English | Arama | İletişim

İmmünoloji

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

İMMÜNOLOJİ ÜNİTESİ

 

Ünitemizde doğuştan bağışıklık sistemi hastalıklarının (immün yetmezlik) tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Bağışıklık sistemi hastalığı tanısı alan hastaların bir kısmı aylık olarak polikliniğimizde damardan antikor (IVIG) tedavisi almaktadır. Ayrıca kemik iliği nakil ünitesinde uygun vericilerden  kemik iliği veya damarından alınan kandan kök hücreler ayrılarak nakil yapılmaktadır. Ünitemiz Türkiye’de en geniş çapta immünolojik tetkikin yapılabildiği laboratuvara sahip tek merkez özelliğini taşımaktadır. Bu hastalıkların tanısında kullanılan testlerin yapıldığı laboratuvarın yanısıra bağışıklık sisteminin fonksiyonlarının tayin edildiği steril kültür odası, karanlık oda ve moleküler araştırma laboratuvarımızda hastalıkların ileri çalışma testleri yapılmaktadır. Ayrıca kandan kök hücre ayrıştırılması da yapılabilmektedir.

 

Ülkemizde bağışıklık sistem yetmezlik hastalıkları gelişmiş ülkelerden daha sık görülmekte olup moleküler çalışmalar konusunda bu ülkelerdeki bazı gruplarla ortak çalışmalar yapılmakta ve bazı hastaların kardeşlerinde doğum öncesinde tanı (prenatal tanı) konulabilmektedir.

 

Ünitemiz Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi’nde hizmet vermektedir. Ancak Hacettepe Onkoloji ve Erişkin Hastanesi’nden konsültasyon istenen hastalara ve istenilen testler için de gerekli hizmet verilmektedir. Türkiye’de sadece doğuştan bağışıklık sistemi hastalıkları ile ilgilenen ilk ve tek bölüm olan ünitemizde 3 öğretim üyesi, 1 uzman doktor, 1 hemşire, 3 biyolog ve 1 tekniker görev yapmaktadır. Ünitemiz Türkiye’de bu hastalık grubundaki en geniş seriye sahipken, ataksi-telanjiektazi olarak bilinen hastalık tanısı ile dünyadaki en büyük hasta grubunu izlemektedir.

 

 Bölümümüzde yapılan tıbbi hizmetler

 Doktorlarımız

 Randevu almak için

 Bölümümüze ulaşmak için

 

 

Bölümümüzde yapılan tıbbi hizmetler    Başa Dön

Hastaların enfeksiyonlarının değerlendirilmesi ve tedavisi: Aileden alınan hikaye ve yapılan fizik muayene sonunda olası bağışıklık yetmezlik hastalığının tanısına yönelik laboratuvar çalışmaları yapılmaktadır. Tanı konulan hastaların kontrollerle yakın takibi yapılmakta ve damardan immünglobulin alan hastaların ilaçları poliklinikteki tedavi odasında doktor nezaretinde hemşiremiz tarafından verilmektedir.

 

Yapılan testlerin bazıları (transformasyon testi, doku tiplendirmesi, NBT testi, kemotaksis testi gibi) haftanın belirli günlerinde yapıldığı için randevu alınması  gerekmekte ve bunun için poliklinik doktorlarımız yardımcı olmaktadır.

 

Doktorlarımız    Başa Dön

Prof. Dr. F. İlhan Tezcan (Başkan)
Doç. Dr. Deniz Çağdaş Ayvaz

 

Randevu almak için    Başa Dön

Takipteki hastalarımıza kontrol için randevu bölüm sekreterliğinden bizzat başvurarak veya telefonla verilmekte, ancak randevu dışında, şikayetle gelen hastalara da gereken hizmet verilmektedir. Daha önce bölümümüzde değerlendirilmemiş hastaların randevu alabilmeleri için ise çocuk hastanemizdeki herhangi bir bölüm tarafından bölümümüzden konsültasyon istenmesi gerekmektedir. Bu durumda sadece sekreterliğe başvuru ile randevu almaları mümkün olacaktır.

 

Bölümümüze ulaşmak için    Başa Dön

Ünitemizin laboratuvarları Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'nin B katında, polikliniğimiz ise bir üst kattadır (B katı).

 

Telefonlar: 0-312-3051170 (Poliklinik Sekreterliği)

0-312-3051167 (Laboratuvar)

0-312-3051172 (Öğretim Üyeleri)

Her Hakkı Saklıdır © 2011 Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Bilgi İşlem Müdürlüğü
info@hacettepe.com.tr