English | Arama | İletişim

Radyasyon Onkolojisi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Radyasyon Onkolojisi Bölümü'müzde kanser tanısı almış hastaların tedavi ve takibi modern tıbbın gerektirdiği gelişmiş teknik olanaklardan yararlanılarak yapılmaktadır. Bölümümüzde uygulanan radyoterapi hizmetleri, öğretim üye ve görevlileri, radyoterapi fiziği uzmanları, araştırma görevlileri, teknisyenler ve hemşireler tarafından gerçekleştirilmektedir. Radyasyon Onkolojisi Bölümü'müz Hacettepe Onkoloji Hastanesi'nin -1 ve -2 katlarında, toplam 2500 metrekarelik alanda yer almaktadır. Eksternal (dışarıdan) ve brakiterapi (tümör veya ilgili organ içerisinden) tedavi olanakları bulunmaktadır.

 

Eksternal tedaviler için toplam 6 cihaz kullanılmaktadır. Bunlardan dördü yeni teknoloji Lineer Hızlandırıcı cihazları olup, 6 MV ve 18 MV düzeyinde X-ışınları ve 6 ayrı kademede elektron demetleri üretebilmektedir. Böylece derin ve yüzeyel tümörlerin tedavisi mümkün olmaktadır. Bu cihazların ikisi (Cyberknife® ve Novalis®) odaksal ışınlama (stereotaktik radyoterapi) yapabilen, dünyanın belli başlı merkezlerinde bulunan ve en modern teknolojiye sahip düzeneklere sahiptir.

Brakiterapide ise ayaktan tedavi olanağı veren yüksek doz hızlı cihazımız bulunmaktadır. Bu cihazla başta jinekolojik tümörler ve baş-boyun tümörleri olmak üzere birçok tümöre yakın mesafeden ışınlama yolu ile yüksek tedavi dozu emniyetli bir şekilde verilebilmektedir. Bu cihaz da benzerleri arasında en modern teknolojiye sahiptir.

Eksternal tedaviler için toplam 7 cihaz kullanılmaktadır. Bunlardan dördü yeni teknoloji Lineer Hızlandırıcı cihazları olup, 6 MV, 18 MV ve 25 MV düzeyinde X-ışınları ve 8 ayrı kademede elektron demetleri üretebilmektedir. Böylece derin ve yüzeyel tümörlerin tedavisi mümkün olmaktadır. Bu cihazların ikisi (Cyberknife® ve Novalis®) odaksal ışınlama (stereotaktik radyoterapi) yapabilen, dünyanın belli başlı merkezlerde bulunan ve en modern teknolojiye sahip düzeneklere sahiptir. Eksternal amaçlı kullanılan diğer cihaz ise radyoaktif kaynaklı dijital Kobalt-60 teleterapi cihazıdır.

 

Bölümümüzde tedavilerimizi sağlıklı ve ayrıntılı bir şekilde planladığımız gelişmiş, üç boyutlu planlama ve YART (Yoğunluk ayarlı radyoterapi, ‘IMRT’) yapma özelliğinde 3 adet bilgisayarlı tedavi planlama cihazı bulunmaktadır. Brakiterapide ise ayaktan ve yatarak tedavi olanağı veren iki yüksek doz hızlı cihaz bulunmaktadır. Bu cihazlarla başta jinekolojik tümörler ve baş-boyun tümörleri olmak üzere birçok tümöre yakın mesafeden ışınlama yolu ile yüksek tedavi dozu emniyetli bir şekilde verilebilmektedir. Her iki cihaz da benzerleri arasında en modern teknolojiye sahiptir.

 

Bölümümüzde ayrıca hastaları tedaviye hazırlık amacıyla alan belirlenmesinde kullanılan 2 adet simülatör (Konvansiyonel simülatör ve BT simülatör) ve bir adet C-kollu X-ışını cihazı bulunmaktadır.

 

Tedavilerimizi sağlıklı ve ayrıntılı bir şekilde planladığımız gelişmiş, üç boyutlu planlama IMRT (Yoğunluk ayarlı radyoterapi) ve IGRT (Görüntü kılavuzluğunda radyoterapi) yapma özelliğinde 3 adet bilgisayarlı tedavi planlama cihazı bulunmaktadır. Accuray Cyberknife® ve Novalis® cihazlarının ise kendine özgü planlama sistemleri olup, solunum ve tümör takibi dahil her türlü modern planlamayı yapabilecek donanımdadır. Yüksek kalitede bir tedavi için gerekli olan kapsamlı, teknik altyapı ve ağ (network) sistemi anabilim dalımızın donanımını tamamlamaktadır.

 

 Bölümümüzde yapılan tedavi uygulamaları 

 Doktorlarımız ve radyoterapi fiziği uzmanlarımız

 Randevu almak için

 Bölümümüze ulaşmak için

 

 

Bölümümüzde yapılan tedavi uygulamaları      Başa Dön

Hastanın değerlendirilmesi

Tedavi hazırlığı ve simülasyon

Eksternal tedavi uygulamaları 

Brakiterapi 

Özel uygulamalar

Cihaz parkımız 

 

Hastanın değerlendirilmesi

Bölümümüzde tedavi olmak üzere gönderilen veya doğrudan başvuran hastalar anabilim dalımız öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri tarafından muayene edilip, laboratuar ve radyolojik tetkikleri, ameliyat ve patoloji raporları incelenerek değerlendirilir. Tedavi edilmesinin uygun olduğuna karar verildiğinde, hastaya gerekli bilgi verilerek, tedavi hazırlığı yapmak üzere randevu verilir.

 

Tedavi hazırlığı ve simülasyon

Tedavi öncesi hazırlık iki bölümden oluşur. Simülasyon öncesi hazırlık ve simülasyon. Tedavi öncesi hazırlık aşamasında gerektiğinde hastanın tedavi sırasında hareketsiz kalabilmesini sağlayan kişiye özel termo-plastik baş ve boyun maskeleri, hastanın vücudunun şeklini alabilen özel yataklar hazırlanır. Gerekli olan durumlarda bilgisayarlı tomografi cihazında tedavi planlama amaçlı tomografi kesitleri alınır. Bu işlem sırasında hastanın radyoterapi sırasında kullanacağı maske, tedavi yatağı gibi yardımcı düzeneklerde kullanılacağı için bu tetkikin hastanemizin bilgisayarlı tomografisinde doktorlarımız veya teknisyenlerimiz gözetiminde yapılması gerekmektedir. Bölümümüzdeki tedavi planlama bilgisayarına aktarılan hastaya ait bilgisayarlı tomografi bilgilerini kullanarak en uygun planlama gerçekleştirilir.  

 

Bu işlemler belirli bir süre alacağı için hastaya simülasyon için aynı gün yada birkaç gün içerisine randevu verilir.

 

Simülasyon işlemi tedavi cihazlarındaki şartlar sağlanarak radyasyon uygulanacak alanların belirlenmesidir. Simülasyon için gelen hasta teknisyenler tarafından karşılanır, gerekli bilgi verildikten sonra, doktorlarımız gözetiminde simülasyon yapılır. Simülasyon sırasında hastanın hareket etmemesi önem taşır. Çocuk hastalarımızın yanında, başlangıçta anne-babalarının kalması gerektiğinde özel önlem alarak (kurşun yelek giydirilerek) bu sağlanabilir. Hasta tedavi masasına yatırıldıktan sonra uygun tekniklerle tedavi alanları belirlenir. İşlem sonrası vücudun tedavi edilen yerlerine özel kalemlerle veya işaret bantları ile özel işaretler konulur. Bu işlemden sonra, tedaviye kadar ve tedavi sırasında bu işaretlerin muhafaza edilmesi önem taşır. Hastalar rahatça yıkanabilir ancak bu işaretlerin çıkmaması ve tedavi alanlarında cildin tahriş olmaması için bu bölgelerin fazla miktarda sıcak suyla yıkanmaması, liflenmemesi ve keselenmemesi önerilir.

 
Eksternal tedavi uygulamaları 

 

Bölümümüzdeki eksternal tedaviler için toplam 6 cihaz kullanılmaktadır. Bunlardan dördü Lineer Hızlandırıcı cihazları olup, 6 ve 18 MV düzeyinde X-ışınları ve 6 ayrı kademede elektron demetleri üretebilmektedir. Bu cihazlar kat (-1 ve -2) de bulunmaktadır. Eksternal amaçlı kullanılan diğer iki cihaz ise Novalis® ve Cyberknife® cihazı olup, -2 kat’da özel yerleşim yerlerinde hizmet vermektedir.​ Bölümümüzdeki eksternal tedaviler için toplam 7 cihaz kullanılmaktadır. Bunlardan dördü Lineer Hızlandırıcı cihazları olup, 6, 18 ve 25 MV düzeyinde X-ışınları ve 8 ayrı kademede elektron demetleri üretebilmektedir. Bu cihazlar kat (-1 ve -2) de bulunmaktadır. Eksternal amaçlı kullanılan diğer iki cihaz ise Novalis® ve Cyberknife® cihazı olup, -2 kat’da özel yerleşim yerlerinde hizmet vermektedir. Radyoaktif Kobalt-60 kaynaklı dijital teleterapi cihazı -1. kattadır.

 

Eksternal tedavi cihazları çevreye radyasyon yayılımı olmaması için özel olarak yapılan kalın duvarlı odalar içinde yer alır ve dışarıdan teknisyenin oturduğu bir kumanda odasından idare edilir. Tedavi sırasında hastanın izlendiği kapalı devre kamera sistemi ve karşılıklı konuşabilme imkanı veren diyafon sistemi bulunur.

 

Hasta tedavi odasına alındıktan sonra soyunma kabinlerinde tedavi bölgesini açıkta bırakacak şekilde doktor ve teknisyenlerin uygun gördüğü şekilde hazırlanır. Hasta tedavi masasına yatırılır. Tedavi için hastanın tedavi masasına simülatördeki gibi yerleştirilmesinden sonra varsa maske, tedavi yatağı gibi şartlar sağlanır. Doktor, radyoterapi fiziği uzmanı ve teknisyenler önceden belirlenmiş olan tedavi alanlarına göre gerekli işlemleri yapar ve ekip cihaz odasından çıktıktan sonra tedavi başlatılır.

 

Tedavi sırasında hasta hiçbir şey hissetmez. Radyasyonun verildiği anda, hafif, ince devamlı bir ses duyulabilir. Tedavi genellikle 2-10 dakika sürebilir. Birden fazla alan varsa bu süre uzayabilir. Cihaz, tedavi sırasında hasta etrafında döner. Tedavi sırasında hastanın hareket etmemesi çok önemlidir. Tedavi bittikten sonra hasta teknisyen tarafından cihaz odasından çıkarılır, hastaya sonraki tedaviler için randevu verilir.

 

Tedaviler hastaya uygulanacak tedavi protokolüne göre farklılık göstermekle birlikte, genellikle haftada 5 gün (pazartesi-cuma) olmak üzere, toplam 1-7 hafta arasında değişir. Özel durumlarda günde 2 –3 tedavi uygulaması da yapılabilir.

 

Brakiterapi 

Brakiterapi sözcüğü yakından tedavi anlamına gelir. Radyoaktif kaynakların doğrudan organ ve vücut boşluklarına, doku içerisine yerleştirilmesi ile uygulanır. Farklı uygulama yöntemleri olan brakiterapi yöntemi için anabilim dalımızda ayaktan tedavi olanağı veren yüksek doz hızlı cihazlar bulunmaktadır.

 

Brakiterapi uygulanacak hasta tedavi için randevusuna geldikten sonra brakiterapi hemşiresi tarafından bilgilendirilir. Yapılacak işleme bağlı olarak hafif bir sakinleştirici iğne yapılır. Doktorlar tarafından tedavinin uygulanacağı bölgeye radyoaktif kaynak içermeyen bazı aplikatörler yerleştirilir. Bazı hastalarda bu işlemin yapılması için genel anestezi kullanılır ve bu işlem genellikle Hacettepe Erişkin Hastanesi ameliyathanelerinde yapılır. Hasta uygulamadan sonra BT simülatöre alınır. BT görüntüsü alınan hasta, tedavisi planlanlaması yapılırken beklemek üzere brakiterapi bölümüne alınır.

 

Radyoterapi fiziği uzmanları ve doktorlar tarafından yapılan bilgisayarlı tedavi planlamasından sonra hasta tedavi odasına alınır. Hasta üzerindeki aplikatörlerle tedavi cihazı arasındaki bağlantılar sağlandıktan sonra tedavi ekibi dışarı çıkar ve tedavi başlatılır. Brakiterapi sırasında çevreye radyasyon yayılımı olmaması için tedavi kalın duvarlı odalar içinde yapılır ve dışarıda hemşirelerin oturduğu bir kumanda odasından idare edilir. Tedavi sırasında hastanın izlendiği kapalı devre kamera sistemi ve karşılıklı konuşabilme olanağı veren diyafon sistemi bulunur. Radyoaktif kaynak korumasından çıkıp hastaya önceden uygulanmış olan aplikatörlerin içine gider ve ışınlama işlemi başlar. Tedavi sırasında hasta hiçbir şey hissetmez ancak hafif bir titreşim algılanabilir. Tedavi genellikle 1-20 dakika sürebilir, bu sürede hastanın hareket etmemesi önemlidir. Tedavi bittikten sonra hasta cihaz odasından çıkarılır, sonraki tedavi için randevusu verilir.

 

Özel uygulamalar

Cyberknife (Uzay Neşteri: Robotik Kollu/Robotik Masalı Linear Akseleratör)

Stereotaktik radyoterapi; görüntüleme teknikleri (bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, pozitron emisyon tomografisi, anjiyografi) ile elde edilen bilgilerle tedavi edilecek hedef tümöre maksimum, çevre normal dokulara ise minimum doz uygulamak için bir çok farklı açıdan aynı merkeze yönelen ışın demetleri prensibine dayanmaktadır. Tedavi birden fazla fraksiyonla gerçekleştirilirse “Stereotaktik radyoterapi”, tek fraksiyonda ise “Stereotaktik radyocerrahi”olarak adlandırılır. Bu alandaki son yıllarda en önemli gelişmelerden biri stereotaktik radyocerrahinin kranial lezyonlar ve kranium dışı yerleşimlerde Cyberknife ile uygulanmaya başlanılmasıdır.

 

Cyberknife ile imaj füzyonu yardımıyla (BT, MRG, PET/BT, 3D anjiyo füzyonu) optimal hedef belirlenebilmekte, klinik doğruluk sapması 1 mm içinde homojen ve daha konformal tedaviler uygulanabilmektedir. Önceki tedavi cihazlarından önemli farkları intrakranial lezyonların tedavisinde kafaya vidalanan bir çerçeve gerektirmemesi, dinamik ışın kullanımı ile tedavi sırasında hasta hareketlerini ve organ hareketlerini kompanse edebiliyor olması ve 20-30 sn’de bir kontrol radyogramlarıyla güvenli bir tedavi sunması sıralanabilir. IGRT ile günümüzde varılan en son radyoterapi teknolojisini kullanmaktadır. Dört-Boyutlu Radyoterapi olarak adlandırılan ve özellikle solunum ile hareketli olan organ tümörlerinde (başta erken evre akciğer kanserleri ve akciğere olan metastazlarda) solunum hareketlerini aktif olarak izleyerek eş zamanlı tedavi edebilen tek cihazdır. Robotik kolun lineer hızlandırıcı cihazının ışın cerrahisi ve ışın tedavisinde kullanım alanları çok geniş bir yelpaze sunmaktadır:​

 

• Beyin:
• İyi huylu beyin tümörleri
• Arteriovenöz malformasyonlar
• Fonksiyonel
• Kötü huylu beyin tümörleri (Erişkin ve çocukluk çağı konvansiyonel eksternal tedavi ile kombine)
• Metastazlar (1-3 adet)

• Tüm vücut:
• Akciğer kanserleri
• Prostat
• Baş boyun kanserleri
• Vertebra tümörleri
• Bazı gastrointestinal tümörler (başta pankreas)
• Metastazlar (1-3 adet karaciğer ve akciğer metastazları)

 

Yoğunluk ayarlı radyoterapi (Intensity-modulated radiotherapy-IMRT)

Özellikle düzensiz alanlarda konvansiyonel radyoterapi ile normal dokuları koruyarak sadece tümör ve tümör içerme olasılığı olan dokulara maksimum dozu vermek çok zordur. Son yıllarda üç boyutlu planlama sistemlerinin ve dinamik multileaf kollimatör sistemli linear akseleratörlerin geliştirilmesi ile radyasyon demet yoğunluğunu değiştirerek tümöral dokuya maksimum doz verilirken radyasyona duyarlı normal dokuları korumak mümkün olmaktadır. Yoğunluk ayarlı radyoterapi (YART: Intensity-modulated radiotherapy-IMRT) foton ışın profillerinin ayarlanmış akışı ile sonuçlanan karmaşık tedavi planlamasını ve dinamik radyasyon verilerek düzensiz biçimli yapıların ışınlanmasını uygun biçimde gerçekleştirebilen bir yöntemdir. Bu teknikte radyasyon yoğunluğu demet boyunca değiştirilmekte ve bu amaçla inverse tedavi planlama algoritmalarından yararlanılmaktadır. Inverse tedavi planlama işleminde, hedef ve kritik organlar ve istenen doz dağılımı tedavi planlama bilgisayarına tariflenmekte ve çeşitli demet kombinasyonları ile istenen optimal doz dağılımı elde edilmeye çalışılmaktadır.

Son yıllarda IMRT özellikle beyin tümörleri, baş-boyun tümörleri, meme kanserleri, prostat kanserleri tedavisinde giderek artan oranda kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda IMRT ile hedef hacimde konvansiyonel radyoterapiye göre daha homojen doz dağılımı elde edilirken, normal dokuların aldığı radyasyon dozunda azalmaya bağlı olarak daha az toksisite görüldüğü rapor edilmektedir.
 

Tüm vücut ışınlaması

Tüm vücut ışınlaması genellikle kemik iliği nakli öncesi ve bazı diğer hastalıklarda uygulanan bir tedavidir. Hastanın tedavisi için -1. kattaki Lineer Hızlandırıcı cihazı kullanılır.

Tedavi öncesi hastaya yan etkileri azaltmak amacıyla serum takılır ve gerekli ilaçlar verilir. Bir ekip işi olan bu tedavide hasta bir sedye üzerinde yatırılır. Özel ölçümler yapıldıktan sonra iki yan alandan tedavi edilir. Hasta tedavi sırasında hiçbir şey hissetmez. Tedavi genellikle 20-40 dakika sürebilir, bu sürede hastanın hareket etmemesi çok önemlidir. Tedavi bittikten sonra hasta cihaz odasından çıkarılır. Genellikle üç gün ve 6 seans olarak uygulanır.

 

Cihaz parkımız

Cyberknife Robotik Kollu/Robotik Masalı Lineer Hızlandırıcı

Dünyadaki bütün diğer radyocerrahi sisteminden farklı olarak Cyberknife robotik kollu lineer hızlandırıcıya ve robotik masaya sahip bir radyocerrahi sistemidir. Robotik sistem üzerinde 6 MV lineer hızlandırıcı taşımaktadır. Diğer lineer hızlandırıcılardan farklı olarak kolimatör sistemi konus şeklindedir. AxumTM tedavi masası robotik olup Cyberknife in durumuna göre hareket etmektedir. CyRISTM Multiplan planlama sistemi ürün ailesinin en son üyesi olup doz optimizasyon teknolojisinin en son özelliklerini barındırmaktadır. Bu planlama sistemi tek eşmerkezli olan veya olmayan ileri ve ters planlama algoritmasını kullanabilmektedir. SynchronyTM sistemi ile solunuma bağlı olan tümör pozisyonundaki değişimin ışınlama sırasında ıskalama gibi problemleri engellemek için Cyberknife hasta ile beraber nefes alıp verme hareketini bu teknoloji sayesinde yapmaktadır. Dünyada sayılı merkezlerde bulunan Cyberknife kendine has teknolojisiyle tektir.
 

Novalis Lineer Hızlandırıcı

Beyin tümörlerine yönelik tasarlanan bu cihaz ile masa ve lineer hızlandırıcı özellikleri ile diğer tümör çeşitleri için de tedavi mümkün kılınmıştır. MLC sistemine sahip olan Novalis®'de diğer MLC’lerden farklı olarak mikro-MLC sistemi bulunmaktadır. Bu sayede çok küçük tümörler de tedavi edilebilmektedir. Hem stereotaktik radyocerrahi hem de IMRT planlaması yapılabilen bu sistemde ters planlama algoritması ile 3-boyutlu planlama yapılmaktadır.
 

İki adet Varian Clinac DHX High Performance + 80 MLC Lineer Hızlandırıcı

İki adet aynı özellikte Varian marka lineer hızlandırıcıya sahip olan cihaz 6 MV ile 18 MV X ışını enerjilere sahiptir. Ark tedavisi, konformal tedavi ve IMRT tedavi yapabilme özelliklerine sahip olan cihaz 80 adet MLC çok yapraklı kolimatöre sahiptir. Ayrıca bu cihazların IMRT QA yazılımı da bulunmaktadır. Dinamik wedge özelliği olmasının yanında 15º, 30º, 45º, 60º sabit wedgelere de sahiptir. MLC sistemi sayesinde koruma bloklarına ihtiyaç duyulmamaktadır. Elektron tedavisi de yapabilen Clinac ın 6 farklı enerji seviyesi bulunmaktadır. EPID sistemi ve amorf silikon dedektörleri sayesinde portal görüntüleme elektronik ortamda yapılabilip doz değerlerine bakılabilmektedir. DICOM™ protokolüne uygun olan sistem Aria™ Network sistemiyle tüm cihazlara bağlıdır.
 

Elekta Synergy Lineer Hızlandırıcı

Elekta Synergy Lineer Hızlandırıcı 80 adet MLC çok yapraklı kolimatörlere sahip lineer hızlandırıcıdır. MLC yaprakları sayesinde koruma bloklarına gerek kalmadan istenilen geometride alanlar açılabilmektedir. EPID (elektronik portal görüntüleme sistemi) ile alan kontrol elektronik ortamda yapılmaktadır. Düşük enerjili X ışını 6 MV, yüksek enerjili X ışını 18 MV dir. Aynı zamanda 6 farklı elektron enerjisine de sahiptir. Konformal radyoterapi için planlanan bu cihaz aynı zamanda IMRT opsiyonuna da sahiptir. Precise™ tedavi planlama sistemiyle 3-D konformal planlama yapılmaktadır. Karbon-fiber masası sayesinde tedavi tüm açılar için uygun hale gelmektedir. Standart SSD 100 cm’de tedavi yapmaktadır.
 

Philips SL-25 Lineer Hızlandırıcı

Üç boyutlu konformal tedavi yapabilen bu konvansiyel cihazın 6 MV X ışını enerjisi bulunmaktadır. 4, 6, 8, 10 ve 12 MeV enerjilerine sahip elektron demetleri üretebilen SL-25 dörtlü simetrik asimetrik kolimatör sistemine sahiptir. Kritik organları korumak için serrobend koruma blokları kullanılmaktadır. Standart SSD 100 cm’de tedavi yapmaktadır.
 

GammamedPlus iX Brakiterapi HDR Sistemi

Ir-192 radyoaktif kaynağı kullanan Gammamed yüksek doz hızlı brakiterapi sistemidir. Brakiterapide radyoaktif kaynaklar hedef bölgenin içine ya da çok yakınına yerleştirilir. Bu sistemle beraber kendi TPS sistemi olan Varian BrachyVision™ tedavi planlama sistemi bulunmaktadır. Bu sistem 24 kanaldan hasta tedavisine imkan vermektedir.
 

GE™ Hi-speed NX/I BT Simülatör

Konvansiyonel simülatör cihazlardan farklı olarak BT üzerinden simülasyon yapabilen bu cihaz, kesit aralıklarını 1 mm ile 10 mm arasında olmak üzere her rotasyonda 8 adet kesit elde edilebilmektedir. Spiral tarama yapabilmektedir. Sitemin saniyede gerçekleştirdiği projeksiyon sayısı 1388’dir. Cihazın tetkik mesafesi 160 cm dir. Sistem içersinde BT görüntüleri ile simülasyon yapmak amacıyla dörtlü hareketli lazer sistemi Advantage Workstation ve CT SIM™ yazılımı vardır. Sistemde 2 sıra halinde 46 adet katı hal dedektör vardır
 

Varian Acuity Konformal Simülatör Cihazı

Acuity cihazı ile tedavi planlama sisteminden gelen planlamalar 3 boyutlu simüle edilmektedir. DICOM ile tedavi planlamasına ve cihazlarına bağlı olan sistem konvansiyonel dijital simülatörlerin en son versiyonlarından biridir. Yazılım yükseltilmesi ile BT simülatör opsiyonu bulunmaktadır. Kullanıcı ara yüzü ve kullanıcı basitliği sayesinde simülasyon işlemi çok kısa sürmektedir. Dijital projeksiyon özelliğine sahip olan bu cihaz MLC simülasyonlarında hasta üzerine düşürdüğü MLC projeksiyon ile gantry’de MLC liflere ihtiyaç duymamaktadır. Karbon fiber masa sayesinde masadan kaynaklanan simülasyon sıkıntısı ortadan kalkmaktadır.
 

Elektron ve Foton Dozimetri Sistemleri #1 ve #2

Geniş bir dozimetri paketine sahip olan departmanımızın envanterinde 2 adet su fantomu ve sistemi, katı fantomlar, Marcus ve Advanced Marcus iyon odaları, 0.6 cc iyon odaları, 0.125 cc iyon odaları, TLD ve invivo diod vb gibi en son teknolojik sistemlerin yanı sıra, 2 adet 0.015 cc pinpoint iyon odası, 1 adet Diamond dedektör, 2 adet Roos iyon odası, 2 adet 729 2-D array iyon odası, 1 adet DAVID invivo dedektör sistemlerine sahiptir. Bu sistemlerle lineer hızlandırıcı cihazlarının kalite control ölçümleri ve kalibrasyon işlemleri yapılmaktadır.
 

 

Doktorlarımız ve radyoterapi fiziği uzmanlarımız     Başa Dön

Doktorlarımız

Prof. Dr. A. Faruk Zorlu

Prof. Dr. Fadıl Akyol

Prof. Dr. Murat Gürkaynak (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Ferah Yıldız

Prof. Dr. Mustafa Cengiz

Prof. Dr. Gökhan Özyiğit
Yrd. Doç. Dr. Gözde Yazıcı

Yrd. Doç. Dr. Pervin Hürmüz

Dr. Melis Gültekin

Radyoterapi fiziği uzmanlarımız

Fiz. Müh. Ali Doğan (M.Sc)

Fiz. Müh. Yücel Sağlam (M.Sc)

Fiz. Müh. Demet Yıldız (M.Sc)

 

Radyoterapi fiziği uzmanlarının görevleri bölümümüzde bulunan tüm tedavi cihazlarının kalibrasyonu ve kalite kontrolü, simülasyon ve tedavi planlaması cihazlarının kalite kontrolü, elle veya bilgisayar yardımı ile tedavi planlamasını yapmak, radyasyon güvenliğini sağlamak ve eğitim vermektir.

 

Randevu almak için    Başa Dön

İlk muayene ve kontrol randevuları          

Hacettepe Onkoloji Hastanesi’nin -1 katındaki Radyasyon Onkolojisi Bölümü'müzün Poliklinik Sekreterliği’nden poliklinik muayene ve kontrol randevuları verilir. Randevu almaya lütfen Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nin istek belgesi/yönlendirme fişi, nüfus cüzdanınızın aslı ve varsa resmi sevk kağıdınız ile geliniz.

 

Telefonlar: 0-312-3052876 (Poliklinik)

0-312-3052900 (Anabilim Dalı Başkanlığı)

0-312-3052901 (Anabilim Dalı Başkanlığı)

0-312-3052873 (Cyberknife Robotik Radyocerrahi/Radyoterapi Ünitesi)

 

Simülasyon ve tedavi randevuları

Bu randevular muayene sonucu değerlendirilen hastalara verilmektedir.

 

Bölümümüze ulaşmak için    Başa Dön

Hacettepe Onkoloji Hastanesi’nin -1. ve –2 katındadır (zeminin altı). Tedavi birimleri ve doktor ofisleri -1 ve -2. katlarda yer almaktadır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nın öğretim üye ve görevlileri, radyasyon fiziği uzmanları ve araştırma görevlilerinin odaları -1. ve  -2. katta bulunmaktadır.

 

Telefonlar: 0-312-3052876 (Poliklinik)

0-312-3052900 (Anabilim Dalı Başkanlığı)

0-312-3052901 (Anabilim Dalı Başkanlığı)

0-312-3052873 (Cyberknife Robotik Radyocerrahi/Radyoterapi Ünitesi)

0-312-3052874 (Cyberknife Robotik Radyocerrahi/Radyoterapi Ünitesi)

 

Her Hakkı Saklıdır © 2011 Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Bilgi İşlem Müdürlüğü
info@hacettepe.com.tr