English | Arama | İletişim

Medikal Onkoloji

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

MEDİKAL ONKOLOJİ BİLİM DALI

Bölümümüzde kanser tanı ve tedavisi başta bilim dalı öğretim üye ve görevlilleri olmak üzere uzman doktor ve asistanlara tarafından gerçekleştirilmektedir. Bilim dalımız Türkiye’de ilk kez hastanemizde 1972'de faaliyete geçmiş ve halen Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde , Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesinde hastalara hizmet vermeye devam etmektedir. Medikal Onkoloji Bölümü Hacettepe Onkoloji Hastanesi'nin zemin katında yer alan poliklinik, gündüz tedavi ve aferez ünitesi, Hacettepe Onkoloji Hastanesi'nde bulunan 40 yatak kapasiteli onkoloji servisi ile güncel tıbbın tüm imkanlarından yararlanarak hastalarımıza hizmet vermektedir.

 

 Bölümümüzde yapılan tanı ve tedavi çalışmaları

 Doktorlarımız

 Randevu almak için

 Bölümümüze ulaşmak için

 

Bölümümüzde yapılan tanı ve tedavi çalışmaları    Başa Dön

Bölümümüze kanser tanısı almış hastalar veya kanserden şüphelenilen hastalar başvurmaktadır. Tanı ve tedavisini yaptığımız kanserler arasında; meme kanseri, mide-barsak kanserleri, pankreas kanseri, karaciğer kanserleri, safra kesesi ve yolu kanserleri, akciğer kanserleri, baş-boyun kanseri, malign mezenkimal tümörler, beyin tümörleri, böbrek-mesane kanserleri, prostat kanseri, melanom , tiroid kanseri, testis kanseri, yumurtalık (over)-rahim (endometriyum)-rahim ağzı (serviks) kanserleri, akut ve kronik lösemiler, lenfomalar ve multipl myelom bulunmaktadır. Hastaların çoğunluğu kemoterapilerini ayaktan–gündüz tedavi ünitemizde almaktadır. Tanı problemi olan veya genel durumu ayaktan tedaviyi kaldıramayacak olan veya devamlı infüzyon tedavisi gerektiren hastalar ise yataklı servisimizde izlenmektedir. Uygulanan tedavilerde güncel tedavi yaklaşımlarına sadık kalınmakta ve batı ülkeleri standartında tedavi verilmektedir.

 

Doktorlarımız    Başa Dön

Prof. Dr. M. Kadri Altundağ (Başkan)

Prof. Dr. Ayşe Kars

Prof. Dr. Yavuz Özışık

Prof. Dr. İbrahim H. Güllü

Prof. Dr. İbrahim Barışta

Prof. Dr. Şuayib Yalçın

Prof. Dr. İsmail Çelik

Prof. Dr. Alev Türker

Prof. Dr. Evren Özdemir

Doç. Dr. Mustafa Erman

Doç. Dr. Sercan Aksoy

Doç. Dr. Saadettin Kılıçkap

Dr. Mustafa Solak
Dr. Neyran Kertmen

Dr. Taner Babacan
Dr. Zafer Arık
Dr. Furkan Sarıcı
Dr. Ece Esin

Dr. Serkan Akın
 

Randevu almak için    Başa Dön

Bölümümüzde poliklinik muayene randevuları 444 4 444 numaralı telefondan verilmektedir.
 
Önceden hastanemizde muayene olan hastalar için sonuç ve kontrol randevuları verilmektedir.
 
Hastane içi yada dış merkezden kanser tanısı konularak konsülte edilme yada kontrol hastası olma şartına bağlı olarak randevu alınması gerekmektedir.

 
Aynı zamanda muayene randevuları çalışma saatleri içinde poliklinik bünyesinde yer alan sekreterliğe bizzat başvurarak, 0-312-3052941, 0-312-3052942 veya 0-312-3052952 numaralı telefonlardan alınabilir.
 

Ayrıca öğretim üyeleri ile ilgili bilgi almak için bilim dalı sekreterliği 0-312-3052929 ve 0-312-3052866 numaralı telefonlardan bilgi alınabilir.

 

Perşembe sabah saatleri eğitim günüdür.
 
Bunun dışında hafta içi her gün 08:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında poliklinik muayenesi kesintisiz olarak sürdürülmektedir.

 

Bölümümüze ulaşmak için    Başa Dön

Bölümümüzde klinik hizmetleri başta öğretim üye ve görevlileri olmak üzere uzman sağlık personeli tarafından, her gün, 24 saat süreyle düzenli ve kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Yatarak tanı ve tedavisi yapılan hastalar Hacettepe Onkoloji Hastanesinde bulunan toplam 40 yatak kapasiteli Bölüm 92-B, 93-2, 94-B ve 95 yataklı servislerinde izlenmektedir. İç Hastalıklarına bağlı yataklarda ve bu yataklar dışında yatan kanserli hastalar da bölümümüze konsülte edildiğinde uzman doktorlar tarafından takip edilmekte ve tedavileri palanlanmaktadır.

 

Hacettepe Acil Servisi’ne kabul edilen ve bölümümüzce değerlendirilmesi istenen hastalar uzman doktorlar tarafından görülerek öğretim üyelerine konsülte edilmekte ve gerektiğinde servislere yatırılmaktadır.

 

Yataklı ünitelerde izlenen hastalar uzman doktor ve öğretim üyelerince cumartesi ve pazar günleri de dahil olmak üzere hergün ziyaret edilmekte ve tedavi planları yapılmaktadır.

Her Hakkı Saklıdır © 2011 Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Bilgi İşlem Müdürlüğü
info@hacettepe.com.tr