English | Arama | İletişim

Kadın Hastalıkları ve Doğum

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nde genel kadın sağlığı, menopoz-osteoporoz, doğum öncesi nitelikli gebelik izlemi, riskli gebeliklerin takibi, tüp bebek ve diğer yardımcı üreme teknikleri ile kadın kanserleri gibi bir çok alanda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde öğretim üyeleri ve görevlileri başta olmak üzere uzman ve konularında deneyimli doktorlar tarafından hizmet verilmektedir. Bölümümüzde poliklinik, doğumhane, doğum ve kadın hastalıkları servisleri ve ameliyathaneler olmak üzere 4 katta hizmet verilmektedir. Bu yapılanmaya ek olarak, hastane genel ameliyathanesinde ve acil serviste de birimlerimiz mevcuttur.

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nde hizmetler, çeşitli alt birimlerle işbirliği içinde çalışan, konularında uzman hekimler tarafından yürütülmektedir. Anne ve bebek sağlığı, yüksek riskli gebelikler ile ilgilenen Maternal Fetal Tıp Ünitesi’nde toplam 3 adet ultrasonografi cihazı bulunmaktadır. Bu ünitede hem normal hem de problemli gebeliklere yönelik görüntüleme, girişimsel işlemler, izlem ve tedavi çalışmaları yürütülmektedir.

 

Kadın kanserleri ile ilgilenen Jinekolojik Onkoloji Ünitesi’nde, kanser taraması, kanser erken teşhis ve tedavisinin yürütüldüğü kolposkopi odası, laparoskopik işlemler için ameliyathaneler ve detaylı değerlendirme için ultrasonografi odası bulunmaktadır.

 

Üreme sorunları ve kısırlık problemleri konularında uzman doktor ve eğitimli personeli bünyesinde barındıran Tüp Bebek Ünitesi'nde rutin tüp bebek uygulamaları dışında embriyo dondurma ve çözme gibi işlemler de gerçekleştirilmekte; Androloji Ünitesi’nde ise erkek üreme sağlığına yönelik tanısal değerlendirmeler ve aşılama işlemleri yapılmaktadır.

 

 Bölümümüzde verilen hizmetler

 Doktorlarımız

 Randevu almak için

 Bölümümüze ulaşmak için

 

 

Bölümümüzde verilen hizmetler    Başa Dön

Kadın hastalıkları muayenesi

Gebe muayenesi

Doğum sonrası kontrol muayenesi

Ultrasonografi

Gebelerin ultrasonografik incelemeleri

Gebelikte doppler ultrasonografi incelemeleri

Gebelikte girişimsel işlemler

Gebelere uygulanan testler

Doğum

Pap test (servikal yayma)

Kolposkopi ve biyopsiler

Endometriyal biyopsi

Laparoskopi

Histeroskopi

Histerosalpingografi (HSG)

Rahim içi araç (RİA) takılması

Günlük cerrahi işlemler

Tüp Bebek Ünitesi bünyesinde verilen hizmetler

 

Kadın hastalıkları muayenesi

Gebelik dışında poliklinik muayene randevusuna gelirken aşağıdaki basit önerilerin bilinmesinde fayda vardır.

 

Kadın hastalıkları muayenesi randevusuna gelirken bilmeniz gerekenler

Kadın hastaların muayenesi için hastaların randevu verilen saatte gelmeleri önemlidir. Muayene öncesinde vajinal duş yapılması, vajinal krem-fitil gibi ilaçların kullanılması ve cinsel ilişkide bulunulması yapılacak muayene, tetkik ve sonuçlarını etkileyebileceği için önerilmemektedir. Muayene esnasında mesanenin (idrar torbası) boş olması daha rahat muayene olmanızı sağlar. Bunun dışında, ultrasonografi ve muayene esnasında zorluk çıkarabileceği için, sıkı kıyafetlerin giyilmesini önermemekteyiz.

 

Aynı zamanda, sizde bulunan daha önce yapılmış tüm film ve tetkiklerinizi dosyanızla beraber doktorunuza göstermek için yanınızda getirmeyi unutmayınız.

 

Muayene randevusu verilen tarih ve saatte Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'ne gelerek ilgili sekreterlere randevunuz ve doktorunuz hakkında bilgi verdikten sonra bekleme salonuna geçiniz. Muayene sıranız geldiğinde çağrı yapılacaktır.

 

Gebe muayenesi

Gebelik, başından sonuna kadar her döneminde farklı incelemelerin yapıldığı, anne sağlığı yanında bebeğin de sağlığının izlendiği çok önemli bir dönemdir. Tüm kadınların, gebe kalmadan önce en az bir kez kontrole gelmeleri önerilir. Bunun dışında gebe olduğunu anlayan anne adaylarının mümkün olan en kısa zamanda gebelik takiplerine başlamak için polikliniğimize başvurmaları gereklidir. Gebeler, doğum polikliniğimizde ilgili doktor tarafından belirlenen zamanlarda muayene, ayrıntılı ultrasonografi, ikili test, ense saydamlığı ölçümü, üçlü test, amniyosentez, Doppler ve NST gibi çeşitli tetkikler için çağrılmaktadır. Ayrıca gebelere, özel olarak eğitilmiş hemşireler tarafından, belirli gün ve saatlerde olmak üzere doktor kontrolünde eğitim verilmektedir.

 

Gebe muayenesi öncesi bilmeniz gerekenler

Muayene için gelirken, sizde bulunan daha önce yapılmış tüm tetkiklerinizi ve gebe takip formunuzu, dosyanızla beraber getirmeyi unutmayınız. Muayene randevusu verilen tarih ve saatte Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'ne gelerek ilgili sekreterlere randevunuz ve doktorunuz hakkında bilgi verdikten sonra bekleme salonuna geçiniz. Muayene sıranız geldiğinde çağrı yapılacaktır.

 

Doğum sonrası kontrol muayenesi

Gerek normal yolla, gerekse sezaryen ile yapılan doğumlardan 6 hafta sonraki kontrol için randevu almanız uygun olur. Bu randevuda doğum sonrasında görülebilen bir takım sorunların tanı ve tedavisi için önem arz etmektedir. Bebeklerin doğum sonrası kontrolleri ve testleri, Bölüm 82 Doğum Servisi içinde bulunan Bebek Odasındaki çocuk doktorları tarafından taburculukta belirtilmektedir.

 

Ultrasonografi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nde gerek çeşitli kadın hastalıklarının incelenmesinde, gerekse gebe hastaların takibinde ve kısırlık tedavisi sürecinde normal muayenenin bir parçası olarak ultrasonografik değerlendirmeler yapılmaktadır.

 

Kliniğimizde, hastaların ultrasonografi ile değerlendirilmesi iki farklı yöntemle yapılmaktadır. Transabdominal ultrasonografi görüntülemenin karın cildi üzerinden yapıldığı ultrasonografidir. Transvajinal ultrasonografi ise vajina içerisinden özel bir prob ile yapılan ultrasonografidir.

 

Ultrasonografi tetkikine gelirken bilmeniz gerekenler

Ultrasonografi sıklıkla poliklinik muayenesi ile birlikte yapıldığından muayene için yukarda belirtilen hazırlıklar dışında özel bir hazırlık yapmanız, doktorunuz aksini belirtmediği sürece, gerekli değildir. Adet görüyor olmanız her iki ultrasonografi için bir engel teşkil etmez.

 

Transabdominal ultrasonografi: Vajinal yolla sonografi uygulanamayacak hastalarda inceleme karından yapılacağı için mesanenin dolu olması önemlidir. Bunun için hastaların su içerek idrara sıkışması istenebilir.

 

Transvajinal ultrasonografi: Bu yöntem ile daha yüksek görüntü kalitesi sayesinde bir çok hastalığın teşhisi açısından transabdominal ultrasonografiye göre daha çok tercih edilir. Transabdominal ultrasonografinin aksine mesanenin boş olması gereklidir.

 

Gebelerin ultrasonografik incelemeleri

Gebelik süresince hem normal gebeliklerin hem de problemli gebeliklerin takibinde ultrasonografi bir çok sorunun erken teşhisine olanak sağlamış en önemli testlerden birisidir. Gebelerde ultrasonografi anne karnındaki bebeğin muayenesi olarak düşünülebilir. Bu açıdan her 3 aylık dönemlerde en az birer kez olamak üzere ultrasonografik değerlendirme yapılması önerilmektedir. Erken gebelik döneminde yapılan ilk ultrasonografi özellikle önemlidir, çünkü bu sayede bebeğin gebelik haftası tam olarak saptanır ve sonraki izlemler buna göre değerlendirilir, ayrıca erken gebeliğin normal yerleşimli bir gebelik mi olduğu, yoksa bir dış gebelik mi olduğu da ultrasonografi ile kolaylıkla anlaşılabilir. Bu inceleme sırasında bebeğin çeşitli vücut ölçümleri yapılmakta, tahmini ağırlığı hesaplanmakta, sıvı miktarı ölçülmekte, ve elde edilen bulguların gebelik haftası ile uyumlu olup olmadığı saptanmaktadır. Gerekli olduğu durumlarda deneyimli hekimler tarafından ileri ultrasonografik tekniklerle ayrıntılı inceleme ve takip yapılmaktadır.

 

Gebelerin ultrasonografiye gelirken bilmesi gerekenler

Gebelerde ultrasonografi için aç gelmek gerekli değildir. Daha önce yapılan ultrasonografi ve tetkik sonuçları, gebe takip formu ve dosyanız yanınızda bulunmalıdır.

 

Gebelere uygulanan testler

Gebelerin muayenesi ve ultrasonografik incelemesi yukarda verilmiştir. Bunların dışında normal bir gebelik süresince bir takım ek testler yapılmaktadır.

 

Down sendromu tarama testleri

Down sendromu (Mongolizm), toplumda yaklaşık olarak 600-700 doğumda bir gözlenen, zeka geriliği ve çeşitli anomaliler ile birlikte olabilen önemli bir kromozom hastalığıdır. Bu nedenle tüm gebeler Down sendromu açısından taranmalıdır. Bu tarama iki şekilde yapılmaktadır:

  • 11-14. gebelik haftaları arasında ikili test ve ultrasonografik fetal ense saydamlığı testi

  • 16-18. gebelik haftaları arasında üçlü test

 

Size uygun olan testleri takibinizi sürdüren doktorunuz bildirecektir. İkili test sonucunda yüksek risk saptanırsa daha ileri tetkik olarak koryon villus biyopsisi yapılması önerilirken üçlü testte yüksek risk saptanırsa daha ileri tetkik olarak amniyosentez yapılması önerilir.

 

İkili test ve sonografik ense saydamlığı testi için bilinmesi gerekenler

Aynı gün kan verilecek ve ultrasonda fetusun ense saydamlığı ölçülecektir. Kan vermek için aç gelmenize gerek yoktur.

 

Üçlü test için başvuruya gelirken bilinmesi gerekenler

Üçlü test için sadece kan vermek yeterlidir. Aç olmanız gerekmez. Üçlü test için geldiğinizde son adet tarihinizden, yani gebeliğin tam olarak süresinden, emin olmanız gerekmektedir. Böyle bir şüpheniz olduğunda ek olarak ultrasonografi de gerekebileceğinden bunu doktorunuza mutlaka bildiriniz.

 

Şeker yükleme testleri

24-28. gebelik haftaları arasında, gebelik diyabeti (şeker hastalığı) için 50 gram şeker yükleme testi yapılmaktadır. Bu testin zamanını poliklinik izlemi sırasında doktorunuz belirtecektir. 50 gram şeker testi anormal olan hastalar ile aşağıdaki risk faktörlerine sahip hastalarda 100 gram şeker yükleme testi yapılır.Gebelik diabeti için risk faktörleri şunlardır:

Aşırı kilo

  • Ailede şeker hastalığı bulunması

  • 30 yaşın üzerinde olma

  • Daha önceki gebelikte şeker hastalığı olması

  • Daha önce büyük bebek doğurmuş olma hikayesi

  • Kötü gebelik sonuçlarının varlığı

  • Çoğul gebelik

Bu risk faktörleri varlığında 24-28. gebelik haftaları beklenmeden ilk başvuru anında 100 gramlık şeker yükleme testi yapılır. Normal çıkması halinde bu test 24-28. haftalar arasında tekrarlanır.

 

Şeker yükleme testi için gelirken bilinmesi gerekenler

Şeker yükleme testlerinde hastadan yoğun şeker içeren bir su içmesi istenir. Bu nedenle bu suyun içilmesini kolaylaştırmak için yanınızda bir adet limon getirmeniz tavsiye edilir.

 

50 gram şeker yükleme testi: Hastanın aç olması gerekli değildir. Sadece hafif bir kahvaltı yeterlidir. Şekerli su içildikten 1 saat sonra hastadan kan alınır.

 

100 gram şeker yükleme testi: Hastanın kahvaltı yapmadan aç gelmesi gereklidir. İlk önce açlık kan şekerine bakılır, şekerli su içildikten sonra birer saatlik aralar ile 3 defa daha kan alınır.

 

Amniyosentez

Amniyosentez çeşitli kalıtsal hastalıkların erken tanısı ve tarama testleri anormal gelen hastalarda Down sendromunun erken teşhisi için en sık olarak 16-18. gebelik haftalarında yapılır. Gebelik izleminiz esnasında amniyosentezin gerekli olup olmadığı konusunda doktorunuz sizi kontrolleriniz esnasında bilgilendirecektir. İşlem sırasında oldukça ince bir iğne ile gebenin karnından girilerek bebeğe ve plasenta’ya dokunulmadan az miktarda sıvı alınır ve bu sıvıda bebeğin kromozomlarına bakılır. 

 

Amniyosentez için gelirken sizden tetkiki isteyen doktorunuzun yazmış olabileceği özel bir iğnenin bulunduğu tıbbi malzemeleri getirmeniz önemlidir. Eşinizin ve kendinizin kan grubunu da bilmelisiniz, doktorunuz size soracaktır.

 

Amniyosentez için başvururken bilinmesi gerekenler

Amniyosentez için gelirken aç olmanız gerekmez, hafif bir kahvaltı yapmanız yeterlidir. Amniosentez için gelirken önceki tetkik ve sonuçlarınız ile birlikte tetkik formunuzla Bölüm 81’de bulunan Maternal Fetal Tıp Ünitesi’ne (Doğumhane yanında) başvurmanız yeterlidir.

 

Kordosentez

Kordosentez özellikle yüksek riskli gebeliklerde, bebeğin göbek kordonundan kan alınması, bebeğe kan verilmesi gibi işlemlerdir. Böyle bir işlem ancak üniversitemiz gibi gerekli donanım ve konuda uzman deneyimli hekimlerin bulunduğu yerlerde yapılır. Bu tür yüksek riskli gebelikleri olan hastalar konu ile ilgili Maternal Fetal Tıp Ünitesi telefonlarından gün içinde bilgi alabilirler.

 

Kordosentez için başvururken bilinmesi gerekenler

Kordosentez için başvuru öncesinde amniyosentezde olduğu gibi anne-baba kan grubunun bilinmesi önemlidir. Ek olarak hastanın önceki tetkiklerini ve sonuçlarını yanında getirmesi gereklidir. Hafif bir kahvaltı yeterlidir, aç gelmeye gerek yoktur. Kordosentez için Bölüm Bölüm 81’de bulunan Maternal Fetal Tıp Ünitesi’ne (Doğumhane yanında) başvurmanız yeterlidir. Bekleme salonunda beklerken sıranız geldiğinde size bilgi verilecektir.

 

Koryon villus biyopsisi

Amniyosentez ile teşhis edilebilen benzer durumların tanısı için yapılır, fakat daha erken haftalarda yapılması nedeniyle bu yönde avantaj sağlayabilir. Bu test en sık olarak 12. gebelik haftasından önce yapılmaktadır. Amniyosentez işleminde olduğu gibi ince bir iğne ile gebenin karnından girilerek plasentadan örnekleme yapılır. Aynı zamanda bu tetkiki isteyen doktorunuzun size daha önceden reçete edeceği özel malzemeyi yanınızda getirmeyi unutmayınız. Yine amniyosentez ve kordosentezde olduğu gibi aç gelmenize gerek yoktur ve hafif bir kahvaltı önerilir. Eşinizin ve kendinizin kan grubunun bilinmesi gereklidir.

 

Doğum

Bölümümüzde görevli hekimler ve hemşireler ile her an hizmet vermekte olan doğumhanemiz Bölüm 81’de bulunmaktadır. Gebelerin su gelmesi, ağrıların veya kasılmaların başlaması, bebek hareketlerinin azalması, her türlü kanama gibi acil durumlarda zaman gözetmeksizin doğumhane servisine başvurmaları gerekmektedir. Gebe hastalarımızın poliklinik izlemleri esnasında servisimize başvurmaları gereken durumlar bu konuda eğitimli özel hemşire tarafından ve doktorlar tarafından detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.İsteğe göre ağrısız doğum (spinal veya epidural anestezi) yapılmaktadır, ayrıca sezaryen ile yaptırılan doğumlarda da bu tür anestezi yöntemleri kullanılarak, hastanın genel anestezi almadan operasyonu sağlanabilmektedir.

 

Doğum için başvuruya gelirken bilinmesi gerekenler

Doğum servisine başvurmanız gereken yukarıda sayılan acil durumlarda olası acil müdaheleler gerekebileceğinden, anne adaylarının su içmemeleri ve yemek yememeleri gerekmektedir. Doğumhaneye başvurduktan sonra muayene ve gerekli tetkikleri yapan doktorunuz size bu konuda bilgi verecektir. Gebelik esnasında yapılan testleri ve bölümümüz dışında yapılan tetkikleri hastaların yanında getirmesi önemlidir.

 

Pap test (servikal yayma)

Pap test, rahim ağzından dökülen hücrelerin özel bir fırça yardımıyla toplandıktan sonra mikroskop altında incelenmesidir. Bu test, toplumumuzda en sık görülen kadın kanseri olan serviks (rahim ağzı) kanserinin taranması ve erken teşhisini sağlar. Pap test ilk olarak, cinsel ilişki başladıktan 3 yıl sonra ve 21 yaşını geçmemek şartıyla yapılmalıdır. Belli aralıklarla testin tekrarlanması gerekmektedir. Uygun şekilde yapıldığında rahim ağzı kanserlerine bağlı ölümlerin önlenmesinde oldukça etkilidir. Bu test için özel bir randevu almanıza gerek yoktur. Poliklinik muayenesi sırasında bu test yapılmaktadır. Test sonucu anormal çıkanlarda ileri değerlendirme gereklidir.

 

Pap test için başvuruya gelirken bilinmesi gerekenler

Pap test vajinal yoldan yapılan bir test olması nedeni ile bu muayeneye uygun kadınlarda yapılabilir. Pap test yapılması için 24-48 saat öncesinde cinsel ilişkide bulunulmaması, vajinal krem veya temizleyici kullanılmaması önemlidir.

 

Kolposkopi ve biyopsiler

Kolposkopi rahim ağzının özel bir mikroskop ile büyütülerek normalde göz ile görülemeyen detayların görülmesini sağlayan bir yöntemdir. Kolposkopi özellikle anormal Pap test sonuçları olan hastalarda Jinekolojik Onkoloji Ünitesi doktorları tarafından yapılır. Eğer kolposkopi esnasında şüpheli alanlar görülürse bu bölgelerden biyopsi (parça alma) alınması gerekebilir. Bu yapılan biyopsiler aynı zamanda hastalığın tedavisini de sağlayabilir.

 

Kolposkopik inceleme için gelirken bilinmesi gerekenler

Kolposkopi incelemesinde polikliniğimizde muayene olduğunuz doktorunuz tarafından doldurulan form ve Pap test sonuçlarını yanınızda getirmeniz gereklidir. Kolposkopi ve biyopsi işlemleri için özellikle belirtilmediği sürece aç gelmeniz gerekli değildir. Kolposkopi öncesinde de Pap testte olduğu gibi vajinal kremlerin ve temizleyicilerin kullanılmaması, son 24-48 saat içinde cinsel ilişkide bulunulmaması gereklidir.

 

Kolposkopi için randevu verilen tarihte ve zamanda geldiğinizde bu belgelerinizi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'nin hemen girişindeki Kanser Araştırma Odası’nda bulunan görevli hemşireye verdikten sonra bekleme salonunda beklemeniz yeterlidir. Görevli arkadaşımız tetkik sıranız geldiğinde sizi çağıracaktır.

 

Endometriyal biyopsi

Endometriyal biyopsi, rahmin iç tabakasında görülebilecek çeşitli hastalıkların aydınlatılması için uygulanan bir örnek alma yöntemidir. Temel olarak menopoz sonrası kanama varlığında veya menopoz öncesinde anormal kanama şikayetleri olan hastalarda yapılır. Endometriyal biyopsi, hastanın isteine bağlı olarak genel veya lokal anestezi ile yapılabilir. Bu işlem bölümümüzde Aile Planlaması Ünitesi'nde ve Kolposkopi Odası'nda lokal anestezi ile, Bölüm 81 ameliyathanesi veya A katı ameliyathanesi Günlük Cerrahi Bölümü'nde genel anestezi ile yapılmaktadır. Bu testin yapılmasını öneren doktorunuz işlem hakkında ve nerede yapılacağı hakkında size detaylı bilgi verecektir.

 

Endometriyal biyopsi için gelirken bilinmesi gerekenler

Lokal anestezi ile yapılan endometriyal biyopsi öncesi size verilen randevu zamanında daha önceden verilen tetkik formu ile size belirtilen yerde bulunmanız yeterlidir. Hafif bir kahvaltı yaparak ve mümkünse bir yakınınız ile gelmeniz uygun olur.

 

Genel anestezi ile yapılan endometriyal biyopsi için işlemden 6-8 saat öncesinden itibaren yemek yemeyip sıvı içmemeniz gerekmektedir.

 

Laparoskopi

Laparoskopi işlemi günümüzde endometriyozis, dış gebelik, kısırlık, kronik kasık ağrısı gibi bir çok hastalığın tanı ve tedavisi için yaygın olarak kullanım alanı bulmaktadır. Özel kamera sistemleri ile karın içine göbek bölgesinden ve iç çamaşırı çizgisi altında kalan bölgelerden yarım santimetrelik kesiler yapılarak girilmekte ve bütün cerrahi işlem özel donanımlı bir video sistemi ile yapılmaktadır. Hastaların çok büyük bir kısmı aynı gün içinde, işlemden 2-3 saat sonra taburcu edilmekte ve 6-8 saat sonra sıvı gıdalarla başlanacak şekilde yemek yenilmesine izin verilmektedir. Kozmetik olarak da laparoskopik yöntemler açık yapılan cerrahi işlemlere göre daha üstündür.

 

Bölümümüzde laparoskopi Bölüm 81 ameliyathanesinde veya A katı ameliyathanesi Günlük Cerrahi Bölümü'nde yapılmaktadır. İşlemi size öneren doktorunuz aynı zamanda yeri ve zamanı konusunda da bilgi verecektir.

 

Laparoskopi için gelirken bilinmesi gerekenler

Laparoskopi işlemi öncesi gece saat 24:00’den sonra (su dahil) aç kalmanız gerekmektedir. Size bildirilen zamanda ve belirtilen ameliyathaneye geldiğiniz takdirde görevli sekreter tarafından gerekli formlarınız doldurulduktan sonra ilgili bölümdeki görevli doktor tarafından operasyon öncesi hazırlığınız hakkında detaylı bilgi verilecektir.

 

Histeroskopi

Histeroskopi laparoskopi gibi fakat daha ince kamera sistemleri ile rahim ağzının, uterus (“rahim”) içinin ve tüp ağızlarının incelenmesi işlemidir. Histeroskopi işlemi adet kanamasının başladığı ilk gün 1. gün kabul edildiğinde 6 ile 12. gün arası yapılması uygundur. Ofis histeroskopisi başlığı altında yapılan işlemler için önceden vajinal temizlik, spekulum ve tenekulum gibi operasyon sırasında sizin rahatınızı bozacak ve ağrıya sebep olacak uygulamalar yapılmayacaktır. %95’e yakın bir kısmında sedasyon veya genel anestezi gerekmemektedir. Ancak işlem sırasında ağrınız olması durumunda her an anestezi uygulanma şansı mevcuttur. Bu yüzden işlem öncesi yine 24:00’dan sonra aç karnına ve su içmeden gelmeniz daha uygundur. Ofis histeroskopisi işlemleri kapsamında kısırlık, adet düzensizlikleri, rahim kanalı ve rahim içi bezi hastalıklarının tanı ve tedavileri eş zamanlı yapılabilmektedir.

 

Histeroskopi için gelirken bilinmesi gerekenler

Histeroskopi işlemi genellikle lokal anestezi ile yapıldığı için tam olarak aç olmaya gerek yoktur. Doktorunuz aksini belirtmediği sürece verilen zamanda Bölüm 81 ameliyathanesi sekreterliğine başvurduktan sonra bekleme salonunda beklemeniz yeterlidir. Histeroskopi esnasında adetli olmamanız gerekir. Eğer bir çatışma varsa doktorunuza başvurunuz.

 

Histerosalpingografi (HSG)

HSG rahim içi ve tüplerin incelenmesini sağlayan bir testtir. Bu tetkik diğer testlerin aksine radyoloji bölümünde kadın-doğum hekimi yanında radyolog ile birlikte yapılır. Kadın-doğum hekimi tarafından yapılan muayene ve rahim içine verilen özel radyoopak madde sonrasında birkaç defa film çekilir. Bu filmler Radyoloji Bölümü tarafından onaylandıktan sonra raporlar yine Radyoloji Bölümü'nden alınarak kadın-doğum hekimine getirilir.

 

HSG için gelirken bilinmesi gerekenler

HSG randevusu aldığınız kadın-doğum polikliniğine size reçete edilen özel sıvı ile başvurmanız ve burada size verilen tıbbi malzeme ile Radyoloji Bölümü'nde HSG odasına gelmeniz gereklidir. Burada malzemeleri doktorunuza verdikten sonra bekleme salonunda beklemeniz yeterlidir. Sıranız geldiğinde doktorunuz size ulaşacaktır.

 

HSG esnasında hastanın adetli olmaması gereklidir. Kanamasının başladığı ilk gün 1. gün kabul edildiğinde 6 ile 12. gün arası yapılması uygundur. Test için aç gelmek gerekli değildir, hafif bir kahvaltı önerilir.

 

Rahim içi araç (RİA) takılması

Aile planlaması hizmetleri polikliniğimiz bünyesinde verilmektedir. Hastalar bu bölümde çeşitli doğum kontrol yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilmekte, rahim içi araç (“spiral”) takılması gibi işlemler poliklinik şartlarında eğitimli hemşire ve personel tarafından verilmektedir.

 

Aile planlaması hizmetleri ile ilgili sorularınız için ve randevu almak için "Randevular" bölümüne bakınız.

 

Rahim içi araç (RİA) takılması için gelirken bilinmesi gerekenler

RİA takılması için randevu alan hastalardan bilinen bir hastalığı olmayan hastaların randevu zamanında Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği içerisinde bulunan Aile Planlaması Odası'ndaki yetkili hemşireye başvurmaları yeterlidir.

 

Hastaların aç gelmesine gerek yoktur, hafif bir kahvaltı yeterlidir. Aynı zamanda eğer istenmiş ise kanda yapılan gebelik testi sonucu veya adetli iken gelmeleri gerekmektedir.

 

Günlük cerrahi işlemler

Yukarıda bildirilen işlemler dışında da birçok küçük cerrahi işlem polikliniğimiz bünyesinde verilmekte ve bu hizmetler hakkında ayrıntılı bilgi doktorunuz tarafından verilmektedir.

 

Basit küçük cerrahi işlemlerin günü birlik olarak yapıldığı hizmetler Bölüm 81 ameliyathanesi ve A katı ameliyathanesinde verilmektedir. Bu hizmetler ile ayrıntılı bilgileri doktorunuzdan öğrenebilirsiniz.

 

Ünitelerimiz

Bölümümüzde üç ünite hizmet vermektedir. Bu ünitelerde yüksek riskli gebelikler, kısırlık ve kadın kanserleri konusunda daha ileri tetkik ve tedavi gerektiren hastalara yönelik çalışmalar, öğretim üyerimizin özel çalışma alanları kapsamında yapılmaktadır.

Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Ünitesi

- Prof. Dr. Sinan Beksaç

- Prof. Dr. Özgür Deren

- Doç.Dr. Özgür Özyüncü

Jinekolojik Onkoloji Ünitesi

- Prof. Dr. Kunter Yüce

- Prof. Dr. Selçuk Tuncer

- Doç.Dr. Mehmet Coşkun Salman

Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite Ünitesi (Tüp Bebek)

- Prof. Dr. Timur Gürgan

- Prof. Dr. Serdar Günalp

- Prof. Dr. Hakan Yaralı

- Doç. Dr. İbrahim Esinler

- Doç.Dr. Gürkan Bozdağ

 

Doktorlarımız    Başa Dön

Prof. Dr. Serdar Günalp (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Hakan Yaralı   

Prof. Dr. Sinan Beksaç

Prof. Dr. Kunter Yüce

Prof. Dr. Timur Gürgan

Prof. Dr. Selçuk Tuncer

Prof. Dr. Özgür Deren

Doç. Dr. İbrahim Esinler

Doç.Dr. Mehmet Coşkun Salman

Doç.Dr. Gürkan Bozdağ

Doç.Dr. Özgür Özyüncü


 

Randevu almak için    Başa Dön

Poliklinik muayenesi için randevular

Bölümümüzde poliklinik muayene randevuları 444 4 444 numaralı telefondan ve www.hacettepe.com.tr adresindeki “Online Randevu Al” linkinden verilmektedir.
Bu bölümdeki randevular sadece Kadın Hastalıkları içindir. Gebelik takibi için Kadın Doğum Polikliniğinden randevu alınması gerekmektedir.
Salı günleri saat 12:00’ye kadar eğitim vardır. Bunun haricinde hafta içi her gün poliklinik muayenesi yapılmaktadır.

 

Doğum sonrası kontrol muayenesi için randevular

Genel olarak gerek normal, doğum gerekse sezaryen ile doğumlarda doktorunuz aksini belirtmediği sürece doğum sonrası kontrol 6 hafta sonra yapılmaktadır. Bölümden randevu verilmektedir.

Bebeğinizin kontrolleri ise Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nde size verilecek tarihlerde pediatrist doktorların verdiği randevular ile yapılacaktır.

 

Telefonlar: 0-312-3051800
                    0-312-3051801                   

0-312-3051802

0-312-3051803

 

Aile planlaması hizmetleri ve rahim içi araç takılması için randevular

Aile planlaması için hizmetleri hakkında bilgi almak için aşağıdaki telefondan Aile Planlaması Birimi'nin bağlanmasını isteyerek bu konuda eğitimli kişilerden bilgi alabilirsiniz.

 

Telefon: 0-312-3051803

 

Tüp Bebek Ünitesi için başvurular

Tüp Bebek Ünitesi'ne başvuru ve bilgi almak için aşağıdaki telefonları kullanabilirsiniz.

 

Telefonlar: 0-312-3107632

0-312-3051955

 

Bölümümüze ulaşmak için    Başa Dön

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Poliklinik Sekreterlikleri

Telefonlar: 0-312-3051801

0-312-3051802

0-312-3051803

 

Doğum ve ilaç raporları sekreterliği

Telefon: 0-312-3051801

 

Doğumhane Sekreterliği

Telefon: 0-312-3051810

 

Bölüm 81 ameliyathanesi sekreterliği

Telefon: 0-312-3051813

 

Perinatoloji-Prenatal Tanı Ünitesi

Telefon: 0-312-3051998

 

Tüp Bebek Ünitesi

Telefonlar: 0-312-3107632

0-312-3051955

 

Bölüm 82 Doğum Servisi Sekreterliği

Telefon: 0-312-3051820

 

Bölüm 83 Jinekoloji Servisi Sekreterliği

Telefon: 0-312-3051830

 

A katı ameliyathanesi genel sekreterliği

Telefon: 0-312-3051260

Her Hakkı Saklıdır © 2011 Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Bilgi İşlem Müdürlüğü
info@hacettepe.com.tr