English | Arama | İletişim

 

Büyük Acil

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hastanesi’nin D katında, Acil Tıp Anabilim Dalı Büyük Acil Servisi yer almaktadır. Büyük Acil Servisimizde ilk yardım ve acil tedavi hizmetleri verilmektedir.

 

Acil Servis’imizde 1 öğretim üyemiz, 5 öğretim görevlimiz, acil tıp araştırma görevlisi doktorlarımız, hemşirelerimiz, hastabakıcılarımız ve kayıt memurlarımız ile 24 saat boyunca her türlü acil duruma müdahale edebilecek ekipmana sahibiz.
 
Acil Servis’imizde toplam 32  sedye, 8 yataklı monitorlü gözlem odası ve aynı anda 4  hastaya müdahale yapılabilecek  iki bölmeli bir resüsitasyon (yeniden canlandırma) odası vardır. Ayrıca alçı ve atel işlemlerinin yapılabildiği bir ortopedi odası, jinekolojik (kadın hastalıkları ile ilgili) muayeneler için jinekolojik masası olan bir jinekoloji odası ve küçük cerrahi işlemlerinin yapılabildiği ameliyathane odası bulunmaktadır. Acil Servis’imizde resüsitasyon odasına yakın şekilde yer alan ambulans girişi vardır.

 

Ayaktan gelen hastalar öncelikle ilk muayene odamıza alınırlar ve burada görevli paramedik tarafından triyaj (hastalıklarının aciliyet sırasına göre muayene odalarına alınması) yapılır. Sonra sekreterliğimizde kayıt işlemlerine geçilir. Muayene odalarımızda uzman doktorlarımızın süpervizyonunda asistanlarımız tarafından ilk müdahalesi, tanı ve tedavisi gerçekleştirilir. Hastaneye yatması gereken hastalar hastalıklarıyla ilgili bölümlerin konsültan doktorlarına danışılır.

 

 Bölümümüzde verilen tıbbi hizmetler

 Doktorlarımız

 Bölümümüze ulaşmak için

 

Bölümümüzde verilen tıbbi hizmetler    Başa Dön

Acil Servis’imizde her türlü erişkin hastaya ilk müdahale, resusitasyon (yeniden canlandırma) ve acil hastalıkların tedavisi yapılabilmektedir. Acil Servis kalp krizi, kalp ritim bozuklukları, yüksek ateş, karın ağrıları, mide kanamaları, inme (felç), kesiler, kırıklar, trafik kazaları, düşmeler, ani kalp durması, darplar, zehirlenmeler, intihar girişimleri vb birçok acil duruma ilk müdahale ve tedavi yapılan yerdir. Hastanemizde bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi, kan tetkikleri vb birçok tetkik 24 saat boyunca yapılabilmektedir.

 

Aşağıda acil serviste muayene olacak bir hastanın izlediği basamaklar tarif edilmiştir. Erişkin Acil Servisimizde 18 yaş ve yukarısı hastaların tedavisi yapılırken  17 yaş ve altı hastaların tedavisi Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi’ndeki Çocuk Acil Servisi’nde yapılmaktadır. Çok acil durumlarda 17 yaş ve altı hastaların ilk müdahalesi de Erişkin Acil’de yapıldıktan sonra çocuk hastanesine transfer edilmektedir.
 

Acil Servis hizmetlerinden nasıl yararlanırsınız?

 • Nefes almayan veya nabzı olmayan hastalar için ilk gördüğünüz görevliden yardım isteyiniz.

 • Yukarıdaki hastalar dışındakiler ilk muayene odasındaki görevli paramediklere başvurmalıdır.

 • Görevli paramedik şikayetlerinizi değerlendirerek bekleyen hastalar içinde sizi muayene sırasına koyacaktır. Bu arada sekreterlikten kayıt işlemleriniz gerçekleşecektir.

 • Sıranız gelinceye kadar paramedik sizi tekrar değerlendirecek ve durumunuzun ağırlaştığını düşünürse sizi öne alabilecek veya sizden daha ağır bir hasta gelirse ona öncelik tanıyabilecektir.

 • Acil Poliklinik içindeki tüm onay ve rapor yazımı işlemleri poliklinik sekreterliğinde yapılmaktadır (Gözlem Odası’nda yatan hastaların tetkik onayları Hasta Kabul bürosunda yapılmaktadır).

 • Siz veya yakınlarınız sekreterliğimizde kayıt yaptırırken Hacettepe Hastaneleri’nin önceden verdiği dosya numaraları varsa bunu vermeleri işlemlerin çabukluğu açısından faydalı olacaktır. Üzerinde TC Kimlik No’nuz olan geçerli bir kimlik kartı (ehliyet, nüfus cüzdanı gibi) vermeniz işlemlerinizin başlaması için yeterli olacaktır.

 • Sıranız gelince sizinle ilgilenecek olan asistan ve intörn doktorlarımız tarafından şikayetleriniz dinlenip, dosya kayıtlarınız tutulacak ve muayeneniz yapılacaktır.

 • Asistan doktorunuz kıdemli asistan doktor ve nöbetçi uzman doktorla birlikte sizin tedavi planınızı yapacaktır.

 • İntörn doktor eğer istenmişse sizden tetkik için kan alacaktır ve radyolojik tetkikleriniz için kağıt dolduracaktır. Bu tetkiklerin sonucunu takip edecektir. Eğer başlanmışsa size gerekli ilaçları verecektir. Hastanemizde olmayan ilaçları asistan doktorunuz reçete edecektir.

 • Eğer gerekiyorsa sizi ilgili bölümlerin konsültan doktorlarına danışacaklardır.

 • Konsültan doktorlar sizi muayene ettikten sonra gerekirse başka tetkikler yapılacak ve bunların sonuçlarıyla sizi acilden sorumlu öğretim üyelerine danışarak tedavi planınızı yapmamızda yardımcı olacaklardır.

 • Hastaneye yatmanız gerekebilir, ama ilgili bölümde yer olmayabilir. Bu durumda size Ankara içinde sağlık sigortanızın kabul edildiği bir hastanede yer bulmaya çalışacağız. Yine de yer bulamazsak hastalığınızın hayati tehlikesi geçinceye kadar tedaviniz Acil’deki imkanlar dahilinde yapılacaktır.

 • Bazı hastalıkların tanı veya tedavi için belirli bir süre hastaneye yatmadan Acil Servis’te izlenmesi gerekmektedir. Bu durumda sizi gözlem odamızda bir süre (24 saat) izleyebiliriz.

 • Hastanız hakkında bilgi almak ve ziyaret etmek en doğal hakkınızdır. Hastalarınızın tedavilerinin en kısa sürede yapılabilmesi için doktorlarınızı mümkün olduğunca az meşgul ediniz. Unutmayınız ki doktorunuz ne kadar çok hasta yakınına bilgi verirse, tedavide o kadar gecikme olabilecektir. Acil Servis içindeki ziyaretinizi hastanızın ve diğer hastaların sağlığı açısından (ayrıca kendi sağlığınız için de) mümkün olduğu kadar kısa tutunuz. Kalabalık hasta ziyaretlerinden kaçınınız.

 • Eğer şikayetiniz adli makamları ilgilendirecek bir durumsa, gelecekteki haklarınızın korunması ve sizi daha doğru şekilde tedavi edebilmemiz için lütfen olayın oluş biçimini doğru şekilde anlatınız. Tedavinizin doğru yapılabilmesi için gerçekleri bilmek zorundayız.

Acil Servis’te neden beklemek zorunda kalınabilir?

Acil Servis’te hastaların bekleme sebepleri çeşitlidir:

 

 • Acil Servis’e başvuran çok sayıda hasta vardır ve bunlardan bazıları hemen müdahale edilmesi gereken acil hastalardır ki bunlara sizden daha önce hizmet verilecektir.

 • Sizden teşhis amacıyla istediğimiz laboratuar, röntgen ve diğer testlerin sonuç vermesi zaman alır.

 • Eğer hastalığınızla ilgili bir konsültan doktora danışılmışsanız, ilgili konsültan doktorun sizi değerlendirmesi ve tekrar sorumlu öğretim üyelerine danışması zaman alabilir.

 • Sizi birden fazla dalda konsültan doktor görebilir ve sizin hastalığınıza en uygun tedavi planını kararlaştırmak için aralarında bilgl alışverişinde bulunmaları gerekir.

 • Hastaneye yatışınız yapıldıysa üst katlardaki yatağınızın hazırlanması zaman alabilir.

 • Bazen hastalığınızı daha iyi anlayabilmek için sizi ilk gören ve sevk eden doktorlarla konuşmak ve varsa hastanemizdeki dosyanızdaki eski bilgilere ulaşmak gerekir.

 • Sizin hastaneye yatmanız gereklidir, ama ilgili bölümde boş yatak yoktur ve Ankara’daki diğer hastanelerde de uygun yatak bulunamamıştır.

Acil’de gecikme nedeniniz ile ilgili sorularınız varsa sizin tedavinizi yapan doktorlardan gerekli açıklamayı alabilirsiniz.

 

Acil Servis’te kim kimdir?

Nöbetçi Uzman: Acil Servis’teki hastaların tedavisini düzenleyen ve denetleyen acil tıp uzmanı (hafta içi 08:00-24:00 arası Acil Servis’tedir)

 

Kıdemli Asistan Doktorlar: Nöbetçi uzman denetiminde hastaların tedavi planlarını yaparlar. Nöbetçi uzmanın olmadığı gece döneminde (00:00-08:00) kıdemli asistan denetiminde tedavi planları çizilir. Her 12 saatte bir araştırma görevlisi doktor grubu değişir.

 

Asistan Doktorlar: Nöbetçi uzman ve kıdemli asiastan doktorların denetiminde hastaların tedavi planlarını yaparlar. Her 12 saatte bir çalışan asistan doktor grubu değişir.

 

İntörn Doktorlar: Son sınıf tıp fakültesi öğrencilerdir. Daha önceki sınıflarda servislerde staj yaparak belirli bir deneyim ve teorik bilgi kazanmışlardır. Asistan doktorların nezaretinde tedavi planı içinde yer alırlar. Kan alma, ilaç verme vb işlemleri hastaların asistan doktorları nezaretinde yaparlar.

 

Hemşireler: Gözlem odası ve resusitasyon odalarındaki hastaların bakımı ile sorumludurlar.

 

Paramedikler: Hasta kabulunde triyaj (aciliyet sırası) ve hasta transferi sırasında eşlik eden sağlık görevlileridir.

 

Hastabakıcılar: Hasta bakımında ve taşınmasında hemşire ve doktorlara yardımcıdırlar.

 

Güvenlik Görevlileri: Sizin ve hastanızın güvenliğini sağlamakla görevlidirler.

 

Temizlik Görevlileri: Acil Servis’in temizliğini sağlarlar.

EKG Teknisyenleri: Acil Servis EKG çekimi yaparlar.

 

 

Doktorlarımız    Başa Dön

Prof. Dr. M. Mahir Özmen (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Mehmet Mahir Kunt (Öğretim Görevlisi, Acil Tıp Uzmanı)

Doç. Dr. Meltem Akkaş (Öğretim Görevlisi, Acil Tıp Uzmanı)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Karaca (Öğretim Görevlisi, Acil Tıp Uzmanı)

Dr. Bülent Erbil (Öğretim Görevlisi, Acil Tıp Uzmanı)

Yrd. Doç. Dr. Nalan Metin Aksu (Öğretim Görevlisi, Acil Tıp Uzmanı)

 

 

Bölümümüze ulaşmak için    Başa Dön

Ahmet Adnan Saygun Caddesi’nde, Sıhhiye Köprüsü’ne yakın taraftaki Hacettepe Hastanesi girişini kullanınız.

 

Ahmet Adnan Saygun Caddesi’ne ulaşmak için:

 

 • Eskişehir Yolu, İsmet İnönü Bulvarı, Atatürk Bulvarı (Kızılay tarafına), Ziya Gökalp Caddesi, Celal Bayar Bulvarı (Sıhhiye Köprüsü tarafı, sola), Ahmet Adnan Saygun Caddesi (Sıhhiye Köprüsü altından sağa dönünce), Hacettepe (hemen ilk sağda).

 • İstanbul Yolu, Konya Yolu, Celal Bayar Bulvarı (Sıhhiye Köprüsü üzerinden devam), Sıhhiye Köprüsü’nü geçince sağa, Refik Saydam Merkez Hıfzısıhha Enstitüsü arkasındaki sokağa sapınız, Libya Caddesi, Ahmet Adnan Saygun Caddesi, Hacettepe (hemen ilk sağda).

 • İrfan Baştuğ Caddesi, Atatürk Bulvarı, Hasırcılar Caddesi (İtfaiye Meydanı’ndan sola dönünce karşınızda), Ahmet Adnan Saygun Caddesi Hacettepe (Sıhhiye Köprüsü altından U dönüşü yapınca)

 • Turan Güneş Bulvarı, Cinnah Caddesi, Atatürk Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi, Celal Bayar Bulvarı (Sıhhiye Köprüsü tarafı, sola), Ahmet Adnan Saygun Caddesi (Sıhhiye Köprüsü altından sağa dönünce), Hacettepe (hemen ilk sağda).

 • Turgut Özal Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Hasırcılar Caddesi (İtfaiye Meydanı’ndan sola dönünce karşınızda), Ahmet Adnan Saygun Caddesi, Hacettepe (Sıhhiye Köprüsü altından U dönüşü yapınca).

Buradaki kapıdan girince tabelamızı göreceksiniz. Bahçe içindeki yolun sonundan U dönüşü yaptığınız zaman Acil Servis giriş kapısı önünde olacaksınız.

 

Acil durumlarda paniğe kapılmayınız ve hastanızın nefes alışına ve nabzına bakınız . Hemen Hızır Acil Servisi 112 no.lu telefondan (cep telefonlarından aynı şekilde çevirebilirsiniz) arayınız ve karşınıza çıkan görevliye durumu anlatınız.

 

Telefonlar: 0-312-3051690

0-312-3051691

 

Her Hakkı Saklıdır © 2011 Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Bilgi İşlem Müdürlüğü
info@hacettepe.com.tr