English | Arama | İletişim

Göğüs Hastalıkları

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Bölümümüz Hacettepe Erişkin Hastanesi’nde hizmet vermekte  ve yer almaktadır. Erişkin İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı, Sigara Bıraktırma Ünitesi ve Uyku ve Bronkoskopi Laboratuvarları ile modern tıbbın kapsamındaki bütün tanısal ve tedavi edici işlemler Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim üye ve görevlileri başta olmak üzere uzman personel tarafından gerçekleştirilmektedir.

Her hafta çarşamba günleri bölümümüz bünyesinde Multidisipliner Torasik Onkoloji Konseyi toplanmaktadır.

 

 Bölümümüzde verilen tanı ve tedavi işlemleri

 Doktorlarımız

 Randevu almak için

 Bölümümüze ulaşmak için

 

 

Bölümümüzde yapılan tanı ve tedavi işlemleri    Başa Dön

Solunum fonksiyon testi

Bronkodilatasyon testi

Fiberoptik fleksibl bronkoskopi

Rijid bronkoskopi

Torasentez

Kapalı plevra biyopsisi

Medikal (tanısal) torakoskopi

Plöridezis

Polisomnografi (uyku testi)

USG altında ince iğne aspirasyonu ile perkütan akciğer biyopsisi
Sigara bıraktırma

 

Solunum fonksiyon testi

Spirometre adı verilen özel bir cihaz yardımı ile akciğer fonksiyonlarınızın ölçülmesi işlemidir. Test mesai saatlerinde, randevuya ihtiyaç olmadan yapılmaktadır. Sonuç testin sonrasında verilmektedir.

 

Bronkodilatasyon testi

Bronkodilatör adı verilen nefes açıcı ilacın uygulanışı sonrası solunum fonksiyon testinin tekrarlanması ile ilaç yanıtının değerlendirilmesidir. Test mesai saatlerinde, randevuya ihtiyaç olmadan yapılmaktadır. Sonuç testin sonrasında verilmektedir.

 

Fiberoptik fleksibl bronkoskopi

Bronkoskopi ince, ucu kıvrılabilir bir kamera (fiberoptik bronkoskop) ile akciğerlerdeki büyük havayollarının değerlendirilmesi işlemidir. Bu işlem ile hava yollarının direkt olarak görüntülenmesi sağlanmaktadır. Bronkoskopi işlemi yapılmadan önce, ilgili hastanın bölümümüzde değerlendirilmiş olması gerekmektedir. Bronkoskopi eşliğinde yapılan işlemler şu şekilde sıralanabilir:

 

Bronş lavajı-bronkoalveolar lavaj

Bronkoskopi işlemi sırasında akciğerin belirli bir bölgesine sıvı (serum fizyolojik) verilip, geri alınması ve bu sıvının tetkik edilmesidir.

 

Transbronşiyal akciğer-forseps biyopsi

Fiberoptik bronkoskopi esnasında özel biyopsi aletleri ile hava yollarından ve akciğer dokusundan örnekler alınmasıdır.

 

Transbronşiyal lenf nodu aspirasyonu

Fiberoptik bronkoskopi esnasında özel iğne yardımı ile hava yolları etrafında bulunan lenf bezlerinden biyopsi örnekleri alınmasıdır.

 

Bu işlemlerin hangisinin yapılacağına işlem öncesinde veya işlem sırasında doktorunuz karar verecektir.

 

Bronkoskopi işlemi öncesi bilmeniz gerekenler

İşlem öncesi gece yarısından sonra aç kalınmalıdır ancak tansiyon, kalp rahatsızlığı ya da başka bir hastalık nedeni ile sürekli alınan ilaçlar az bir miktar su ile alınabilir.

 

Yüksek tansiyon, kalp hastalığı veya nörolojik hastalığı bulunan kişilerin işlem öncesinde takip edilen bölüm tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Bazı hastalarda işlem öncesinde kan tetkiki gerekebilir.

İşlem sınırlı uyuşturma ile yapılmaktadır. Yapılacak olan örneklemeye göre işlemin süresi 15-30 dakika arasında değişmektedir.

İşlemden sonra yaklaşık bir saatlik bir gözetim sonrasında kişi hastaneden ayrılabilir, iki saat sonra yemek yiyebilir.

İşlem raporu işlemden sonra hemen verilmektedir.

Rijid bronkoskopi

Özel rijid bronkoskopi aleti ile hava yollarının direkt olarak değerlendirilmesidir. Lokal ya da genel anestezi altında yapılmaktadır. Genellikle havayollarına kaçan yabancı cisimlerin çıkarılmasında kullanılmaktadır.

 

Rijid bronkoskopi işlemi öncesi bilmeniz gerekenler

İşlem lokal ya da genel anestezi altında yapılmaktadır. Genel anestezi altında yapıldığında kişinin hastaneye yatırılması gerekmektedir.

 

İşlem öncesi gece yarısından sonra aç kalınmalıdır ancak tansiyon, kalp rahatsızlığı ya da başka bir hastalık nedeni ile sürekli alınan ilaçlar az bir miktar su ile alınabilir.

 

Yüksek tansiyon, kalp hastalığı veya nörolojik hastalığı bulunan kişilerin işlem öncesinde takip edilen bölüm tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Bazı hastalarda işlem öncesinde kan tetkiki gerekebilir.

 

Yapılacak olan örneklemeye göre işlemin süresi 15–30 dakika arasında değişmektedir.

 

İşlemden sonra birkaç saatlik bir gözetim sonrasında kişi hastaneden ayrılabilir, iki saat sonra yemek yiyebilir.

 

İşlem raporu işlemden sonra hemen verilmektedir.

 

Torasentez

Bazı hastalıklarda plevra adı verilen akciğer zarları arasında sıvı toplanabilir (plevral efüzyon). Torasentez işlemi toplanan bu sıvının ultrason ile değerlendirilmesi ve sınırlı uyuşturma altında sıvıdan örnek alınması ve tetkik edilmesidir (tanısal torasentez). Bazı durumlarda bu sıvının bir kısmı boşaltılmaktadır (boşaltıcı torasentez).

 

Kapalı plevra biyopsisi

Göğüs kafesinin iç kısmını kaplayan akciğer zarından (parietal plevra) özel bir iğne ile biyopsi alınmasıdır.

 

Kapalı plevral biyopsi işlemi öncesinde bilmeniz gerekenler

İşlem randevusu bölümümüzde yapılacak olan değerlendirme sonrasında verilmektedir.

Bazı hastalarda işlem öncesi kan tetkiki gerekebilir.

İşlem sırasında hastanın tok olması tercih edilmektedir.

İşlem sınırlı uyuşturma altında yapılmaktadır.

Kısa bir gözetim süresinden sonra kişi hastaneden ayrılabilir.

 

USG altında ince iğne aspirasyonu ile perkütan akciğer biyopsisi

Perkütan akciğer biyopsisi, periferal tümöral kitlelerden, ultrasonografi altında ince iğne aspirasyon biyopsisi olarak, bölgesel anestezi ile yapılmaktadır.

 

Medikal (tanısal) torakoskopi

Sınırlı uyuşturma altında göğüs duvarına açılan küçük bir kesi ile göğüs boşluğuna ulaşılması ve özel video kamera görüntüleme ile akciğer yüzeyinin ve göğüs iç kafesinin değerlendirilmesi ve biyopsi örneklerinin alınmasıdır. Bu işlem için kişinin hastaneye kısa süreli yatışı gereklidir.

 

Plöridezis

Akciğer zarlarının birbirine çeşitli ajanlar (talk, tetrasiklin) ile yapıştırılması işlemidir. Bu işlem öncesinde kişinin bölümümüzde değerlendirilmiş olması gerekmektedir.

 

Polisomnografi (uyku testi)

Uyku solunum bozukluklarında tanı ve tedavi planı için yapılan uyku solunum çalışmasıdır. Bu çalışma için bölümümüzde kişinin değerlendirilmesi ve randevu verilmesi gerekmektedir. Uyku sırasındaki solunum değişiklikleri bilgisayar yardımı ile değerlendirilecek, gerek görülürse tedavi için maske yardımı ile burundan basınçlı hava (solunum yollarının kapanmasını engelleyecek şekilde) verilecektir. Gece görevli teknisyen uyku durumunuzu, solunum durumunu, kalp hızını izlemek için size elektrotlar bağlayacak, uyku süresince sabah (saat 8.00) test bitimine dek başınızda bekleyecek, gerekli durumda müdahale edilmesini sağlayacaktır.

 

Uyku testi işlemi öncesi bilmeniz gerekenler

Rahat uyuyabilmeniz için test günü gündüz uyunmaması, çay, kahve içilmemesi önerilir. Erkek hastalarımızın sakal tıraşı olmuş şekilde gelmeleri gerekmektedir. Uyku için kullanılan bir ilaç varsa, bu konuda sorumlu uzman hekime danışılması önerilir. Sağlıklı bir test için refakatçinin olmaması gerekir. Metal takı, cep telefonu gibi aletler kaydı bozabileceği için getirilmemeli, cep telefonu test sırasında kapatılmalı, protez diş varsa test sırasında çıkarılmalıdır. Hastaların giysileri ve eşyalarını içinde saklayabilecekleri kilitli bir dolap verilmektedir. Evden çıkmadan önce hafif bir yemek yenmesi önerilmektedir. Test akşamı saat 22.00’de hastaneye gelinmelidir. Gece boyunca görevli bir uyku teknisyeni kayıt için gerekli bağlantıları yapacak, olası sorunlarda gerekli girişimin yapılmasını sağlayacaktır. Uyku testi (Polisomnografi tetkiki) ve yatış sırasında yapılacak işlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi bölüm sekreterliğince özet bir formda verilmektedir. Testin sonucu bir hafta içerisinde bölümümüzden alınabilir. Sonuçlar hastaların çağrıldığı Pazartesi günleri saat 11.00’de Kulak Burun Boğaz Bölümü ve Diş Hekimliği Ortodonti Bölümü’nün katılımıyla düzenlenen Uyku Konseyi Toplantısı’nda değerlendirilmekte ve tedavi önerilerinde bulunulmaktadır.

 

İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı

 

Deri prick (allerji) testi

Sıvı şeklinde olan test solüsyonu kolun dirsekten itibaren iç kısmına damlatılır ve lanset adı verilen ince bir iğne ile cilt içine girmesi sağlanır. Hastanın kendine özgü deri reaktivitesini saptamak amacı ile aynı zamanda pozitif ve negatif olmak üzere iki kontrol testi uygulanır.
 
Cilt tepkisi 15 dakika sonra cetvel ile okunur. Çevresinde kırmızı bir hale olması testin pozitif olduğunu göstermektedir. Bu bulgu kişinin klinik verileri ile birlikte değerlendirilmektedir.

Allerji testi işlemi öncesi bilmeniz gerekenler
Test yapılacak kişinin testin 20 gün öncesine kadar herhangi bir alerji ilacı (antihistaminikler) kullanmamış olmalıdır.

İlaç provokasyon (ilaç allerji) testi

Bu test ilaç alerjisi tanısı düşünülen hastaların bölümümüzde değerlendirilmesi sonrasında yapılmaktadır ve randevu alınması gerekmektedir. Testin olduğu sabah kişi saat 09:00’da aç karnına gelir. Başlangıç kan basıncı, nabız, solunum sayısı ve tepe akım hızları (PEF) değerleri ölçülür. Teste önce laktoz (şeker) ile başlanır, sonrasında 20 dakika ara ile yavaş yavaş doz arttırılarak test ilacı verilir. Hastanın tüm ölçümleri tekrarlanır, 5. ve 20. dakikalarda PEF ölçümü yapılır. Herhangi bir dozda kişide reaksiyon (ciltte kaşıntı-kızarıklık, göz ve/veya dudak etrafında şişme, nefes darlığı, ses kısıklığı, yutma güçlüğü, kan basıncında düşme, solunum sayısında artış ve PEF değerinde düşme) gözlenirse teste son verilir ve gerektiğinde tıbbi müdahale uygulanır. Öğle yemeği olarak kişi yanında beyaz peynir ve ekmek getirmelidir, diğer yiyecekler test boyunca yasaktır. Test saat 16.00’da bitmektedir. Gerekli görülen hastalara ilaç alerji kartı verilmektedir.

 

Doktorlarımız    Başa Dön

 

Prof. Dr. A. Salih Emri (Anabilim Dalı Başkanı) - Tam zamanlı

Prof. Dr. Lütfi Çöplü - Kısmi zamanlı

Prof. Dr. Ziya Toros Selçuk - Kısmi zamanlı

Prof. Dr. Ahmet Uğur Demir - Tam zamanlı

Prof. Dr. Ali Fuat Kalyoncu- İmmünoloji ve Allerji
Prof. Dr. Gül Karakaya- İmmünoloji ve Allerji

Randevu almak için    Başa Dön

Bölümümüzde poliklinik muayene randevuları 444 4 444 numaralı telefondan ve www.hacettepe.com.tr adresindeki “Online Randevu Al” linkinden verilmektedir.
Çarşamba günleri tam gün eğitim günüdür. Diğer günler ise tüm gün muayene yapılmaktadır.
 

Sigara Bıraktırma Ünitesi

Bölümümüzde 2 Şubat 2013 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamış olan Sigara Bıraktırma Ünitemizden randevu almak için 444 4 444 numaralı telefondan ve www.hacettepe.com.tr adresindeki “Online Randevu Al” linkinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Bölümümüze ulaşmak için    Başa Dön

Anabilim dalımız öğretim üyeleri, göğüs hastalıkları polikliniği, solunum test ve bronkoskopi laboratuarı Hacettepe Erişkin Hastanesi 7 no.lu kapısından girildikten sonra 1. katta bölüm 71’de bulunmaktadır. Alerji Ünitesi 7 no.lu kapıdan girildiğinde kapı girişinin sağındaki koridor içindedir. Göğüs Hastalıkları Bölümünde ve Erişkin Alerji Ünitesi’nde hizmet vermekte olan 2 ayrı sekreterlik bulunmaktadır.

Onkoloji Hastanesi Bronkoskopi Ünitesi -1. katta Bölüm 90 içerisinde hizmet vermektedir.

İmmünoloji ve allerji polikliniği Hacettepe Erişkin Hastanesi 7 no.lu kapısından girildikten sonra kapı girişinin sağındaki koridor içindedir.

Telefonlar: 0-312-3051531

0-312-3054116 (Göğüs Hastalıkları)

0-312-3100809 (Göğüs Hastalıkları-Faks)
                    0-312-3053231 (Onkoloji Bronkoskopi)

0-312-3051721 (İmmünoloji ve Allerji)

Her Hakkı Saklıdır © 2011 Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Bilgi İşlem Müdürlüğü
info@hacettepe.com.tr