HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi
Satın Alma Komisyon Başkanlığı

 

İhale kayıt numarası

:

2007/200925

SAYI

:

2008/50/

KONU

:

Teklif vermeye davet. (Pazarlık 21/f )

 

Bu mektup ......./......./2007 tarihinde [iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla gönderilmiştir/tarafınıza elden tebliğ edilmiştir]

 

 

                Aşağıda belirtilen (4) Kalem Tavuk Eti alımı işine ilişkin olarak yapılan yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunan isteklilerden fiyat teklifi alınmak suretiyle alım yapılacaktır. İhaleye ilişkin ihale dokümanı idarenin aşağıda belirtilen adresinde görülebilir ve 20,00.-YTL karşılığında satın alınabilir (İhaleye katılacak firmaların şartname almaları zorunludur). İhaleye katılmak için ihale dokümanına uygun olarak hazırlayacağınız yeterlik başvurunuzu en geç 27/12/2007 tarihi saat 14:00’e kadar ihale dokümanında belirtilen adrese ulaştırmanız gerekmektedir.

 

 

 

Adres : Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi                                                    

             Sağlık Hizmetleri Birimi Satınalma Müdürlüğü                                                       

             (H.Ü. Erişkin Hastanesi C Katı)

             Tel: 0312 3051104 – 0312 3051227

             Fax: 0312 3114192                                                                                            

             e-mail: satinal@hacettepe.edu.tr                                                                                   

                                                                      

TEKNİK ŞARTNAMELER

 

KODU: 903409

ET TAVUK KUŞBAŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

TAVUK ETİ KUŞBAŞI

 

SORUMLU

Muayene Komisyonu (Diyetisyen, Aşçı Başı, İaşe Memuru, Ambar Memuru)

 

REF.STD.NO

Tük Gıda Kodeksi Yönetmeliği Çiğ Kanatlı Eti ve Hazırlanmış Kanatlı Eti Karışımları Tebliği R.Gazete:07.07.2006/26221 Tebliğ No: 2006/29

 

KAYIT

Ürün Ret Kabul Formu, Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi

 

KONTROL SIKLIĞI

Her alımda  10 ambalajdan  1 örnek.

 

UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir.

 

KONTROL KRİTERİ

ÖZELLİK

 

BİYOLOJİK

Aerobik mezofilik bakteri : 5.0x105-5.0x106

Staphylococcus aureus : 5.0x102-5.0x103

Toplam küf ve maya : 1.0x103-1.0x104

Clostridium perfiringens : 2.0x101-1.0x102

Pseudomonas : 1.0x104-1.0x105

Bacillus cereus spp.:1.0x104-1.0x105

Salmonella spp.: 25 gr.’ da bulunmayacak

Ref: Türk Gıda Kodeksi, Çiğ Kanatlı Eti ve Hazırlanmış Kanatlı Eti Karışımları Tebliği

 

KİMYASAL

-

 

FİZİKSEL

Kendine özgü kokuda olmalıdır.

Tavuk eti  but etinden (derisiz) boyutları 30x30x30 mm +/- 5 mm olacak şeklinde marinasyonsuz hazırlanmış olacaktır. Max + 4°C’ de olmalıdır.

 

ORJİN

 Yerli Menşei

 

ÜRETİM METODU

-

 

AMBALAJ ve  DAĞITIM YÖNTEMLERİ

 

Teslim şekli torbalar içerisinde 10 - 20 kg.’  lık koliler halinde teslim edilecektir.

Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9’ uncu bölümündeki gibi olacaktır. Ambalaj üzerinde firma adı, adresi,  net ağırlığı, üretim ve son kullanma tarihi yazılı olacaktır. Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10’ uncu bölümündeki gibi olacaktır.

 

DEPOLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ

Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10’ uncu bölümündeki gibi olacaktır.

 

KULLANIM veya İŞLEMDEN ÖNCE HAZIRLAMA ve/veya İŞLEME

-

 

ANALİZ PERİYODU

Her ürün tesliminde ürüne ait veteriner sağlık raporu. Analiz Sertifikası (E.coli, Salmonella) Araç dezenfeksiyon raporu. Menşei belgesi.

 

İSTENEN BELGELER

1) 5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun  kapsamındaki ürünler için “ Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası “ verilmelidir.

2)İhaleye katılacak olan istekliler; ürünün ISO 22000 Kalite Belgesini ve / veya ürünün akredite bir kurumdan onaylı HACCP Belgesini vermelidir.

 

  

KODU: 903410

ET TAVUK PARÇA TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

PARÇA TAVUK ETİ (BUT - GÖĞÜS)

 

SORUMLU

Muayene Komisyonu (Diyetisyen, Aşçı Başı, İaşe Memuru, Ambar Memuru)

REF.STD.NO

Tük Gıda Kodeksi Yönetmeliği Çiğ Kanatlı Eti ve Hazırlanmış Kanatlı Eti Karışımları Tebliği R.Gazete:07.07.2006/26221 Tebliğ No: 2006/29

KAYIT

Ürün Ret Kabul Formu, Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi

KONTROL SIKLIĞI

Her alımda hepsine bakılır.

UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir.

KONTROL KRİTERİ

ÖZELLİK

BİYOLOJİK

Aerobik mezofilik bakteri : 5.0x105-5.0x106

Staphylococcus aureus : 5.0x102-5.0x103

Toplam küf ve maya : 1.0x103-1.0x104

Clostridium perfiringens : 2.0x101-1.0x102

Pseudomonas : 1.0x104-1.0x105

Bacillus cereus spp.:1.0x104-1.0x105

Salmonella spp.: 25 g’da bulunmayacak

Ref: Türk Gıda Kodeksi, Çiğ Kanatlı Eti ve Hazırlanmış Kanatlı Eti Karışımları Tebliği

KİMYASAL

-

FİZİKSEL

Kendine özgü kokuda olmalıdır.

Tavuklar göğüs ve but olarak alınacaktır. Tüyleri temizlenmiş, üzerlerinde likalanma, çürük, morarma ve ekşi koku olmayacaktır. Parça, but ve göğüsler dolgun etli, ağırlıkları 225-275 gr. arasında ve eşit sayıda olacaktır. Parça tavuklar günlük kesim olacak, dondurulmuş olmayacak, göğüsler ikiye bölünmüş, kanat, boyun, kursak, solunum borusu, yutak, akciğer, karaciğer, taşlık vb. iç organlarından tamamen temizlenmiş olacaktır. Göğüs ve butlarda boyun ve sırt kemiği bulunmayacaktır. Max + 4°C ’de olmalıdır.

ORJİN

 Yerli Menşei

ÜRETİM METODU

-

AMBALAJ ve  DAĞITIM YÖNTEMLERİ

 

Tavuk etleri, içindeki malın dışardan görünmesini engellemeyecek nitelikte polietilen ve benzeri malzemelerden yapılmış ambalajlar içerisinde kasalara koyulmuş şekilde teslim edilecektir. Kasalardaki tavukların içinde su olmayacaktır. Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9’ uncu bölümündeki gibi olacaktır. Ambalajlar üzerinde kesim ve son kullanma tarihi, firma adı ve adresini gösteren etiket bulunacaktır.Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10’ uncu bölümündeki gibi olacaktır.

DEPOLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ

Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10’ uncu bölümündeki gibi olacaktır.

KULLANIM veya İŞLEMDEN ÖNCE HAZIRLAMA ve/veya İŞLEME

-

ANALİZ PERİYODU

Her ürün tesliminde sağlık ve araç dezenfeksiyon raporu.

Her ürün tesliminde ilgili partinin analiz sertifikası ve Menşei belgesi

İSTENEN BELGELER

1) 5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun  kapsamındaki ürünler için “ Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası “ verilmelidir.

2)İhaleye katılacak olan istekliler; ürünün ISO 22000 Kalite Belgesini ve / veya ürünün akredite bir kurumdan onaylı HACCP Belgesini vermelidir.

 

KODU: 903411

ET TAVUK GÖĞÜS FLETO TEKNİK ŞARTNAMESİ 

TAVUK GÖGÜS  FİLETO

 

SORUMLU

Muayene Komisyonu (Diyetisyen, Aşçı Başı, İaşe Memuru, Ambar Memuru)

REF.STD.NO

Tük Gıda Kodeksi Yönetmeliği Çiğ Kanatlı Eti ve Hazırlanmış Kanatlı Eti Karışımları Tebliği R.Gazete:07.07.2006/26221 Tebliğ No: 2006/29

KAYIT

Ürün Ret Kabul Formu, Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi

KONTROL SIKLIĞI

Her alımda  10 ambalajdan  1 örnek.

UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir.

KONTROL KRİTERİ

ÖZELLİK

BİYOLOJİK

Aerobik mezofilik bakteri : 5.0x105-5.0x106

Staphylococcus aureus : 5.0x102-5.0x103

Toplam küf ve maya : 1.0x103-1.0x104

Clostridium perfiringens : 2.0x101-1.0x102

Pseudomonas : 1.0x104-1.0x105

Bacillus cereus spp.:1.0x104-1.0x105

Salmonella spp.: 25 gr.’ da bulunmayacak

Ref: Türk Gıda Kodeksi, Çiğ Kanatlı Eti ve Hazırlanmış Kanatlı Eti Karışımları Tebliği

KİMYASAL

-

FİZİKSEL

Kendine özgü kokuda olmalıdır. Filetolar tavuğun göğüs kısmından kemiksiz ve derisiz olarak 200 gr.’ lık parçalar halinde olacaktır. Tavuk filetolar, ızgarada pişirilmeye uygun şekilde inceltilmiş, görünür yağ içermeyecek ve marinasyonsuz hazırlanmış olacaktır.  Max + 4°C’ de olmalıdır.

ORJİN

Yerli Menşei

ÜRETİM METODU

-

AMBALAJ ve  DAĞITIM YÖNTEMLERİ

 

 Teslim şekli torbalar içerisinde 10 kg.’  lık koliler halinde teslim edilecektir.

Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9’ uncu bölümündeki gibi olacaktır.  Ambalaj üzerinde firma adı, adresi,  net ağırlığı, üretim ve son kullanma tarihi yazılı olacaktır. Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10’ uncu bölümündeki gibi olacaktır.

DEPOLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ

Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10’ uncu bölümündeki gibi olacaktır.

KULLANIM veya İŞLEMDEN ÖNCE HAZIRLAMA ve/veya İŞLEME

-

ANALİZ PERİYODU

Her ürün tesliminde ürüne ait veteriner sağlık raporu, analiz sertifikası, araç dezenfeksiyon raporu, menşei belgesi.

İSTENEN BELGELER

1)5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun  kapsamındaki ürünler için “ Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası “ verilmelidir.

2)İhaleye katılacak olan istekliler; ürünün ISO 22000 Kalite Belgesini ve / veya ürünün akredite bir kurumdan onaylı HACCP Belgesini vermelidir.

 

KODU: 903415

ET TAVUK ŞİNİTZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 

TAVUK ŞİNİTSEL

SORUMLU

Muayene Komisyonu (Diyetisyen, Aşçı Başı, İaşe Memuru, Ambar Memuru)

REF.STD.NO

Tük Gıda Kodeksi Yönetmeliği Çiğ Kanatlı Eti ve Hazırlanmış Kanatlı Eti Karışımları Tebliği R.Gazete:07.07.2006/26221 Tebliğ No: 2006/29

KAYIT

Ürün Ret Kabul Formu, Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi

KONTROL SIKLIĞI

Her alımda  10 ambalajdan  1 örnek.

UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir.

KONTROL KRİTERİ

ÖZELLİK

BİYOLOJİK

Aerobik mezofilik bakteri : 5.0x105-5.0x106

Staphylococcus aureus : 5.0x102-5.0x103

Toplam küf ve maya : 1.0x103-1.0x104

Clostridium perfiringens : 2.0x101-1.0x102

Pseudomonas : 1.0x104-1.0x105

Bacillus cereus spp.:1.0x104-1.0x105

Salmonella spp.: 25 g’da bulunmayacak

Ref: Türk Gıda Kodeksi, Çiğ Kanatlı Eti ve Hazırlanmış Kanatlı Eti Karışımları Tebliği

KİMYASAL

-

FİZİKSEL

Kendine özgü kokuda olmalıdır.

Bonfilesi ayrılmış tavuk göğüs etlerinden ortalama 100 - 120 gr. arasında düzgün bir biçimde dilimlenmiş olacaktır. Ürünün her iki tarafı malzeme ile kaplanmış olacaktır. Max + 4°C’ de olmalıdır.

ORJİN

Yerli menşei

ÜRETİM METODU

Beyaz buğday unu, modifiye gıda nişastası, sarı mısır nişastası, tuz içeren toz malzemenin su ile ½  oranında (1 ölçü toz malzeme 2 ölçü su) sulandırılması ile oluşturulan sıvı içerisinde ürüne yapışkanlık özelliği kazandırılacaktır. Beyaz buğday unu, su, maya, şeker, tuz, doğal oleorosin (E100) susam içeren kaplama malzemesi ile ürün ağırlığının % 25’ i kadar kaplanmış olarak getirilecektir.

AMBALAJ ve  DAĞITIM YÖNTEMLERİ

 

Ambalaj üzerinde firma adı, adresi, üretim ve son kullanma tarihi, standart işareti ve numarası olacak. Soğuk hava zincirini devam ettirecek kapalı araçlarda sevk edilecek ürün + 4 ºC’ nin altında, ambalajları 5 - 6 kg. ağırlığında dökme olarak sevk edilecektir. Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliği' nin 10’ uncu bölümündeki gibi olacaktır. Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9’ uncu bölümündeki gibi olacaktır. Ambalaj üzerinde firma adı, adresi, net ağırlığı, üretim ve son kullanma tarihi yazılı olacaktır.

DEPOLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ

Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10 ’uncu bölümündeki gibi olacaktır.

KULLANIM veya İŞLEMDEN ÖNCE HAZIRLAMA ve/veya İŞLEME

Çiğ olarak teslim edilecektir.

ANALİZ PERİYODU

Her ürün tesliminde ürüne ait veteriner  sağlık raporu, her örnekte yukarıdaki kriterleri gösteren parti analiz raporu. 

İSTENEN BELGELER

1) 5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun  kapsamındaki ürünler için “ Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası “ verilmelidir.

2)İhaleye katılacak olan istekliler; ürünün ISO 22000 Kalite Belgesini ve / veya ürünün akredite bir kurumdan onaylı HACCP Belgesini vermelidir.

 

 S.N.

Malzeme Kodu 

Açıklama

Miktar

Birim

1

903409

ET TAVUK KUŞBAŞI    

1,500

KİLO

2

903410

ET TAVUK PARÇA  

8,700

KİLO

3

903411

ET TAVUK GÖĞÜS FLETO   

6,500

KİLO

4

903415

ET TAVUK ŞİNİTZEL   

2,400

KİLO