English | Arama | İletişim
Resim
Prof. Dr. Mustafa Yılmaz
KALP-DAMAR CERRAHİSİ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1989’da bitirdi. 1995’te Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Toraks-Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini aldı. 2003’te doçent, 2009 yılında profesör oldu.

ABD’de Houston’daki Baylor Tıp Fakültesi Methodist Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Bölümü’nde 6 ay süreyle torakoabdominal anevrizmaların cerrahisi ve off-pump koroner bypass cerrahisi konularında çalışmalarda bulundu.

Aort cerrahisi, koroner cerrahisi, kongenital kalp cerrahisi nin yanı sıra varislere bağlı venöz staz ülserlerinin tedavisinde SEPS (Sub Endofasial Perforanven Surgery) ve Reynaud hastalığında ve aşırı terleme (hiperhidrozis) hastalığında endoskopik (VATS) ameliyatla torakal sempatektomi özel ilgi alanlarını oluşturmaktadır.
 
Her Hakkı Saklıdır © 2011 Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Bilgi İşlem Müdürlüğü
info@hacettepe.com.tr