English | Arama | İletişim

Genel Cerrahi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

 

Hacettepe Erişkin Hastanesi’nde hizmet veren Genel Cerrahi Bölümü çağın gerektirdiği donanım ve bilgi düzeyine sahip ekibiyle, toplam 106 yatak içeren üç servis dışında, 9 yataklı Yoğun Bakım Ünitesi, 9 yataklı Yanık Ünitesi, Genel Cerrahi Endoskopi Ünitesi ve tam donanımlı iki ameliyathanesi ile hizmet vermektedir. Bölümümüz tarafından kurulan Beslenme Destek Ünitesi halen bölümümüz eşgüdümünde tüm hastaneye hizmet vermektedir.

 

Poliklinik hizmetleri B katında yer alan Öğretim Üyeleri Polikliniği ve Poliklinikler Ek Bina giriş katında  yer alan Genel Cerrahi Polikliniğinde verilmektedir. Çarşamba günleri eğitim toplantıları nedeniyle Poliklinikler Ek Binada bulunan poliklinikte hasta bakılmamaktadır. Ayrıca izlenen yanık hastalarının ayaktan tedavisi, Poliklinikler Ek Binada bulunan yanık polikliniğinde Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 13:30-17:00 saatleri arasında yapılmaktadır.

 

Genel Cerrahi Bölümü günümüzde uygulanan her türlü cerrahi tedaviyi başarıyla uygulamanın dışında, ileri laparoskopik teknikler, karaciğer nakli, yanık ve yoğun bakım tedavisi konusunda da önemli bir referans merkezidir.

 

 Bölümümüzde verilen tıbbi hizmetler

 Doktorlarımız

 Randevu almak için

 Bölümümüze ulaşmak için

 

 

Bölümümüzde verilen tıbbi hizmetler    Başa Dön

Genel Cerrahi Bölümü sindirim sistemi hastalıkları, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas ve dalak hastalıkları, hemoroid, meme cerrahisi, tiroid, paratiroid ve adrenal bez hastalıkları cerrahisi, fıtık, yumuşak doku ve yanık cerrahisi, travma cerrahisi, yoğun bakım, organ nakli, laparoskopik cerrahi ile ilgili tedavi ve ameliyatları yapmaktadır.

 

Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi

Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi zemin katta yoğun bakım kompleksi içinde yer almaktadır. Dokuz yatağın hepsinde ileri yaşamsal desteği, izlem ve tedavi olanakları sağlayan yüksek teknolojiye sahip cihazlar vardır.  Hasta izlemi deneyimli bir yoğun bakım ekibi tarafından kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Hastanemizin başka merkezlerden sevkedilen komplike hastalara da hizmet ediyor olması nedeniyle, yoğun bakım yüksek doluluk oranı ile çalışmaktadır. Yukarıda belirtilenler dışında gerektiğinde, yatakbaşı hemodiyaliz, plazmaferez ve acil cerrahi girişim olanaklarına da sahiptir. Ayrıca Radyoloji Bölümü'nün girişimsel radyoloji açısından sağladığı destek yoğun bakım hastalarının tedavisinde önemli yararlar sağlamaktadır. Deneyimli hemşire ve teknisyen ekibimiz insancıl bir hizmet yaklaşımı yanında hastalara fizyoterapi, solunum fizyoterapisi hizmetleri de vermektedir. Ayrıca teknik ekibimiz yoğun bakımda kullanılan araçların düzenli teknik bakımı ve idamesini yürütmektedir. Yoğun bakımlar ile ilgili hastane kaynaklı enfeksiyonlar konusunda da Enfeksiyon Kontrol Ünitesi ile eşgüdüm içinde çalışılmaktadır.

 

Organ Nakli

Bölümümüzde karaciğer nakli dünya standartları ölçüsünde başarıyla yapılmaktadır.

 

Yanık Ünitesi

Yanık Ünitesi özellikle çocuk hastalar için Türkiye’deki en önemli referans merkezi olup, dünya standardlarında yanık tedavisi yapmaktadır. Hastaların büyük çoğunluğu diğer merkezlerden sevkedilen komplike hastalardır. Yanıkların acil tedavisi yanında, her türlü yanık ameliyatı, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve psikolojik destek deneyimli bir ekip tarafından uygulanmaktadır. Yanık ünitesi yataklarından ikisi ileri yaşam desteği için gerekli izlem ve tedavi araçlarına sahip tam donanımlı bir yoğun bakım olarak düzenlenmiştir.

 

Doktorlarımız    Başa Dön

(Soyadına göre alfabetik sırayladır)

Prof. Dr. Ömer Aran(Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Erhan Hamaloğlu

Prof. Dr. Volkan Kaynaroğlu 

Prof. Dr. Zafer Öner 

Prof. Dr. Osman Abbasoğlu

Prof. Dr. Ataç Baykal

Prof. Dr. Kaya Yorgancı

Prof. Dr. M. Mahir Özmen

Doç. Dr. M. Bülent Tırnaksız

Doç. Dr. Yusuf Alper Kılıç

Doç. Dr. Derya Karakoç

Doç. Dr. Tevfik Tolga Şahin

Doç. Dr. Ali Konan

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bülent Doğrul

 

 

Poliklinikler Ek Bina Poliklinik Randevuları

Bölümümüzde poliklinik muayene randevuları 444 4 444 numaralı telefondan ve www.hacettepe.com.tr adresindeki “Online Randevu Al” linkinden verilmektedir.
Bunların yanı sıra Poliklinik sekreterliğinden de muayene ve kontrol randevuları verilmektedir.
 
17 yaş üstü hastalar muayene edilmektedir.
 
Çarşamba öğleden sonra eğitim günüdür.
Ayaktan hasta başvurularında randevu alınması için bölüm sekreterliğinden bilgi alınması gereklidir.

Telefon: 0-312-3051346
            0-312-3051675
            0-312-3051676
            0-312-3051677
            0-312-3051678

Fax     : 0-312-3104071
 

 

 

Bölümümüze ulaşmak için    Başa Dön

B Katı Polikliniği’ne erişmek için 4 ya da 5 no.lu kapılardan girdikten sonra 4. blok asansörleri ya da merdivenleri yoluyla B katına çıkmanız gerekmektedir.

 

Poliklinikler Ek Binada yer alan poliklinik ve yanık polikliniği giriş katında yer almaktadır.

 

Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi zemin katta yer almakta olup, 7 no.lu kapıdan girilmesi gerekmektedir.

Her Hakkı Saklıdır © 2011 Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Bilgi İşlem Müdürlüğü
info@hacettepe.com.tr