English | Arama | İletişim

Üroloji

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÜROLOJİ ANABİLİM DALI

 

Başlangıçta sadece Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi bünyesinde kurulan bölümümüz zaman içinde Hacettepe Erişkin Hastanesi'nin gelişimiyle birlikte Türkiye'de çağdaş üroloji uygulamalarının yapıldığı ve eğitiminin verildiği en önemli anabilim dallarından biri olmuştur. Erişkin servisimizde 48 yatak, çocuk servisimizde 15 yatak bulunmaktadır. Polikliniklerimizde ayda ortalama 1250 hastaya hizmet verilmektedir. Yılda taş kırma ünitemizde 250, ürodinami ünitemizde 600, ayaktan kemoterapi ünitemizde ise ortalama 300 hastaya hizmet verilmektedir. Ameliyathanelerimizde anabilim dalımız tarafından kullanılan iki odada haftanın her günü ameliyat yapılabilmektedir. Toplam ameliyat sayısı ise yılda yaklaşık 1500 erişkin, 500 çocuk olmak üzere 2000 civarındadır.

 

 Bölümümüzde verilen tıbbi hizmetler

 Doktorlarımız

 Randevu almak için

 Bölümümüze ulaşmak için

 

 

Bölümümüzde verilen tıbbi hizmetler    Başa Dön

Taş hastalığı

Prostatın selim hastalıkları

Ürolojik İnfeksiyonlar

Üroonkoloji

Çocuk ürolojisi

Kadın ürolojisi

Böbrek nakli

Androloji

Nöroüroloji

Minimal invaziv cerrahi

 

Taş hastalığı

Üriner sistem taş hastalığının her türlü modern tedavisi ve takibi bölümümüzde yapılmaktadır. Açık ve endoskopik (perkütan, kapalı) taş ameliyatları, taş kırma hizmeti deneyimli bir ekip tarafından sunulmaktadır. Bölümümüz özellikle üriner sistem taş hastalığının endoskopik tedavisinde Türkiye'nin öncü merkezlerindendir. Cerrahi tedavilerin yanısıra taş hastalığında metabolik araştırmalar ve hastalığın yinelemesini engelleyecek ilaç tedavileri de uygulanmaktadır.

 

Prostatın selim hastalıkları

Yaşlanmayla beraber erkek nüfusta sık görülen benign prostat hiperplazisine (selim prostat büyümesi) yönelik tanısal tetkikler ve artık idrar tayinleri yapılabilmektedir. Endoskopik (TUR, kapalı ameliyat) ve açık prostat ameliyatları ile özellikle son zamanlarda gündemde olan lazer enerjisiyle tedavi (green light PVP) kliniğimizde başarı ile uygulanmaktadır.

 

Ürolojik infeksiyonlar

İnfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nün de kontrolü altında üriner infeksiyonlara yönelik tedaviler yatarak ve ayaktan verilmektedir.

 

Üroonkoloji

Böbrek, mesane, testis, prostat ve penis kanserleri için bölümümüz Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden biridir. Ultrason eşliğinde biyopsi alınarak prostat kanseri erken tanısı konabilmektedir. Onkoloji hastalarımıza yönelik endoskopik ve açık cerrahilerin yanısıra kemoterapi, immunoterapi ve hormon tedavileri bölümümüzün kendi bünyesinde verilmektedir. Ürolojik kanser tedavisinde  yılların verdiği deneyim, oturmuş tedavi protokolleri ve güncel yaklaşımlarla birleştirilerek sunulmaktadır.

 

Çocuk ürolojisi

Üriner sistemin doğumsal anomalileri (vezikoüreteral reflü, üreteropelvik darlıklar, penis ve üretra anomalileri, testis anomalileri), sık tekrarlayan infeksiyonlar, işeme bozuklukları,  nörojen mesaneye yönelik medikal ve  cerrahi tedaviler yenilikçi bir anlayışla sunulmaktadır. Çocuk hastalarımız düzenli ve yakından takip edilmekte, tedavi protokolleri günümüz tıbbındaki en güncel yaklaşımlarla planlanmaktadır. Türkiye'de çocuk ürolojisi konusunda hasta sayı ve çeşitliliği çok yüksek ve yapılan araştırmalarda elde olunan verilerin klinik uygulamaya  yansıtılmasında ülkemizin en başarılı merkezlerinden biridir.

 

Kadın ürolojisi

İdrar kaçırma (stres ve sıkışma inkontinansı), interstisyel sistit tedavileri günümüz ürolojisindeki en çağdaş yöntemlerle yapılmaktadır. Bölümümüz bünyesinde yapılan ürodinamik testler ve hastaların yakınmalarının en iyi şekilde yorumlanmasıyla verilen cerrahi kararları kadın ürolojisindeki başarımızın temelini oluşturmaktadır.

 

Böbrek nakli

Çocuk ve erişkin nefroloji bölümleriyle koordineli çalışmalar yapılarak, gerek kadavradan, gerekse canlı vericiden çocuk ve erişkin hastalarda böbrek nakilleri bölümümüzde gerçekleştirilmekte olup bu hastalara en iyi şekilde postoperatif bakım hizmeti de sunulmaktadır.

 

Androloji

Erkek infertilitesi ve ereksiyon bozukluklarının medikal ve cerrahi tedavi hizmetleri verilmektedir.

 

Nöroüroloji

Çocuklarda olduğu gibi erişkinlerde de nörojen mesane hastalıklarının tanıları çağdaş ürodinamik testlerle konularak, tedavileri yapılmaktadır.

 

Minimal invaziv cerrahi

Hemen her alandaki ürolojik cerrahilerin hastalara büyük kesiler olmaksızın yapılmasını hedefleyen bir cerrahi alandır. Açık cerrahide elde edilen başarıların aynısını hedefleyen bu yaklaşım, hastalara daha az ağrı, daha kısa hastanede yatış süresi, daha çabuk normal hayata dönüş ve kozmetik iyilik sağlayarak, günümüzde birçok ürolojik cerrahide standart uygulama haline gelmiştir. Laparoskopik cerrahi alternatifi kliniğimizde özellikle böbrek, prostat ve mesane kaynaklı patolojilerin tedavisinde hastalara etkin ve başarılı bir alternatif olarak sunulmaktadır.

 

Doktorlarımız    Başa Dön    

Prof. Dr. Fazıl Tuncay Aki (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. İlhan Erkan

Prof. Dr. Haluk Özen

Prof. Dr. Ali Ergen

Prof. Dr. Serdar Tekgül

Prof. Dr. Cenk Yücel Bilen

Prof. Dr. Çetin Dinçel

Prof. Dr. Doğan Ünal

Doç. Dr. Bülent Akdoğan

Doç. Dr. Hasan Serkan Doğan

Doç. Dr. M. Sertaç Yazıcı

 

 

Randevu almak için    Başa Dön

Bölümümüzde poliklinik muayene randevuları 444 4 444 numaralı telefondan ve www.hacettepe.com.tr adresindeki “Online Randevu Al” linkinden verilmektedir.
Kontrol hastaları için B Katı Üroloji Anabilim Dalı ve Taş Kırma Ünitesi sekreterliklerinden randevu verilebilmektedir.
Çarşamba öğleden sonraları Üro-onkoloji hastalarına bakılır. Aynı zamanda Üro-Onkoloji hasta randevuları B Katı Üroloji Anabilim Dalı ile Poliklinikler Ek Bina Üroloji Polikliniği sekreterliklerinden verilmektedir. Ayaktan başvuru ile randevu alınabileceği gibi telefon ile de (aşağıda belirtilen numaralardan) alınabilmektedir.

 

Bölümümüze ulaşmak için    Başa Dön   

Üroloji Anabilim Dalı (Hacettepe Erişkin Hastanesi B katı)

Telefonlar: 0-312-3051885

0-312-3051886

 

Taşkırma (ESWL) Ünitesi

Telefonlar: 0-312-3051970

0-312-3051969

 

Üroloji Polikliniği

Telefonlar: 0-312-3053137

 

Ürodinami Ünitesi

Telefon: 0-312-3052688

 

Yataklı Servisler

 

 

Bölüm 84 (Erişkin Hasta Servisi)

Telefon: 0-312-3051840       

 

Bölüm 32 (Çocuk Hasta Servisi)

Telefon: 0-312-3051320        

 

Ayaktan Kemoterapi Ünitesi (Erişkin Hasta Servisi, Bölüm 84 içinde)

Telefon: 0-312-3051844

 

Her Hakkı Saklıdır © 2011 Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Bilgi İşlem Müdürlüğü
info@hacettepe.com.tr