English | Arama | İletişim

Çocuk Onkoloji

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

ÇOCUK ONKOLOJİ BİLİM DALI

Hastanelerimizde, çocukluk çağı kanserlerinin tedavileri ve hasta hizmetleri Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve Onkoloji Enstitüsü ve Klinik Onkoloji Anabilim Dalı içinde faaliyet gösteren Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı tarafından Hacettepe Onkoloji Hastanesi 2. katında yürütülmektedir. Bilim dalı kadrosunda 6 öğretim üyesi, 1 yandal uzmanı, 3 hemşire, iki sekreter, iki yardımcı personel, bir psikolog ve bir öğretmen bulunmaktadır. Hasta bakımı ve tedavilerinde kanser tedavi ve bakımı konusunda deneyimli adı geçen öğretim üyeleri ve personeli ile birlikte aylık pediatri rotasyon asistanları da görev almaktadır. Polikliniğe başvuran her hasta öğretim üyeleri tarafından değerlendirilmekte, serviste yatan hastalar her gün hasta başı vizitelerde görülmektedir.
 

Hastaların kan alma, enjeksiyon, kateter bakımı, kan ürünleri transfüzyonu, kemoterapi verilmesi yanında, kanserli çocuklarının bakımı konusunda aile eğitimleri de verilmektedir. Poliklinik içinde 6 adet poliklinik hasta muayene odası, kan alma ve vasküler girişim odası, kemik iliği aspirasyon veya biyopsileri ve intratekal kemoterapi gibi işlemler için düzenlenmiş bir girişim odası, mikroskop odası, küçük bebekler için anne ve bebek emzirme odası, oyun ve okul çocukları ile gençler ve aileler için oyun ve aktivite odası bulunmaktadır. Ayrıca 4 ayrı odada toplam 12 yatakta gündüz ayaktan kemoterapi verilmektedir. Kemoterapi ilaçları son teknoloji ile donatılmış ve özel olarak yalnızca bu iş için düzenlenmiş eczanede merkezi olarak hazırlanmaktadır.

Onkoloji Hastanesi içinde Çocuk Onkoloji Polikliniği’nden ayrı olarak tanı girişimleri yapılması, kemoterapi verilmesi veya nötropenik ateş ve benzeri sorunlar nedeniyle çocuk hastaların yatırılarak izlendiği 34 yataklı Bölüm 92 Çocuk Onkoloji Servisi yer almaktadır.

Hastanemizde çocukluk çağı kanserleri yurt dışı merkezleri aratmayacak şekilde birçok disiplinle işbirliği içinde yürütülmektedir. Çocuk cerrahisi, ortopedi, beyin cerrahisi, göz, kulak-burun-boğaz bölümlerinde tümör cerrahisi ile uğraşan uzman doktorlar, çocukluk çağı tümör örneklerinin de incelendiği pediatrik patoloji bölümümüzle işbirliği içindeyiz. Yalnızca onkoloji hastalarımıza hizmet veren bir radyoloji merkezimiz ve biyokimya bölümümüz vardır. Hastalarımız protokol dahilinde gereksinim duyulan radyoterapilerini, hastanemizin radyasyon onkolojisi bölümünde almaktadır. Ayrıca kanserli hastalarda ilaç dirençliliğinin araştırıldığı bölümümüze ait bir laboratuvarımız vardır.

 

 Doktorlarımız

 Randevu almak için

 İlk kez tanı almış sevkli hastaların gelirken dikkat etmeleri gereken diğer konular

 Bölümümüze ulaşmak için

 

Doktorlarımız    Başa Dön

Prof. Dr. Canan Akyüz (Başkan)

Prof. Dr. Tezer Kutluk

Prof. Ali Varan

Prof. Dr. BilgehanYalçın
Doç. Dr. Burça Aydın
Dr. Hilal Şen
 

Randevu almak için    Başa Dön

Dış merkezden  yada hastane içinden  kanser tanısı yada şüphesi ile yönlendirilen hastalara;poliklinik muayene randevuları 444 4 444 numaralı telefondan ve www.hacettepe.com.tr adresindeki “Online Randevu Al” linkinden verilmektedir.
 

İlk kez tanı almış sevkli hastaların gelirken dikkat etmeleri gereken diğer konular    Başa Dön

Hastalarımızın epikrizlerini, dışarıda çekilmiş olan bütün filmlerini ve raporlarını (düz filmleri, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme), alınmış olan biyopsi varsa preparat ve parafin bloklarını beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir. Diğer tüm onkoloji merkezlerinde olduğu gibi bütün filmlerin, patoloji blok ve preparatlarının kendi merkezimizde doğrulanması gereklidir. Getirilecek tetkik ve örnekler tanı konulmasını ve tedavi başlanmasını hızlandıracak, gereksiz yere tekrar tetkik yapılmasını önleyecektir.

 

Bölümümüze ulaşmak için    Başa Dön

Bölümümüz Hacettepe Onkoloji Hastanesi’nin 2. katındadır. Burada polikliniklerimiz ve günlük tedavi ünitelerimiz ile Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı öğretim üye ve görevlilerinin odaları bulunmaktadır. Hastalarımızın kan biyokimyası, EKG, ultrasonografi, tomografi, manyetik rezonans, PET gibi bütün radyolojik tetkikleri Erişkin Hastanesi veya İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi’ne gitmelerine gerek kalmaksızın Onkoloji Hastanesinde yapılabilmektedir.

 

Telefon: 0-312-3052989
Faks:      0-312-3107018

Her Hakkı Saklıdır © 2011 Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Bilgi İşlem Müdürlüğü
info@hacettepe.com.tr