HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi
Satın Alma Komisyon Başkanlığı

 

İhale kayıt numarası                 :     2011/28975

Sayı                                        :      2011/850/...

Konu                                       :      Doküman almaya ve teklif vermeye davet.

 Aşağıda cins ve miktarı belirtilen (3) Kalem Tavuk Eti Alımı, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi uyarınca ihale edilecektir. İhale dokümanı idarenin aşağıda belirtilen adresinde görülebilir ve satın alınabilir.

İhaleye katılmak için ihale dokümanına uygun olarak hazırlayacağınız teklifinizi en geç 03/03/2011 tarihi saat 15:00’a kadar ihale dokümanında belirtilen adrese ulaştırmanız gerekmektedir.

 

 

 

Adres: Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri

Birimi (H.Ü. Erişkin Hastanesi C Katı)

Tel: 0312 3051104 – 0312 3051227

Fax: 0312 3114192                                                                                             

e-mail: satinal@hacettepe.edu.tr      

 

KODU: 903405

ET TAVUK BONFİLE  TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

TAVUK GÖĞÜS  BONFİLE

SORUMLU

Muayene Komisyonu (Diyetisyen, Aşçı Başı, İaşe Memuru, Ambar Memuru)

REF.STD.NO

Tük Gıda Kodeksi Yönetmeliği Çiğ Kanatlı Eti ve Hazırlanmış Kanatlı Eti Karışımları Tebliği R.Gazete:07.07.2006/26221 Tebliğ No: 2006/29

KAYIT

Ürün Ret Kabul Formu, Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi

KONTROL SIKLIĞI

Her alımda  hepsine bakılır.

UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir.

KONTROL KRİTERİ

ÖZELLİK

BİYOLOJİK

AKS: 5X105-5X106

Staphylococcus aureus: 103-104

Salmonella spp.(kob): 25 g’da bulunmayacak

Listeria Monocytogenes (kob): 25 g `da bulunmamalı

Escherischia coli O157:H7: 25 g `da bulunmamalı

Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğ,Ek-1 Et ve Et Ürünlerine Ait  Mikrobiyolojik Değerler R.G: 06.02.2009-27133, Tebliğ No: 2009/06)

KİMYASAL

-

FİZİKSEL

Kendine has tat, koku, görünüş ve yapıda olacaktır. Bonfileler tavuğun göğüs kısmından kemiksiz ve derisiz olarak 200 gr’ lık parçalar halinde olacaktır. Tavuk bonfileler, ızgarada pişirilmeye uygun şekilde inceltilmiş,  görünür yağ içermiyecek ve marinasyonsuz hazırlanmış olacaktır.  Max + 4°C’ de olmalıdır.

ORJİN

Yerli Menşei

ÜRETİM METODU

-

AMBALAJ ve  DAĞITIM YÖNTEMLERİ

 

Teslim şekli torbalar içerisinde 10 kg’ lık koliler halinde teslim edilecektir.

Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9’uncu bölümündeki gibi olacaktır. Ambalaj üzerinde firma adı, adresi,  net ağırlığı, üretim ve son kullanma tarihi yazılı olacaktır. Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10’uncu bölümündeki gibi olacaktır.

DEPOLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ

Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10’uncu bölümündeki gibi olacaktır.

KULLANIM veya İŞLEMDEN ÖNCE HAZIRLAMA ve/veya İŞLEME

-

ANALİZ PERİYODU

Her ürün tesliminde sağlık ve araç dezenfeksiyon raporu ve menşei belgesi teslim edilmelidir. Her ürün tesliminde ilgili partinin mikrobiyolojik analizi firma tarafından yapılıp belgeler tarafımıza teslim edilecektir. Ek olarak ürünün her ay T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı’nda veya Düzen Laboratuvarlarında mikrobiyolojik ve kimyasal analizi firma tarafından yaptırılmalıdır.

İSTENEN BELGELER

1)    5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun  kapsamındaki ürünler için “ Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası “ verilmelidir.

2)  İhale üzerinde kalan firma, ürün teslim aşamasında her ürün için; ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini vermelidir.

 

KODU: 903409

ET TAVUK KUŞBAŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

 

TAVUK ETİ KUŞBAŞI

 

SORUMLU

Muayene Komisyonu (Diyetisyen, Aşçı Başı, İaşe Memuru, Ambar Memuru)

REF.STD.NO

Tük Gıda Kodeksi Yönetmeliği Çiğ Kanatlı Eti ve Hazırlanmış Kanatlı Eti Karışımları Tebliği R.Gazete:07.07.2006/26221 Tebliğ No: 2006/29

KAYIT

Ürün Ret Kabul Formu, Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi

KONTROL SIKLIĞI

Her alımda  hepsine bakılır.

UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir.

KONTROL KRİTERİ

ÖZELLİK

BİYOLOJİK

AKS:5X 105-5X106

Staphylococcus aureus: 103-104

Salmonella spp.(kob): 25 g’da bulunmayacak

Listeria Monocytogenes (kob): 25 g `da bulunmamalı

Escherischia coli O157:H7: 25 g `da bulunmamalı

Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğ,Ek-1 Et ve Et Ürünlerine Ait  Mikrobiyolojik Değerler R.G: 06.02.2009-27133, Tebliğ No: 2009/06)

KİMYASAL

-

FİZİKSEL

Tadı ve kokusu kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır. Tavuk eti,  but etinden (derisiz) boyutları 30x30x30 mm +/- 5 mm  olacak şekilde marinasyonsuz hazırlanmış olacaktır. Max + 4 °C’ de olmalıdır.

ORJİN

 Yerli Menşei

ÜRETİM METODU

-

AMBALAJ ve  DAĞITIM YÖNTEMLERİ

 

Teslim şekli torbalar içerisinde 10-20 kg’ lık koliler halinde teslim edilecektir.

Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9’uncu bölümündeki gibi olacaktır. Ambalaj üzerinde firma adı, adresi,  net ağırlığı, üretim ve son kullanma tarihi yazılı olacaktır. Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10’uncu bölümündeki gibi olacaktır.

DEPOLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ

Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10’uncu bölümündeki gibi olacaktır.

KULLANIM veya İŞLEMDEN ÖNCE HAZIRLAMA ve/veya İŞLEME

-

ANALİZ PERİYODU

Her ürün tesliminde sağlık ve araç dezenfeksiyon raporu ve menşei belgesi teslim edilmelidir. Her ürün tesliminde ilgili partinin  mikrobiyolojik analizi firma tarafından yapılıp belgeler tarafımıza teslim edilecektir. Ek olarak ürünün her ay T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı’nda veya Düzen Laboratuvarlarında mikrobiyolojik ve kimyasal analizi firma tarafından yaptırılmalıdır.

İSTENEN BELGELER

2)    5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun  kapsamındaki ürünler için “ Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası “ verilmelidir.

2)  İhale üzerinde kalan firma, ürün teslim aşamasında her ürün için; ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini vermelidir.

 

 

KODU: 903410

ET TAVUK PARÇA TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

PARÇA TAVUK ETİ (BUT - GÖGÜS)

SORUMLU

Muayene Komisyonu (Diyetisyen, Aşçı Başı, İaşe Memuru, Ambar Memuru)

REF.STD.NO

Tük Gıda Kodeksi Yönetmeliği Çiğ Kanatlı Eti ve Hazırlanmış Kanatlı Eti Karışımları Tebliği R.Gazete:07.07.2006/26221 Tebliğ No: 2006/29

KAYIT

Ürün Ret Kabul Formu, Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi

KONTROL SIKLIĞI

Her alımda hepsine bakılır.

UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir.

KONTROL KRİTERİ

ÖZELLİK

BİYOLOJİK

AKS: 5X105-5X106

Staphylococcus aureus: 103-104

Salmonella spp.(kob): 25 g’da bulunmayacak

Listeria Monocytogenes (kob): 25 g `da bulunmamalı

Escherischia coli O157:H7: 25 g `da

Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğ,Ek-1 Et ve Et Ürünlerine Ait  Mikrobiyolojik Değerler R.G: 06.02.2009-27133, Tebliğ No: 2009/06)

KİMYASAL

-

FİZİKSEL

Kendine has tat, koku, görünüş ve yapıda olacaktır. Tavuklar göğüs ve but olarak alınacaktır. Tüyleri temizlenmiş üzerlerinde likalanma, çürük, morarma ve ekşi koku olmayacaktır. Parça  but ve göğüsler dolgun etli, ağırlıkları 225 - 275 gr arasında ve eşit sayıda olacaktır. Parça tavuklar günlük kesim olacak, dondurulmuş olmayacak, göğüsler ikiye bölünmüş, kanat, boyun, kursak, solunum borusu, yutak, akciğer, karaciğer, taşlık vb. iç organlarından tamamen temizlenmiş olacaktır. Göğüs ve butlarda boyun ve sırt kemiği bulunmayacaktır. Max + 4 °C’ de olmalıdır.

ORJİN

 Yerli Menşei

ÜRETİM METODU

-

AMBALAJ ve  DAĞITIM YÖNTEMLERİ

 

Tavuk etleri, içindeki malın dışardan görünmesini engellemeyecek nitelikte polietilen ve benzeri malzemelerden yapılmış ambalajlar içerisinde kasalara koyulmuş şekilde teslim edilecektir. Kasalardaki tavukların  içinde su olmayacaktır. Tavuk but ve tavuk göğüs etleri ayrı kasalarda, birbirine karışmamaış şekilde olmalıdır. Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9’uncu bölümündeki gibi olacaktır. Ambalajlar üzerinde kesim ve son kullanma tarihi, firma adı ve adresini gösteren etiket bulunacaktır. Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10’uncu bölümündeki gibi olacaktır.

DEPOLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ

Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10’uncu bölümündeki gibi olacaktır.

KULLANIM veya İŞLEMDEN ÖNCE HAZIRLAMA ve/veya İŞLEME

-

ANALİZ PERİYODU

Her ürün tesliminde sağlık ve araç dezenfeksiyon raporu ve menşei belgesi teslim edilmelidir. Her ürün tesliminde ilgili partinin mikrobiyolojik analizi firma tarafından yapılıp belgeler tarafımıza teslim edilecektir. Ek olarak ürünün her ay T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı’nda veya Düzen Laboratuvarlarında mikrobiyolojik ve kimyasal analizi firma tarafından yaptırılmalıdır.

İSTENEN BELGELER

3)    5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun  kapsamındaki ürünler için “ Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası “ verilmelidir.

2)  İhale üzerinde kalan firma, ürün teslim aşamasında her ürün için; ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini vermelidir.

 

                                                                                   

KODU: 903405

ET TAVUK BONFİLE  TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

TAVUK GÖĞÜS  BONFİLE

SORUMLU

Muayene Komisyonu (Diyetisyen, Aşçı Başı, İaşe Memuru, Ambar Memuru)

REF.STD.NO

Tük Gıda Kodeksi Yönetmeliği Çiğ Kanatlı Eti ve Hazırlanmış Kanatlı Eti Karışımları Tebliği R.Gazete:07.07.2006/26221 Tebliğ No: 2006/29

KAYIT

Ürün Ret Kabul Formu, Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi

KONTROL SIKLIĞI

Her alımda  hepsine bakılır.

UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir.

KONTROL KRİTERİ

ÖZELLİK

BİYOLOJİK

AKS: 5X105-5X106

Staphylococcus aureus: 103-104

Salmonella spp.(kob): 25 g’da bulunmayacak

Listeria Monocytogenes (kob): 25 g `da bulunmamalı

Escherischia coli O157:H7: 25 g `da bulunmamalı

Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğ,Ek-1 Et ve Et Ürünlerine Ait  Mikrobiyolojik Değerler R.G: 06.02.2009-27133, Tebliğ No: 2009/06)

KİMYASAL

-

FİZİKSEL

Kendine has tat, koku, görünüş ve yapıda olacaktır. Bonfileler tavuğun göğüs kısmından kemiksiz ve derisiz olarak 200 gr’ lık parçalar halinde olacaktır. Tavuk bonfileler, ızgarada pişirilmeye uygun şekilde inceltilmiş,  görünür yağ içermiyecek ve marinasyonsuz hazırlanmış olacaktır.  Max + 4°C’ de olmalıdır.

ORJİN

Yerli Menşei

ÜRETİM METODU

-

AMBALAJ ve  DAĞITIM YÖNTEMLERİ

 

Teslim şekli torbalar içerisinde 10 kg’ lık koliler halinde teslim edilecektir.

Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9’uncu bölümündeki gibi olacaktır. Ambalaj üzerinde firma adı, adresi,  net ağırlığı, üretim ve son kullanma tarihi yazılı olacaktır. Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10’uncu bölümündeki gibi olacaktır.

DEPOLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ

Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10’uncu bölümündeki gibi olacaktır.

KULLANIM veya İŞLEMDEN ÖNCE HAZIRLAMA ve/veya İŞLEME

-

ANALİZ PERİYODU

Her ürün tesliminde sağlık ve araç dezenfeksiyon raporu ve menşei belgesi teslim edilmelidir. Her ürün tesliminde ilgili partinin mikrobiyolojik analizi firma tarafından yapılıp belgeler tarafımıza teslim edilecektir. Ek olarak ürünün her ay T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı’nda veya Düzen Laboratuvarlarında mikrobiyolojik ve kimyasal analizi firma tarafından yaptırılmalıdır.

İSTENEN BELGELER

1)    5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun  kapsamındaki ürünler için “ Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası “ verilmelidir.

2)  İhale üzerinde kalan firma, ürün teslim aşamasında her ürün için; ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini vermelidir.

 

KODU: 903409

ET TAVUK KUŞBAŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

 

TAVUK ETİ KUŞBAŞI

 

SORUMLU

Muayene Komisyonu (Diyetisyen, Aşçı Başı, İaşe Memuru, Ambar Memuru)

REF.STD.NO

Tük Gıda Kodeksi Yönetmeliği Çiğ Kanatlı Eti ve Hazırlanmış Kanatlı Eti Karışımları Tebliği R.Gazete:07.07.2006/26221 Tebliğ No: 2006/29

KAYIT

Ürün Ret Kabul Formu, Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi

KONTROL SIKLIĞI

Her alımda  hepsine bakılır.

UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir.

KONTROL KRİTERİ

ÖZELLİK

BİYOLOJİK

AKS:5X 105-5X106

Staphylococcus aureus: 103-104

Salmonella spp.(kob): 25 g’da bulunmayacak

Listeria Monocytogenes (kob): 25 g `da bulunmamalı

Escherischia coli O157:H7: 25 g `da bulunmamalı

Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğ,Ek-1 Et ve Et Ürünlerine Ait  Mikrobiyolojik Değerler R.G: 06.02.2009-27133, Tebliğ No: 2009/06)

KİMYASAL

-

FİZİKSEL

Tadı ve kokusu kendine özgü olmalı, kötü koku olmamalıdır. Tavuk eti,  but etinden (derisiz) boyutları 30x30x30 mm +/- 5 mm  olacak şekilde marinasyonsuz hazırlanmış olacaktır. Max + 4 °C’ de olmalıdır.

ORJİN

 Yerli Menşei

ÜRETİM METODU

-

AMBALAJ ve  DAĞITIM YÖNTEMLERİ

 

Teslim şekli torbalar içerisinde 10-20 kg’ lık koliler halinde teslim edilecektir.

Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9’uncu bölümündeki gibi olacaktır. Ambalaj üzerinde firma adı, adresi,  net ağırlığı, üretim ve son kullanma tarihi yazılı olacaktır. Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10’uncu bölümündeki gibi olacaktır.

DEPOLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ

Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10’uncu bölümündeki gibi olacaktır.

KULLANIM veya İŞLEMDEN ÖNCE HAZIRLAMA ve/veya İŞLEME

-

ANALİZ PERİYODU

Her ürün tesliminde sağlık ve araç dezenfeksiyon raporu ve menşei belgesi teslim edilmelidir. Her ürün tesliminde ilgili partinin  mikrobiyolojik analizi firma tarafından yapılıp belgeler tarafımıza teslim edilecektir. Ek olarak ürünün her ay T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı’nda veya Düzen Laboratuvarlarında mikrobiyolojik ve kimyasal analizi firma tarafından yaptırılmalıdır.

İSTENEN BELGELER

2)    5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun  kapsamındaki ürünler için “ Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası “ verilmelidir.

2)  İhale üzerinde kalan firma, ürün teslim aşamasında her ürün için; ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini vermelidir.

 

 

KODU: 903410

ET TAVUK PARÇA TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

PARÇA TAVUK ETİ (BUT - GÖGÜS)

SORUMLU

Muayene Komisyonu (Diyetisyen, Aşçı Başı, İaşe Memuru, Ambar Memuru)

REF.STD.NO

Tük Gıda Kodeksi Yönetmeliği Çiğ Kanatlı Eti ve Hazırlanmış Kanatlı Eti Karışımları Tebliği R.Gazete:07.07.2006/26221 Tebliğ No: 2006/29

KAYIT

Ürün Ret Kabul Formu, Günlük İaşe Geçici Teslim Belgesi

KONTROL SIKLIĞI

Her alımda hepsine bakılır.

UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA

Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir.

KONTROL KRİTERİ

ÖZELLİK

BİYOLOJİK

AKS: 5X105-5X106

Staphylococcus aureus: 103-104

Salmonella spp.(kob): 25 g’da bulunmayacak

Listeria Monocytogenes (kob): 25 g `da bulunmamalı

Escherischia coli O157:H7: 25 g `da

Ref: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğ,Ek-1 Et ve Et Ürünlerine Ait  Mikrobiyolojik Değerler R.G: 06.02.2009-27133, Tebliğ No: 2009/06)

KİMYASAL

-

FİZİKSEL

Kendine has tat, koku, görünüş ve yapıda olacaktır. Tavuklar göğüs ve but olarak alınacaktır. Tüyleri temizlenmiş üzerlerinde likalanma, çürük, morarma ve ekşi koku olmayacaktır. Parça  but ve göğüsler dolgun etli, ağırlıkları 225 - 275 gr arasında ve eşit sayıda olacaktır. Parça tavuklar günlük kesim olacak, dondurulmuş olmayacak, göğüsler ikiye bölünmüş, kanat, boyun, kursak, solunum borusu, yutak, akciğer, karaciğer, taşlık vb. iç organlarından tamamen temizlenmiş olacaktır. Göğüs ve butlarda boyun ve sırt kemiği bulunmayacaktır. Max + 4 °C’ de olmalıdır.

ORJİN

 Yerli Menşei

ÜRETİM METODU

-

AMBALAJ ve  DAĞITIM YÖNTEMLERİ

 

Tavuk etleri, içindeki malın dışardan görünmesini engellemeyecek nitelikte polietilen ve benzeri malzemelerden yapılmış ambalajlar içerisinde kasalara koyulmuş şekilde teslim edilecektir. Kasalardaki tavukların  içinde su olmayacaktır. Tavuk but ve tavuk göğüs etleri ayrı kasalarda, birbirine karışmamaış şekilde olmalıdır. Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9’uncu bölümündeki gibi olacaktır. Ambalajlar üzerinde kesim ve son kullanma tarihi, firma adı ve adresini gösteren etiket bulunacaktır. Taşıma Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10’uncu bölümündeki gibi olacaktır.

DEPOLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ

Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 10’uncu bölümündeki gibi olacaktır.

KULLANIM veya İŞLEMDEN ÖNCE HAZIRLAMA ve/veya İŞLEME

-

ANALİZ PERİYODU

Her ürün tesliminde sağlık ve araç dezenfeksiyon raporu ve menşei belgesi teslim edilmelidir. Her ürün tesliminde ilgili partinin mikrobiyolojik analizi firma tarafından yapılıp belgeler tarafımıza teslim edilecektir. Ek olarak ürünün her ay T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı’nda veya Düzen Laboratuvarlarında mikrobiyolojik ve kimyasal analizi firma tarafından yaptırılmalıdır.

İSTENEN BELGELER

3)    5179 Sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun  kapsamındaki ürünler için “ Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası “ verilmelidir.

2)  İhale üzerinde kalan firma, ürün teslim aşamasında her ürün için; ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini vermelidir.

 

 

 

 

S.N.

Malz.Kodu

Açıklama

Miktar

Birim

1

903405

ET TAVUK BONFİLE

5,400

KİLO

2

903409

ET TAVUK KUŞBAŞI

900

KİLO

3

903410

ET TAVUK PARÇA

7,200

KİLO