenlerden bir kat çıkarak ulaşılabilir. Servis içinde buzdolabı, kablo-TV gibi standart donanıma sahip 2 tam özel, 4 yarı özel tek kişilik odalar, birer adet üç ve altı kişilik çocuk odaları, iki küvöz içeren 11 kişilik bebek odası, doktor odaları, çocuk oyun ve eğitim odası bulunmaktadır. Bu bölüm 2003 yılında tüm alt yapı ve donanımı yenilenerek yeniden düzenlenmiştir.

 

Telefon: 0-312-3051310

 

Bölüm 72

Hacettepe Erişkin Hastanesi’nin 7. bloğunda 2. katta yer alan erişkin hastalar için düzenlenmiş tedavi ünitesi olup her birinde klima, kablo-TV, banyo-WC, hasta dolabı gibi donanımları standart olarak içeren 9 oda Nöroşirürji Bölümü’ne aittir. Nöroşirürji Polikliniği’nin hemen bir kat üzerinde yer alır ve Bölüm 71 ile aynı yol izlenerek ulaşılabilir.

 

Telefonlar: 0-312-3051720

0-312-3051725

 

Yoğun Bakım Ünitesi

Hacettepe Erişkin Hastanesi’nin zemin katında yer alan erişkin ve çocuk hastalar için düzenlenmiş 14 yataklı tedavi ünitesidir. Zemin katta, Nükleer Tıp Bölümü’nün hemen karşısında yer alır ve Girişimsel Nöroradyoloji ile aynı girişi paylaşır. Yoğun Bakım Ünitesi’nde hasta izlemi, tedavi ve güvenliği nedeniyle tüm yataklar aynı ortamda olup, her yatak başında hastaya özel kalp, dolaşım, solunum ve sinir sistemi monitörizasyon cihazları, İV infüzyon pompaları, dışarıdan solunum desteğine ihtiyacı olan hastalar için 8 adet respiratör, 2 adet defibrilatör ve acil cerrahi girişim setleri, kesintisiz doktor-hemşire iletişiminin sürdürülebilmesi için özel hastane içi çağrı sisteminden ayrı olarak bağımsız telsiz haberleşme sistemleri bulunmaktadır.

 

Yoğun Bakım Ünitesi’ne girişler sadece görevli sağlık personeli ile sınırlı olup hasta ziyaretine kapalıdır.

 

Telefonlar: 0-312-3051327

0-312-3051317

Her Hakkı Saklıdır © 2011 Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Bilgi İşlem Müdürlüğü
info@hacettepe.com.tr