English | Arama | İletişim

Çocuk Yoğun Bakım

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

 

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde (ÇYBÜ) yakın izlem ve üst düzey bakıma ihtiyaç gösteren, 1 aylıktan 16 yaşa kadar olan hastalara temel ve ileri yaşam destek hizmetleri verilmektedir.

 

ÇYBÜ 16 yataklıdır. Yataklardan birisi bölümün içerisinde ayrı bir odada izole edilmiştir. Bu yatak, kendisinin veya diğer hastaların sağlığı açısından izolasyon gerektiren hastalar için kullanılmaktadır. ÇYBÜ’nün havalandırması hastanenin diğer bölümlerinden ayrılmış ve enfeksiyon kontrolü açısından ‘hepafiltre’ denilen özel filtrelerle donatılmıştır. İzolasyon odasının havalandırması da ünitenin geri kalanından bağımsızdır.

 

ÇYBÜ’de ileri solunum desteği mekanik solunum cihazlarıyla yapılmaktadır. Konvansiyonel ventilasyonun yanısıra yüksek frekanslı ossilasyon yöntemi (HFOV) de kullanılabilmektedir.

 

ÇYBÜ’nün en önemli hizmetlerinden olan monitorizasyon işlemi, vücut dışından veya içerisinden ‘invaziv’ yapılmakta veriler merkezi monitörizasyon cihazında saklanabilmektedir. ÇYBÜ’deki gelişmiş teknik donanım ile, küçük cerrahi girişimlerin yatak başında yapılması mümkün olmaktadır.

 

ÇYBÜ’deki röntgen cihazıyla hastaların x-ray görüntülemeleri ünite içerisinde yapılabilmektedir. Mobil Ekokardiyografi ve ultrasonografi cihazlarıyla da ileri tetkikler mümkün olmaktadır. Ünite içerisinde yapılamayacak tetkikler için ise hasta yatağı ile birlikte mobilize edilebilmektedir.

 

Gereği halinde sürekli renal replasman tedavileri (pcrrt, cvvhd), hemodiyaliz ve aortik balon pompası ünite içerisinde kullanılabilmektedir.

 

ÇYBÜ’de hastaların özellikli durumlarına göre ağızdan, mideden, bağırsaktan veya damar içerisinden beslenmeleri devam ettirilebilmektedir. Mamalar özel mama mutfağında, damar içi besinler ise parenteral besin laboratuvarında hazırlanmaktadır.

 

ÇYBÜ bir konsültan hekim, bir uzman doktor, 3 asistan ve 4 intörn doktor olmak üzere 9 doktor ve birisi başhemşire olmak üzere toplam 10 hemşire ile hizmet vermektedir. ÇYBÜ’de doktor ve hemşirelerle birlikte yardımcı personel ve temizlik görevlileri sürekli çalışmakta, ayrıca beslenme uzmanı, göğüs fizyoterapisi ve fizik tedavi ekipleri hasta bakımında aktif rol almaktadır. Çocuk yan dalları ile birlikte her türlü branştan uzman ile hastalar konsülte edilmekte, tedaviler uzman hekimlerin konsultasyonlarıyla yönlendirilmektedir.
 

 

ÇYBÜ’de her hasta için özelleştirilmiş en ileri düzeyde yaşam desteği verilirken, aynı zamanda tedavi ekibimizin bir parçası olarak gördüğümüz anne-babalara da bu zor dönemlerinde sosyal hizmet uzmanlarıyla birlikte destek olmaya çalışılmaktadır.

 

Doktorlarımız

Doç. Dr. Benan Bayrakcı

 

Ziyaret saatleri

Ziyaret saatlerimiz her gün 12:30 -13:30   ve 18:30-19:30 olup bu saatlerde aileler çocuklarının beslenmelerine de yardım edebilmektedir. Söz konusu saatler dışında da her gün 24 saat boyunca hasta hakkında bilgi alınabilir ve gereği halinde, servis şartları müsait ise, servis hemşiresinin gözetiminde hasta ziyaret edilebilir. Ünitenin dış kapısı kapalı tutulmaktadır. Giriş ve görüşme istekleri için dış kapı girişindeki telofonda 11 tuşlanarak içerisi ile görüşülebilir.

 

Telefon: 0-312-3051140

Her Hakkı Saklıdır © 2011 Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Bilgi İşlem Müdürlüğü
info@hacettepe.com.tr