English | Arama | İletişim

Kalp ve Damar Cerrahisi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

Tıbbın tüm modern şartlarına uygun çalışan Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 1961 yılında kurulmuş olup Hacettepe Erişkin Hastanesi ve Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi’nde hizmet vermektedir. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı kapsamında iki erişkin servisi (Bölüm 54 ve 64), bir çocuk servisi (Bölüm 33) ve bir yoğun bakım ve üç ameliyathanenin yanı sıra biri çocuk olmak üzere üç ayrı poliklinik bulunmaktadır. Erişkin servisi 48, çocuk servisi 38 ve yoğun bakım ünitesi 25 hasta kapasitelidir.

 
Bölümümüzde kalp ve damar cerrahisi ile ilgili tüm hastalıkların tanı ve tedavi işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu hastalıklara koroner damar hastalıkları (bypass), kalp kapağı hastalıkları, damar hastalıkları (damar tıkanıklıkları, damar genişlemeleri, varis) ve Türkiye’de sadece sayılı merkezlerde tedavi edilebilen doğumsal kalp hastalıkları (kalp delikleri, yanlış damar gelişmeleri) dahildir. Kalp nakli de bölümümüz tarafından gerçekleştirilmektedir.
 
Yılda ortalama 800 erişkin ve 600 çocuk olmak üzere toplam 1400 hasta ameliyat edilmektedir. Bunların çoğu açık kalp ameliyatı olarak (kalp-akciğer makinesi kullanılarak) gerçekleştirilmektedir.
 
Türkiye’de ilk aort kapağı değişimi ve heterotopik kalp nakli bölümümüzde yapılmıştır.
 
 Bölümümüzde tanı ve tedavi işlemleri yapılan hastalıklar
 Randevu almak için
 Bölümümüze ulaşmak için

 

 

 

Bölümümüzde tanı ve tedavi işlemleri yapılan hastalıklar

    Başa Dön
Bypass ameliyatları
Kalp kapağı ameliyatları
Doğumsal kalp kusurlarının düzeltilmesi
Atardamar hastalıkları
Toplardamar hastalıkları
Diğer hastalıklar
 
Bypass ameliyatları
Dünya’da ve Türkiye’de kalbi besleyen damarların tıkanması (koroner arter hastalıkları), kalp krizi ve kalp yetmezliği gibi hastalıklar ölüm nedenlerinin başında gelmektedir. Koroner arterlerin daralması veya tıkanması kalbin beslenememesi ve kalbin görev yapamaması ile sonuçlanmaktadır. Koroner anjiyografi (anjiyo) ile tıkanan veya daralan koroner damar kısmı belirlendikten sonra bypass ameliyatı ile beslenemeyen kalp bölgesinin vücudun başka bir yerinden alınan damar (örneğin bacak toplar damarı veya başka bir atardamar) ile kanlanması sağlanmaktadır. Hastaneye yatan hastanın tüm rutin tetkikleri yapılır. Bypass ameliyatları kalp-akciğer makinesi kullanılarak veya çalışan kalp üzerinde yapılabilmektedir. Ameliyat için ortalama 6 ünite kan gereklidir (hasta yakınlarından sağlanan kanın grubu hastanınki ile aynı olmak zorunda değildir; hastanemizin Kan Bankası gerekli takas işlemlerini yapmaktadır). Ameliyat sonrası hastalar yoğun bakım ünitesinde modern tıbbın tüm olanakları ile en az üç doktor ve özel eğitilmiş personeli ile izlenir. Genel durumu düzelen hasta servise nakledilir. İlaç tedavisi ve diyeti düzenlendikten sonra hastanın taburculuğu klinik durum uygunsa 6-8 gün içinde planlanır Hasta düzenli aralıklarla kontrol muayenelerine çağrılır.
 
Kalp kapağı ameliyatları
Çeşitli nedenlere bağlı olarak (sıklıkla romatizmal) kalp kapaklarının darlığı, yetmezliği veya her iki durumun birlikte olduğu hastalıklar gelişmektedir. Bu tür hastalıklarda kalp kapağının onarılması veya protez bir kapakla değiştirilmesi gerekmektedir. Kapak ameliyatları da kalp-akciğer makinesi kullanılarak gerçekleştirilir ve her hasta için 6 ünite kan bağışı yapılması gerekmektedir. Bağış yapılacak kanın grubu hastanınki ile aynı olmak zorunda değildir. Kapak ameliyatı sonrası yoğun bakımda kalma süresi normalde iki gündür. İlaç tedavisi ve diyeti düzenlenen hastanın taburculuğu 8-10 gün içinde planlanır ve hasta düzenli aralıklarla kontrol muayenelerine çağrılır.
 
Doğumsal kalp kusurlarının düzeltilmesi
Kalbin anne karnında kusurlu gelişimine bağlı olarak kalp içinde delikler, darlıklar, yanlış damar bağlantıları gibi anormallikler meydana gelebilmektedir. Bu tür hastaların bir kısmının cilt renkleri mor olmakta ve çocuklar gelişim kusuru göstermektedirler. Bu kusurun tam düzeltilmesi veya yaşamını devam ettirecek işlemlerin yapılması konjenital (doğumsal) kalp cerrahisi ile gerçekleştirilir. Bu tedavi uygulanmayan çocukların ne yazık ki erken dönemde kaybedilmeleri veya ileride yapılacak bir ameliyat şansını yitirmeleri söz konusudur.
 
Kalbin doğumsal kusurları çok çeşitli olup, tedavileri farklılık gösterir. Çocukların yaş ve ağırlıkları da tedavi yöntemini etkilemektedir. Bu yüzden çocuğunuzun hastalığı ve tedavi seçenekleri ile ilgili bölümümüz doktorları her zaman gereken açıklamaları yapmak için hazırdır.
 
Atardamar hastalıkları
Atardamar sisteminin tıkayıcı hastalıkları (damar sertliği), uygunsuz genişlemeleri (anevrizma) başlıca görülen damar hastalıklarıdır. Tanı ve yapılacak tedavinin saptanması için altın standart anjiyografidir. Damar hastalıklarının tedavi edilmemesi damarın bulunduğu bölgeye göre çeşitli sonuçlar doğurabilmektedir (yol yürüyememe, gangren, felç, beslediği organın çalışmaması, ölüm). Tıkalı veya çalışmayan damarın onarımı cerrahi olarak tıkayıcı plağın çıkarılması, hasta bölgenin hastanın toplardamarı veya suni damar ile bypass edilmesi veya damarın değiştirilmesi ile mümkündür. Hasta ameliyat sonrası genelde bir gün yoğun bakımda, suni damar kullanıldıysa bir hafta hastanede kalmaktadır.
 
Toplardamar hastalıkları
Toplardamar sistemine ait en çok bilinen hastalık varis olmasına rağmen bu damar sistemini ilgilendiren birçok hastalık vardır. Varisler gibi diğer toplardamar hastalıkları da bölümümüzde başarıyla tedavi edilmektedir.
 
Varis ameliyatı olmaya aday hastanın ameliyata girerken bir çift varis çorabının yanında bulunması istenmektedir. Ameliyatlar genel anestezi (tam uyutularak) veya bölgesel anestezi (belden uyuşturma) ile yapılabilmektedir. Hastalar ameliyat günü veya bir gün önce yatırılır, ameliyatı takip eden gün taburcu edilir.
 
Diğer hastalıklar
Bölümümüzde atar ve toplardamar ani tıkanmaları ve yaralanmaları ile kalp nakli de başarı ile yapılmaktadır.
 
Randevu almak için    Başa Dön
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı biri çocuk olmak üzere iki ayrı poliklinik ile hizmet vermektedir.

 

Çocuk kalp ve damar cerrahisi randevuları

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi poliklinik hizmetleri Erişkin Hastanesi B katı Anabilim dalında verilmektedir. Randevu için bizzat müracaat edebilir veya bilgi için telefonla ulaşabilirsiniz.

 

Telefonlar: 0-312-3051773

0-312-3051774

 

Erişkin kalp ve damar cerrahisi randevuları

Bölümümüzde poliklinik muayene randevuları 444 4 444 numaralı telefondan ve www.hacettepe.com.tr adresindeki “Online Randevu Al” linkinden verilmektedir.
 
Bunların yanı sıra Poliklinik sekreterliğinden de muayene ve kontrol randevuları verilmektedir.

 

Telefon: 0-312-3053136

 

Erişkin Hastanesi’nde odası bulunan öğretim üyeleri

 

Bu öğretim üyeleri ile görüşmek veya randevu almak için Erişkin Hastanesi B katı bölüm sekreterliğine müracaatınız gerekmektedir. Bilgi almak için telefonla ulaşmanız mümkündür.

 

Telefonlar: 0-312-3051773

0-312-3051774

 

 

Başa Dön

Bölüm Başkanlığı ve Öğretim Üyeleri Polikliniği

Hacettepe Erişkin Hastanesi B katında bulunmaktadır. B katı 1, 2 veya 7 no' lu kapılardan girildikten sonra Erişkin Hastanesi zemin katının iki kat altında; 4 no' lu kapıdan girildikten sonra ise 1 kat yukarıdadır.

 

Telefonlar: 0-312-3051773

0-312-3051774

 

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Sekreterliği ve Polikliniği

Hacettepe Erişkin Hastanesi B katında bulunan Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim dalı içerisinde hizmet verilmektedir. B katı 1, 2 veya 7 no' lu kapılardan girildikten sonra Erişkin Hastanesi zemin katının iki kat altında; 4 no' lu kapıdan girildikten sonra ise 1 kat yukarıdadır.

 

Telefonlar: 0-312-3051773

0-312-3051774

 

Erişkin polikliniği

Erişkin Hastanesi Poliklinikler Ek Bina giriş katında bulunmaktadır.

 

Telefon: 0-312-3053136

 

Erişkin servisi

Erişkin servisi (Bölüm 54 ve Bölüm 64) Erişkin Hastanesi’nin 4. katında bulunmaktadır. 7 No’lu kapıdan girdikten sonra birinci ve ikinci asansör ile 4. katta bulunan servislerimize çıkmanız mümkündür.

 

Telefonlar: 0-312-3051640

0-312-3051645

0-312-3051540

 

Hastanızın kaldığı oda numarasını biliyorsanız elektronik santral ile hastanızın bulunduğu odaya direkt bağlanmanız mümkündür. Bunu yapmak için 0-312-3053085 veya 0-312-3053086 numaralı telefonları kullanmanız gerekmektedir. Otomatik telesekreter cevap verdikten sonra hastanızın kaldığı odanın numarasını tuşlamanız yeterlidir.

 

Örneğin, hastanız Bölüm 64 ve 14 numaralı odada yatıyorsa 0-312-3053085 veya 0-312-3053086 numaralarını aradıktan sonra otomatik telesekreter size oda numarasını sorduğunda 64 14 tuşlayacaksınız.

 

Çocuk servisi

Çocuk servisi (Bölüm 33) Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi’nin 3. katında bulunmaktadır. 3 no.lu kapıdan girdikten sonra doğrudan üçüncü kata çıkınca Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi’ni karşınızda göreceksiniz.

 

Telefonlar: 0-312-3051330

0-312-3051332

Her Hakkı Saklıdır © 2011 Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Bilgi İşlem Müdürlüğü
info@hacettepe.com.tr