English | Arama | İletişim

Laboratuvarlar (Biyokimya-Mikrobiyoloji)

 

Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi bölümlerinde muayene ve tedavi olan hastalara acil ve rutin biyokimyasal/mikrobiyolojik laboratuvar hizmeti verilmektedir Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi ‘nde bulunan Laboratuvarlarımızda Laboratuvar hizmetleri 1 mikrobiyoloji uzmanı (öğretim üyesi), 1 biyokimya uzmanı, 1 kimya mühendisi, 2 kimyager, 5 biyolog , 15 sağlık teknisyeni, 8 sağlık teknikeri, 2 sekreter ve 2  hizmetli ile gerçekleştirilmektedir.

 

Çocuk Biyokimya Laboratuvarında rutin biyokimya, kan gazları, idrar tetkiki, otomatik sedimentasyon ölçümü, tam kan sayımı yapan ve periferik yayma hazırlayan cihazlar, agaroz jel elektroforezi, kapiller elektroforez ve HPLC (Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi) aletleri bulunmaktadır. Çocuk Acil Servisi içinde bulunan Çocuk Acil Biyokimya Laboratuvarı biyokimya, kan gazı, tam kan sayımı, idrar tetkiki  cihazları ile  hızlı ve kesintisiz olarak 24 saat hizmet verilmektedir.

Laboratuvarımızda çalışılan tüm testlerin günlük olarak İnternal Kalite Kontrolleri takip edilmekte, ayrıca düzenli olarak yurt dışında üye olduğumuz merkezlerden gelen numuneler çalışılıp sonuçları tüm dünya genelinde değerlendirilerek Eksternal Kalite Kontrolleri yapılmaktadır. Hastalarımızın ve hekimlerimizin işbirliği içinde tüm Laboratuvar personeli tarafından büyük titizlik ve özenle çalışan Laboratuvarımızda yılda yaklaşık bir milyon tetkik yapılmaktadır.

 

 Laboratuvarlarımızda yapılan tıbbi testler

 Laboratuvarlarımızdan yararlanmak için

 Doktorlarımız

 Laboratuvarlarımıza ulaşmak için

 

 

Laboratuvarlarımızda yapılan tıbbi testler    Başa Dön

Biyokimya

Kanda
İdrarda
Beyin-omurilik-sıvısında

 

Kanda

Glukoz

Kreatinin

Üre

Ürik asit

Direkt bilirübin

Total bilirübin

ALT

AST

GGT

ALP

CK

LDH

Pseudokolinesteraz

ACE

Amilaz

İnorganik fosfor

Total kalsiyum

İyonize kalsiyum

Sodyum

Potasyum

Klor

Bakır

Çinko

Total protein

Albümin

Kolesterol

Trigliserid

HDL-C

Hemogram

Sedimentasyon

Piruvat

Laktat

Amonyak

Protein elektroforezi

İmmünfiksasyon elektroforezi

ALP izoenzim elektroforezi

Katekolaminler

Serotonin

Ksiloz absorpsiyon testi

CRP

Siklosporin

Arteriyel/venöz kan gazları ve pH

 

İdrarda

Tam otomatik idrar tahlili

İdrar mikroskopisi

Mikroprotein

Amilaz

Kreatinin

Üre

Ürik asit

Fosfor

Kalsiyum

Sodyum

Potasyum

Klor

Metanefrinler

Katekolaminler

VMA (vanilmandelik asit)

HVA (homovanilik asit)

5-HIAA (5-hidroksi indol asetik asit)

İdrar protein elektroforezi

İdrarda immunfiksasyon elektroforezi (Bence-Jones proteini tetkiki)

 

Beyin-omurilik-sıvısında

Mikroprotein

Glukoz

Klorür

Protein elektroforezi

İmmunfiksasyon elektroforezi (oligoklonal bant tetkiki)

 

Mikrobiyoloji

Direkt inceleme
Kültürler
Özel kültürler
Seroloji
Parazitoloji

 

Direkt inceleme

Mikroskobik inceleme (boyalı,boyasız)

ARB

 

Kültürler

Aerob kültür

Anaerob kültür

Mantar kültürü

Tüberküloz kültürü

 

Özel kültürler

Actinomyces kültürü

Boğmaca kültürü

Campylobacter kültürü

Difteri kültürü

E.coli O157H7 kültürü

Yersinia kültürü

 

Seroloji

Salmonella aglütinasyonu

Brucella aglütinasyonu

 

Parazitoloji

Amip

Cryptosporidium

Leishmania

Parazit yumurtası

Plasmodium

Pneumocystis carinii

Skoleks (kist sıvısı)

 

Laboratuvarlarımızdan yararlanmak için    Başa Dön

Biyokimya

Mikrobiyoloji

 

Biyokimya

Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Acil Biyokimya Laboratuvarı'na, Çocuk Acil Polikliniğinden ve acil sonuç isteyen poliklinik ve servislerden kan, idrar ve BOS (beyin-omurilik sıvısı) örnekleri kesintisiz kabul edilmektedir. İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Acil Biyokimya Laboratuvarı'na gelen testler mümkün olan en kısa süre içinde çalışılıp sonuçlar yazılı olarak aynı laboratuvardan alınabilindiği gibi Laboratuvar Bilgisayar Sistemi aracılığı ile onaylandığı anda isteği yapan servis veya poliklinik tarafından da izlenebilmektedir.

 

Çocuk Hastanesi polikliniklerinden yapılan test istekleri için, tam olarak doldurulmuş ve veznede onaylanmış Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nin Laboratuvar İstek Belgesi ile birlikte  Laboratuvar Sekreterliği’ne baş vurunuz. Kan örnekleri Mavi-Yeşil Salon'da bulunan kan alma odasında, deneyimli hemşireler tarafından alınmaktadır. Çocuk Hastanesi Laboratuvarına gelen kan, idrar ve BOS (Beyin Omurilik Sıvısı) örnekleri hafta içi 08:30-16:30 saatleri arasında kabul edilmektedir.

Çok özel testler dışında, sonuçlar aynı gün saat 17:00’ye kadar çıkmış olacaktır. tetkik sonuçlarınızı laboratuvar bilgisayar sistemi aracılığı ile isteği yapan servis veya poliklinikten alarak  doktorunuza gösterebilirsiniz.

 

Laboratuvar bilgisayar sistemimizde size özel dosya numarası altında, yapılan tüm tetkikleriniz tıbbi ahlak kurallarına uygun olarak saklanmaktadır. Yıllar süresince muhafaza edilen sonuçlarınızda herhangi bir hata olmaması için size ait bilgilerin doğru ve eksiksiz işlendiğine emin olunuz.

 

Biyokimya testleri öncesinde hastaların dikkat etmesi gereken konular

Yapılan testlerden doğru sonuç elde edebilmemiz için burada belirtilenleri bütünüyle okumanız çok önemlidir. Lütfen aşağıda belirtilen konuları inceleyiniz.

 

·  Günlük biyolojik ritim, egzersiz, açlık, diyet, ilaç alınması, alkol veya sigara kullanılması  birçok Laboratuvar tetkikini etkilemektedir. Kortizol, demir, Vitamin B12, Folat, PTH ve nötrofil sayımında günlük biyolojik değişkenlik çok belirgin olabilir  Bu nedenle, özellikle bu testler olmak üzere laboratuvar tetkikleri için sabah kan verilmesi önerilir.

·  Fiziksel aktivitenin testler üzerine kısa ve uzun vadeli etkileri izlenir. Egzersiz sonrası kısa süreli olarak Laktat, CK, AST, LDH  yükselir ve koagülasyon, fibrinoliz, trombositler aktive olabilir. Bu değişiklikler egzersiz sonlandırıldıktan kısa bir süre sonra normale döner. Egzersizin uzun süreli etkisi olarak CK, AST, LDH ile bazı seks hormonlarını yükselttiği  (plazma testosteronu, androstendion, Luteinizan Hormon) bilinmektedir. Bu nedenle tetkik için hastanemize gelmeden önce ağır  ve zorlayıcı egzersizden kaçınılmalı, kan vermeden önce yarım saat kadar dinlenmiş olmanız önerilir.

·  Kanda glukoz, trigliserid, kolesterol ve elektrolitler (sodyum, potasyum, klor gibi)  gibi  testler için kan örneği 10-12 saatlik açlık sonrası alınmalıdır. Uzamış açlık değişik oranlarda bilirübin, trigliserid, glukoz düzeylerini değiştirmektedir. Et yenmesi plazma potasyumunu, trigliseridleri ve ALP enzimini yükseltebilir. ALP enzimi ayrıca B ve O kan grubundakilerde özellikle yağlı yemeklerden 2 saat sonra artış göstermektedir. Tüm bunlara ek olarak, yemeklerden sonra kanda artan şilomikronlar serum veya plazmada bulanıklık yaparak ölçüm yapılan metodların yanlış sonuçlar vermesine neden olabilmektedir. Bazı gıdalar kan ve idrarda test sonuçlarını etkilemektedir. Yüksek proteinli beslenme serumda üre, amonyak ve ürik asit değerlerini arttırabilmektedir. Kan lipid paneli, folat, vitamin B12, 25-OH vitamin D, osteokalsin, magnezyum, GH, PTH testleri için 12 saatlik açlık gerekmektedir. Serotonin ve katekolamin ölçümleri beslenmeden büyük oranda etkilenmektedir. (Lütfen ilgili testlere ait uyarıları inceleyiniz!)

·  Genel olarak tüm testler için 10-12 saatlik açlık sonrası sabah kan verilmesi Laboratuvarımız tarafından önerilmektedir. Test için kan vermeye gelmeden önceki gece saat 21:00’den sonra SU HARİÇ HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ VE İÇMEYİNİZ! İhtiyaç duyduğunuz miktarda su alabilirsiniz Laboratuvar testlerimize bir etkisi olmayacaktır. Bu süre boyunca sigara, çay, kahveden sakınınız.

·  Alkol kullanımı plazma laktat, ürik asit ve trigliserid düzeylerini arttırabilmektedir. Yükselmiş HDL-C, GGT, ürik asit ve MCV değerleri kronik alkol kullanımı ile ilgili olabilmektedir.

·  Sigara kullananlarda karboksi hemoglobin, plazma katekolaminleri ve serum kortizolü yükselmektedir. Bu hormonlardaki değişiklikler nötrofil, monosit gibi beyaz kan hücrelerinin sayısını arttırırken, eozinofil hücre sayısını düşürler. Kronik sigara kullanımı sonucunda, hemoglobin konsantrasyonu, eritrosit (kırmızı kan hücresi), lökosit (beyaz kan hücreler) sayıları, CEA (karsinoembriyojenik antijen) düzeyleri artış göstermektedir.

·  Birçok ilaç Laboratuvar testlerini değişik biçimlerde etkileyebilmektedir. Kullandığınız ilaçlar hakkında doktorunuzdan bilgi isteyiniz. Düzenli kullandığınız ilaçlar var ise, doktorunuz almamanızı söylemediği sürece kesinlikle günlük düzeninizi bozmaksızın ilaçlarınıza devam ediniz. Sizden istenen testleri kullandığınız ilaçların etkileyip etkilemediğini Laboratuvarımızdan öğrenerek bu konuyu doktorunuza danışınız.

 

Bu nedenlerle,

·  Genel sağlık taraması Laboratuvar tetkikleri için 10-12 saatlik açlık sonrası sabah kan verilmesi,

·  Tetkik için hastanemize gelmeden önce ağır  ve zorlayıcı egzersizden kaçınılması, kan vermeden önce yarım saat kadar dinlenilmesi,

·  Gece saat 21:00’den sonra SU HARİÇ HİÇBİR ŞEY yenilip içilmemesi,

·  Düzenli kullanılan ilaçlar var ise kesilmeden önce doktora danışılması , kan verme sırasında forma not düşülmesi için görevliye bilgi verilmesi önerilir.

 

Ayrıca kanın hemolizli (kırmızı kan hücrelerinin parçalanmış olması), bulanık (yüksek şilomikron düzeyi) ve ikterik (yüksek biluribin düzeyi) olması laboratuvarımızda yapılan tüm testlerin ölçümünü etkileyeceğinden sonuçların bu özellikler göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Kanda lipid (kolesterol, trigliserid, HDL-C, ApoA1, Apo B, LPa) analizi öncesi bilmeniz gerekenler

·    En az 3 hafta süresince beslenme alışkanlıklarının değiştirilmemesi,

·    Kilonun sabit olarak korunması (ani kilo değişikliklerinden kaçınılması)

·    12 saatlik açlık sonrası kan verilmesi,

·    Duygusal ve fiziksel stresten sakınılması,

·    3 gün öncesinden itibaren alkol alınmaması önerilir.

 

Elektroforez istemleri yapılırken dikkat edilmesi gereken konular

Farklı numuneler için (kan, BOS veya idrar) ayrı istem kağıtları gerekmektedir. (Örneğin, Serum Protein Elektroforezi ve İdrar Protein Elektroforezinin aynı istem kağıdına işaretlenmesi karışıklığa neden olmaktadır.

 

Bir numunede (kan, BOS veya idrar)  istenecek Protein ve İmmün Fiksasyon Elektroforezleri aynı istem kağıdına işaretlenmelidir.

 

BOS'ta istenecek tüm tetkikler için aynı anda kan örneği de gönderilmesi gerekmektedir. 

 

Elektroforez raporlarının orijinallerinin Pediatri Biyokimya Lab. Sekreterliği'nden alınması gerekmektedir.

 

İdrarda VMA (vanilmandelik asit), HVA (homovanilik asit) ve 5-HIAA (5-hidroksi indol asetik asit), idrarda ve plazmada metanefrinler ve serotonin testleri öncesi bilmeniz gerekenler

Yapılan testlerden doğru sonuç elde edebilmemiz için burada belirtilenleri bütünüyle okumanız çok önemlidir.

 

·   Akut stres ve ağır egzersizden (koşma vs.) kaçınılmalıdır.

·   İdrarda bu testler istenmiş ise lütfen 24 saatlik idrar toplama kurallarına uyunuz.

·   3 gün öncesinden itibaren ve örnek toplanma süresince aşağıda belirtilen gıdalar ve ilaçlar kullanılmamalıdır.

·   Alınmaması gereken yiyecek ve içecekler: muz, kolalı içecekler, kahve, çay, çukulata, vanilya (dondurma  vs.), domates, portakal, ananas, alkollü içecekler, ananas, patlıcan, erik ve  ceviz.

·   Birçok ilaç yanıltıcı sonuçlara neden olabilmektedir. Bu nedenle örnek toplamaya başlamadan 3 gün  öncesinden itibaren ilaç kullanılmaması önerilmektedir.

 

Yanlış sonuçlara neden olabilen ilaçlar: asetaminofen, aspirin, MAO inhibitörleri, metildopa, levodopa, fenotiyazinler, chlorpromazine, promazine, phenothiazines, reserpine, kafein, lityum, eritromisin, tetrasiklinler, aminofilin ve diğer birçok ilaç.

 

Sürekli kullandığınız ilaçlarınızı kesme konusunda konusunda lütfen doktorunuza danışınız!

 

Örnek toplanması

Lütfen örnek alma ile ilgili kurallara uyarak örnek alınız, aksi takdirde hatalı sonuç çıkmasına neden olursunuz.

 

24 saatlik idrar toplanması

Doktorunuz 24 saatlik idrarda bazı testler istemiş ise idrarın tam ve doğru olarak toplanmış olması ve tamamlandıktan sonra derhal çalışılacak laboratuvara teslim edilmesi sonuçların güvenirliğini etkilediğinden aşağıdaki kurallara uyunuz:

 

·    Yirmidört saatlik idrar toplamaya başlayacağınız sabah uyandıktan sonra ilk idrarınızı tuvalete boşaltın, saati not edin (örneğin sabah saat 08:00). Bu andan itibaren tüm idrarınızı gündüz ve gece boyunca, dikkatlice toplama kabına biriktirin. Ertesi sabahki ilk idrarınızı da (örneğin ertesi sabah saat 08:00'deki idrarınız) toplama kabına ekleyerek, idrar toplama işlemini tamamlayınız.  Bekletmeden laboratuvara getiriniz.

·   Cuma ve Cumartesi günleri 24 saatlik idrar toplamayınız.

·   3-5 litrelik temiz ve kuru bir kap temin ediniz. Su için kullanılan pet şişeler en uygunudur. Kola, deterjan gibi maddelerin konmuş olduğu kaplar  kesinlikle uygun değildir.

·   Biriktirme süresince evin en serin yerinde, karanlık bir ortamda tutunuz.

·   İdrar toplama kabını siyah, ışık geçirmeyen bir poşet içinde hastaneye getiriniz.

·   Size önerilen diyet varsa dikkatlice uygulayınız.

·   Toplanacak idrara koruyucu madde eklenmesi gerekiyor ise lütfen laboratuvardan temin ediniz.

·   İdrar toplama sırasında size koruyucu bir madde verildi ise:

                  Bu maddeler yakıcıdır! Çocuklardan uzak tutunuz.

         Elinize temas ederse derhal  bol su ile yıkayınız.   

         Dikkatlice açarak, toplama kabına yavaşça boşaltınız.

         Her idrar ilavesinde tüm idrarı karıştırınız.

·   Birinci idrar toplama kabı dolarsa, başka idrar toplama kabına geçtiğinizde bir önceki kapta bulunan idrarın yaklaşık yarısını da bu kaba karıştırınız.

 

0-3 yaş çocuklarda idrar toplanması

Üretra (idrarın geldiği delik) etrafını temizleyiniz. Kan alma odasında temin edeceğiniz idrar toplama torbalarından (ağzı yapışkan kağıt ile kapalı, tek kullanımlık, steril plastik torbalar) birinin yapışkan bandını açarak üretra etrafına düzgünce yapıştırınız. Torbayı yerinden oynatmadan çocuk bezi bağlanıp, giysileri giydirilip kendini rahat hissetmesi temin edilir. Sık sık kontrol edilerek, her seferinde dolu torbadaki idrar yukarıda bahsedilen kurallar içinde temin edilen saklama kabına eklenerek yeni bir torba takılır. Lütfen yukarıda belirtilen kuralları dikkatlice okuyarak eksiksiz uygulayınız.

 

Sürekli kullandığınız ilaçlarınızı kesme konusunda konusunda lütfen doktorunuza danışınız!

 

Örneğin laboratuvara taşınması

·  EDTA’lı tüpte (CBC tüpü) ve buzlu su içinde gönderilmesi gereken testler: ACTH, PTH, piruvat, kanda serotonin, plazma katekolaminleri

·  EDTA’lı tüpte (CBC tüpü): Hemogram, piruvat, siklosporin, takrolimus, HCV PCR, CMV PCR, HIV RNA, HCV genotiplendirme, translokasyonlar

·  EDTA’lı tüpte (10 ml tüp) ve buzlu su içinde gönderilmesi gereken testler: Lizozomal depo hastalıkları

·  Floridli tüpte ve buzlu su içinde gönderilmesi gereken testler: Laktat

·  Özel taşıyıcı kap gerektiren testler: Gizli kan, parazit, HPV DNA

·  Özel besiyeri gerektiren testler: Klamidya PCR, Mycoplasma PCR, Legionella PCR, Herpes PCR

 

Sonuçların verilme günleri

Çocuk Hastanesi Laboratuvarına gelen kan, idrar ve BOS (Beyin Omurilik Sıvısı) örnekleri hafta içi 08:30-16:30 saatleri arasında kesintisiz olarak kabul edilmektedir.

 

Çok özel testler dışında, sonuçlar aynı gün saat 17:00’ye kadar çıkmış olacaktır. Tetkik sonuçlarınızı Laboratuvar bilgisayar sistemi aracılığı ile isteği yapan servis veya poliklinik’ten alarak  doktorunuza gösterebilirsiniz.

 

·  Çocuk Biyokimya Laboratuvarı'na 08:30–11:00 arası teslim edilen örneklerin sonuçları saat 14:00’te

·  11:00 – 12:30 arası teslim edilen örneklerin sonuçları saat 16:00’da

·  12:30 – 16:30 arası teslim edilen örneklerin sonuçları saat 18:00’de onaylanır.

·  İdrar örnekleri kesintisiz olarak kabul edilir, sonuçlar en geç 1 saat içinde onaylanır.

·  Çinko ve bakır: Çarşamba günleri saat 10:00’a kadar kabul edilen örnekler Perşembe günü saat 16:00’da verilir.

·  Laktat ve piruvat: Perşembe günleri saat 10:00’a kadar kabul edilen örnekler Cuma günü saat 16:00’da verilir.

·  Siklosporin ve CRP sonuçları aynı gün verilir.

 

Serum Protein Elektroforezi ve Serum İmmün Fiksasyon Elektroforezi

Sabah saat 10:30’a kadar teslim edilen kanların sonuçları aynı gün saat 16:30’da alınabilecektir.

Saat 10:30’dan sonraya kalan kanların sonuçları ertesi gün saat 16:30’dan sonra alınabilir.

 

İdrar Protein Elektroforezi ve İdrar İmmün Fiksasyon Elektroforezi

Sonuçlar 3 gün sonra alınabilir.

Sabah ilk idrarı veya 24 saatlik (koruyucu gerekmez, 4°C’de saklanır) idrar gerekmektedir.

Proteinüri tesbit edilmemiş hastalarda idrar protein elektroforezi çalışılması gereksizdir.

 

BOS Protein Elektroforezi ve BOS İmmün Fiksasyon Elektroforezi

Sonuçlar 3 gün sonra alınabilir.

Daima serum ile beraber istek yapılmalıdır.

 

ALP İzoenzim Elektroforezi

Sonuçlar 2 hafta sonra verilir.

ALP aktivitesi beklenen normal değerlerin üzerinde ise izoenzim elektroforezi çalışılması uygundur.

Hastanın yaşı, cinsiyeti, hamile olup olmadığı, klinik bilgisi ve testin istenme amacı belirtilmelidir.

 

Mikrobiyoloji

Çocuk hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda tatil günleri de dahil 24 saat kültür kabul edilmektedir.

Örnek kabulu iş günlerinde Mavi-Yeşil Salonda bulunan sekreterlikte 08.30-17.30 arasında, tatil günleri ve mesai saatleri dışında ise Çocuk Acil Laboratuvarı'nda yapılmaktadır.

 

Mikrobiyoloji ile ilgili örnek almada genel kurallar

·   Kültür ile ilgili örnekleri lütfen antibiyotik kullanmaya başlamadan önce aldırınız, aksi takdirde mikroorganizmaların üremesine engel olursunuz.

·   Laboratuvar formlarında isim, soyadınızın ve dosya numarasının doğru olup olmadığını kontrol ediniz.

·   Örneklerinizi aşağıda belirtildiği gibi alınız. İdrar örneklerini steril koşullarda almaya, balgam örneklerini tükrük ile karıştırmamaya özen gösteriniz.

·   Laboratuvara verdiğiniz örneklerde mutlaka barkod etiketi olup olmadığını ve barkod etiketi üzerindeki numara ile istek belgesininin üzerindeki numaranın tutup tutmadığını kontrol ediniz.

·   Kültür için alınan örnekleri mümkün olan en kısa zamanda laboratuvara ulaştırınız.

 

Kültürler ile ilgili uyulması gereken kurallar

Her bir klinik örnek (aerob-anaerob) için ayrı form doldurulması gerekmektedir.

Bazı klinik örneklerin kültürün yapılmasının tanıda herhangi bir değeri yoktur. Bu nedenle aşağıda isimleri yazılı örneklerden kültür yapılması gereksizdir:

            Kusmuk

            Yeni doğanın gastrik sıvısı

            Kolostomiden gelen örnek

            Göbek sürüntüsü

            Açlık mide suyu (tüberküloz dışı)

            Burun sürüntüsü (özel taramalar dışında)

 Aşağıda isimleri yazılı örneklerden sürüntü örneği yerine doku veya aspirasyon örneklerinin laboratuvarımıza gönderilmesi uygundur. 

            Yanık dokusu

            Dekübit yarası

            Perirektal apse

            Yüzeyel ağız ve periodontal lezyonlar

            Kulak

Aşağıda isimleri yazılı klinik örneklerden anaerob kültür yapılmamaktadır.

            Boğaz, balgam, bronkoalveolar lavaj (BAL), servikal sürüntü, endotrakeal aspirat, vajen sürüntüsü gibi.

 

Aerob Kültür ve Mantar Kültürleri

Boğaz kültürü

Kültür alınmadan önce bir şey yememeye özen gösteriniz, eğer yemiş iseniz birkaç kez ağzınızı çalkaladıktan veya dişlerinizi fırçaladktan sonra kültür aldırınız. Kültür alınırken eküvyonun (steril ucu pamuklu çubuk) dile ve dişe değmemesi için ağzınızı iyice açmaya özen gösteriniz ve tükrük ile bulaş olmamasına dikkat ediniz. Boğaz kültürleri taşıyıcı bir besiyeri içine alınması nedeniyle 24 saate kadar bu ortamda bekleyebilmektedir. Ancak örneğin güneş ışığı altında kalmaması ve uygun ortamda tutulması çok önemlidir. Bu nedenle örnek alınır alınmaz en kısa zamanda laboratuvara getiriniz.

 

Balgam kültürü

Sabah ilk balgam örneği verilmesi en uygunudur. Ağız birkaç kez su ile çalkalandıktan ve diş fırçalandıktan sonra derin bir nefes alarak balgam çıkartılır ve tükrük ile bulaşmamasına özen göstererek laboratuvardan alınan steril kaba koyarak teslim edilir. Balgam çıkaramayan çocuk hastalara muayene oldukları bölümde yardım verilmektedir.

 

İdrar kültürü

Muayene olunan bölümün hemşirelerinden dezenfektanlı pamuk ve steril idrar kabı alındıktan sonra dezenfektanlı pamuk ile idrar yapılan bölge temizlenir (kadınlar için önden arkaya doğru, erkekler için ise ortadan başlayarak kenara doğru çepeçevre bir kez silmek yeterlidir), dezenfektan kuruduktan veya  kuru pamukla kurulandıktan sonra ilk gelen idrar dışarıya, orta kısmı steril idrar kabı içine ve yine son kısmı dışarıya atarak "orta akım idrar" verilir.  İdrarını tutamayan küçük çocuklara muayene oldukları bölümde hemşireler yardımcı olmaktadır. Kültür için alınan  idrar bir saat içinde  laboratuvara getirilmeli,  beklemek zorunda kalınırsa mutlaka buzdolabında tutulmalıdır.

 

Dışkı kültürü

Muayene olunan bölümde steril eküvyon ile alınan dışkı veya rektal sürüntü örneği transport besiyerinde laboratuvara ulaştırılır.

 

Püy kültürleri

Doktor tarafından steril taşıyıcı besiyerleri içine veya enjektör / tüp içine alınan kültürler en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalı, püyün nereden alındığı istek kağıdında belirtilmelidir.

 

Vajen ve üretral akıntı, BOS, konjunktiva kültürleri

Örnekleri kültür isteyen doktor tarafından alınan ve steril taşıyıcı besiyerine konan kültürler en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır.

 

Anaerob kültür

Doktor tarafından anaerob için özel taşıyıcı besiyerine alınan örneği en kısa zamanda laboratuvara ulaştırıız.

 

Tüberküloz kültürü

Balgam örneği

ARB ve/veya tüberküloz kültürü ve/veya tüberküloz moleküler tanısı: Bunun için sabah ilk balgam örneği alınız. Laboratuvardan alınmış olan steril FALCON tüpleri içine (dip tarafı konik tüp) yukarıda tarif edildiği gibi balgam çıkartılır.  ARB için üç gün üst üste balgam örneği verilmesi gerekmektedir. Balgam çıkaramayan çocuklardan açlık mide suyu alınır.

 

İdrar örneği

ARB ve/veya tüberküloz kültürü ve/veya tüberküloz moleküler tanısı: Steril FALCON tüpleri içine (dip tarafı konik tüp) sabah ilk idrarı en az 20 mL olacak şekilde alınır ve laboratuvara en kısa sürede iletilir.

 

Kemik iliği örneği

Servislerden alınan kemik iliği kültürleri için laboratuvarımızdan BACTEC 13A şişeleri alındıktan sonra en fazla 20 dakika içinde laboratuvarımıza ulaştırınız.

 

Özel kültürler

Actinomyces, boğmaca, Campylobacter, difteri, E. coli O157H7 ve Yersinia için kültür gönderileceği zaman önceden laboratuvar ile görüşülmelidir.

 

Sonuçların verilme günleri

·  Seroloji, moleküler testler ve bazı özel testler laboratuarımızda belirli günler çalışıldığından bu testler sekreterlikten verilen tarihte.

·  İdrar, boğaz, balgam, BAL, kateter kültürleri:  Üreme olmamışsa veya normal flora olarak çıkmış ise alındıktan bir gün sonra, üreme olmuş ise genellikle iki gün, nadiren üç-dört gün içinde.

·  Dışkı, vajen, üretral akıntı, DTA, burun kültürleri: Normal flora ise iki gün, üreme olmuş ise dört gün içinde.

·  Püy, BOS, parasentez, torasentez, perikard sıvısı, eklem sıvısı, konjunktiva, safra, açlık mide suyu: Üreme olmamış ise iki gün, üreme olmuş ise üç-dört gün içinde.

·  Mantar kültürü: En geç 10-12 gün içinde.

·  Anaerob kültür: En erken dört gün en geç üç haftada.

·  Tüberküloz kültürü: 50 gün içinde.

·  ARB: Ertesi gün.

·  Tüberküloz PCR: 10 gün içinde.

·  Örnekten yapılan direkt yaymaların inceleme sonuçları: 1-2 saat içinde verilmektedir.

 

Sonuçlarda kullanılan terimler

·  Normal flora: Alınan örnekte normalde olması gereken mikroorganizmalardan başka üreme olmadığını göstermektedir.

·  Patojen bakteri üremedi: Dışkı örneğinde olmaması gereken bakterilerin üremediğini göstermektedir.

·  Kontaminasyon: İdrar örneğinin uygun bir şekilde alınmadığını ve gaita ile bulaş olduğunu göstermektedir.

·  Koloni: Bir bakteriden köken alan bakteri topluluğudur. İdrar kültürleri için koloni sayısı bildirilmektedir. Bir mililitre idrarda en az 100.000 koloni üremişse idrar yolu enfeksiyonu olduğu söylenebilir. Ancak tedavi sırasında veya tedavi sonrasında alınan idrar kültürlerinde bir mililitrede 10.000-100.000 koloni olması da anlamlı kabul edilmektedir.

·  Püy: Vücuttaki herhangi bir bölgede bulunan irinli lezyonlar için kullanılmaktadır.

·  ARB (aside ve alkole dirençli basil): Genellikle tüberküloz basilini tanımlamakta kullanılır ve tüberküloz hastalığını saptamada kullanılacak birinci basamak testtir. ARB pozitif olması mutlaka tüberküloz hastalığını göstermez, beraberinde hastanın kliniği veya radyolojisinin tüberküloz ile uyumlu olması veya kültür pozitifliği de gerekmektedir. Çünkü tüberküloz dışındaki diğer mikobakteriler ve bazı mikroorganizmalar da ARB pozitif görülebilirler. ARB (-); (+); (++); (+++) veya (++++) şeklinde sonuç verilmektedir. ARB (+): örnekteki basil miktarının nadir olduğunu; ARB (++++): örnekteki basil miktarının çok fazla olduğunu göstermektedir.

·  Tüberküloz moleküler tanısı: Tüberküloz basilinin DNA’ sının çoğaltılarak gösterilmesi temeline dayanmaktadır. Bakterinin ölü veya canlı olması sonucu etkilememektedir. Pozitif sonuç, örnekte tüberküloz basiline ait DNA’ nın varlığını göstermektedir. 

·  BOS (beyin-omurilik sıvısı): Menenjit düşünüldüğü zaman hastanın doktoru tarafından alınır.

 

Tetkikler sırasındaki uyumunuz ve yardımınız kendi sağlığınıza yönelik en fazla katkıyı sağlamamız için çok önemlidir. İşbirliğinize teşekkür ederiz. Geçmiş olsun!

 

Doktorlarımız    Başa Dön

Prof. Dr. Deniz Gür (Ph.D.) (Mikrobiyoloji)

Doç. Dr. Aslı Akhun Pınar (Biyokimya)

 

 

Laboratuvarlarımıza ulaşmak için     Başa Dön 

Çocuk Acil Biyokimya Laboratuvarı

Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Acil Biyokimya Laboratuvarı, Çocuk Acil Servisi’nin içindedir. Çocuk Acil Servisi, Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi’nin Zemin Katı’nda yer almakta olup 24 saat açıktır.

 

Telefon: 0-312-301179

 

Çocuk Hastanesi Laboratuvarı (Biyokimya-Mikrobiyoloji)

Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Biyokimya-Mikrobiyoloji Laboratuvarları Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi’nin Zemin Katı’ndadır. 1 veya 2 No.’lu kapılardan girildikten sonra Erişkin Hastanesi’nin ana koridorlarına yürürken sağdadır.

 

Çocuk Hastanesi Laboratuvarına örnek kabulü Mavi/Yeşil Salonda bulunan Laboratuvar Sekreterliği tarafından yapılmaktdır. Mavi/Yeşil Salon Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Acil Servisi’nin yanındadır.

 

Telefon: 0-0312-3051179 / 3051180 / 3051181

Her Hakkı Saklıdır © 2011 Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Bilgi İşlem Müdürlüğü
info@hacettepe.com.tr