English | Arama | İletişim
Epilepsi Merkezi son teknolojik donanımlarla yenilendi
Epilepsi Merkezi son teknolojik donanımlarla yenilendi

Epilepsi Merkezi'miz dünyada tüm gelişmiş epilepsi merkezlerinde bulunan olanaklarla donanmış yeni haliyle çalışmalarını sürdürüyor. Merkezimizde her yaşta görülebilen ve önemli bir halk sağlığı sorunu olan epilepsinin tanı, tedavi ve cerrahisi konusunda dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemiz için öncü çalışmalar yapılıyor. Erişkin ve çocuk hastaların izleneceği epilepsi servisinde dört yatak bulunuyor. Erişkin ve pediatrik video-EEG monitörizasyonunda yüzey elektrotları yanında kafa içine yerleştirilen invazif elektrotlarla da çekim yapabilen 128 kanallı video-EEG cihazları, kortikal stimülasyon cihazları bulunuyor. Gelişmiş video-EEG teknolojisinin yanı sıra en yeni ve ileri nöroradyolojik görüntüleme teknikleri de (3 Tesla MRG, fonksiyonel MR, MR spektroskopi, SPECT) kullanılıyor. Bu serviste ülkemizde ilk defa bu kadar gelişmiş teknik olanaklar yanında konusunda uzmanlaşmış, kendini epilepsi tanı ve tedavisine adamış, multidisipliner bir ekip hizmet veriyor. Bu yöntemlerle epilepsi hastalarının tanı ve tedavisinin yanı sıra uygun hastalara güvenli epilepsi cerrahisi uygulanabiliyor. Bu ekipte erişkin ve çocuk epilepsisi konusunda yurt dışında eğitim almış nörologlar ile nöroşirürji, nöroradyoloji, nöropsikoloji, nükleer tıp, nöropatoloji uzmanları bir ekip olarak çalışıyor. Klinik hizmetlere, moleküler genetik ve temel nörolojik bilimler grupları da çalışmaları ile katkıda bulunuyor.

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri sizlere dünya standartlarında sağlık hizmeti sunmak amacıyla yenilenme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Sorularınız ve bilgi almak için telefonumuz: 0-312-3054093

24/08/2005

Her Hakkı Saklıdır © 2011 Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Bilgi İşlem Müdürlüğü
info@hacettepe.com.tr